Kalaöljy parantaa kestävyysurheilijoiden hapenottokykyä

Puolalaiset urheilulääkärit ja fysiogit testasivat kalaöljyn vaikutusta 13 eliittikilpapyöräilijällä lumekontrolloidussa vaihtovuorotutkimuksessa. Pyöräilijöille annettiin kolmen viikon ajan päivittäin joko lumetta tai kalaöljyn omega-3-rasvahappoja (EPA + DHA) 1 300 mg kaksi kertaa päivässä, siis yhteensä 2,6 grammaa/vrk. Maksimaalinen hapenottokyky ja fyysinen suorituskyky kohenivat kalaöljyllä, raportoivat tutkijat urheilutieteilijöiden ammattilehdessä.

Pyöräilijät olivat iältään 23,1 ± 5,4 vuotiaita, ja he olivat treenanneet keskimäärin seitsemän vuotta. Pyöräilijöiden maksimaalinen hapenottokyky oli testin alussa keskimäärin 69,8± 4,9 ml·kg−1·min−1 ja he treenasivat polkemalla kuukaudessa 655 ± 53 km. Koehenkilöiden antropometriset mitat käyvät ilmi artikkelin taulukosta 1. Kukaan heistä ei ollut nauttinut kalaöljyvalmisteita ennen testiä.

Koehenkilöt saivat 3 viikkoa kalaöljyä (660 mg EPA + 440 mg DHA + 200 mg muita rasvahappoja 2 kertaa päivässä) ja sen jälkeen pidettiin 2 viikon tauko, jonka jälkeen heille annettiin 3 viikkoa päivittäin lumetta (1,3 g:n laktoosimonohydraattia sisältäviä gelatiinikapseleita).

Pyöräilijät tutkittin perusteellisesti ennen testiä ja heti sen jälkeen: Olkavarren valtimoiden elastisuutta ja endoteelikerroksen vauriota mittaava flow-mediated dilatation (FMD), pulssiaallon nopeus (kuvaa valtimoiden elastisuutta/jäykkyyttä), seerumin typpioksidi (NO) ja asymmetrinen dimetyyliarginiini (ADMA), veren rasvaprofiili ja maksimaalinen hapenottokyky ΔVO2max, verenpaineet sekä sydänfilmi (Doppler-EKG) ja ekkokardiogramma. ADMA-pitoisuus liittyy useisiin sydänverisuonisairauksien riskitekijöihin, ja sen ajatellaan olevan verisuonen toimintahäiriön ja piileväoireisen valtimokovettumataudin verestä mitattavissa oleva merkkiaine.

NO-pitoisuudet paranivat kalaöljyllä merkitsevästi lähtötilanteeseen verattana (13,9 ± 4.2 vs. 23,5 ± 3.6 µmol·l(-1); P < 0.001). Lumetta saaneiden pitoisuudet jäivät entiselle tasolleen 15,3 ± 3.0 µmol·l(-1).

Mitä enemmän NO lisääntyi, sitä enemmän suureni myös maksimaalinen hapenottokyky. Kalaöljy paransi myös FMD:tä, mikä myös korreloi maksimaaliseen hapenottokykyyn. ADMA suureni myös jonkin verran (0,34 ± 0,09 vs. 0,43 ± 0,08 μmol·l−1;P= 0.052).

Kalaöljy vapauttaa valtimoissa ja lihaksissa typpioksidia (NO), ja se puolestaan parantaa sydämen ja verenkierron toimintoja niin, että pyöräilijöiden fyysinen suorituskyky kohenee, kirjoittavat tutkijat urheilutieteen lehdessä. Tutkimuksen teki Department of Physiological and Medical Sciences, Academy of Physical Education, Katowice, Poland. Tässä tutkimuksessa annettua omega-3-annosta (2,6 g/vrk) on mahdotonta saada tavallisesta ravinnosta. Tarvittavan määrän saa vaivattomimmin väkevöidyistä etyyliesteröidyistä kalaöljyistä.

Amerikkalaiset kilpauimarit ovat nauttineet jo vuosia suuria annoksia väkevöityä kalaöljyä, joka ehkäisee rasitusastmaa ja parantaa selvästi huippu-urheilijoiden hapenottokykyä, raportoi uimamaajoukkueen ravintovalmentaja tohtori Timothy D. Mickleborough (Indiana University, Bloomington, USA).

"Kalaöljyn teho urheilijoilla näyttää riippuvan myös käytetyn valmisteen vahvuudesta ja päiväannoksen suuruudesta", Mickleborough muistuttaa. Yhdysvaltain uima-maajoukkueen ravintovalmentajana myös toiminut tohtori Barry Sears kertoo kirjassaan Omega Zone (Otava  2003) antavansa kilpauimareille suuria päiväannoksia kalaöljyä, jossa on 400 mg EPAa/kapseli. Suomessa on saatavana vieläkin vahvempia, 650 mg:n EPA-kapseleita (E-EPAa).

Żebrowska A, Mizia-Stec K, Mizia M, Gąsior Z, Poprzęcki S. Omega-3 fatty acids supplementation improves endothelial function and maximal oxygen uptake in endurance-trained athletes. European Journal of Sport Science. 2015;15(4):305-14. doi: 10.1080/17461391.2014.949310. Free Full Text