Itä-Suomen yliopisto: Kalaöljyn omega-3-rasvahapot parantavat ikääntyvien henkistä suorituskykyä

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot EPA ja DHA pitävät yllä ja parantavat ikääntyvien ihmisten muistia ja muita henkisiä taitoja, ilmenee Kuopiossa tehdystä kliinisestä tutkimuksesta Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. Tulokset vahvistavat useita aikaisemmin muualla tehtyjä tutkimuksia. Yhdessä ne puoltavat rasvaisen kalan syöntiä ja kalaöljyvalmisteiden käyttöä ravintolisänä. Suosittelen väkevöityjä etyyliesteröityjä valmisteita, joissa on mukana D-vitamiinia. Se tuottaa yhdessä omega-3:n kanssa serotoniinia ja muita hermovälittäjäaineita, jotka pitävät aivot hyvässä kunnossa. Myös karnosiini ja B12-vitamiini onvat tärkeitä ikääntyvien ihmisten muistille ja muille kognitiivisille toiminnoille.

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot EPA ja DHA ovat biologisesti tehokkaampia kuin kasvien, esim. rypsi- ja pellavaöljyjen siemenistä saatava omega-3-rasvahappo, alfalinoleenihappo. Suomalaiset saavat omega-3:staan noin 80 % rypsi- ja pellavaöljyistä ja vain 20 % kalasta. Rasvaisen kalan syöntiä tulisikin lisätä reilusti, mutta käytännössä se ei onnistu kaikilta. Hyvä vaihtoehto on kalaöljyn nauttiminen ruuan lisänä, mikä suurentaa omega-3-indeksiä ja korjaa huonoa omega-3/omega-6-suhdetta. Silloin aivojen toiminta säilyy hyvänä.

Kuopiossa mitattiin 768 naisen ja miehen seerumin omega-3-rasvahappojen EPAn, DHA:n ja DPA:n pitoisuuksia ja niitä verrattiin viiden neuropsykologisen testin tuloksiin. Testit mittasivat monin tavoin ihmisten henkisiä tieto-taitoja ja henkistä tilaa. Testit olivat nimiltään Trail Making Test (aivotoiminnan häiriön tunnistamiseen), Verbal Fluency Test, Selective Reminding Test, Visual Reproduction Test ja Mini Mental State Exam.

Seerumin EPA+DPA+DHA-pitoisuus korreloi hyviin tuloksiin Trail Making Testissä ja Verbal Fluency Testissä (viimemainittu mittaa verbaalisen ilmaisukyvyn sujuvuutta, jonka pitäisi olla kaikilla savolaisilla huippuluokkaa). Tulokset olivat samankaltaiset pelkästään EPAn ja DHA:n yhteistuloksella. Pelkkä DPA ei korreloinut testituloksiin. Harmi, etteivät tutkijat ymmärtäneet mitata punasolujen omega-3-indeksiä (jota he eivät ehkä edes tunne) ja verratta sitäkin testituloksiin.

Lisäksi koehenkilöiltä mitattiin häpykarvan elohopeapitoisuus, joka korreloi vain joihinkin huonoihin tuloksiin Trail Making Testissä. Runsas elohopeapitoisuus oli peräisin sisävesien kaloista.

Suurimmat seerumin omega-3-pitoisuudet liittyivät ikääntyvien naisten ja miesten parempiin tuloksiin neuropsykologisissa testeissä, päättelivät tutkijat. [Ne koehenkilöt joilla oli suurimmat pitoisuudet, olivat todennäköisesti nauttineet kalaöljyä ruoan lisänä.] Vaikutus johtui kalarasvan hyvistä vaikutuksista aivojen etulohkon toiminnoissa, he tulkitsevat. Elohopealla tai Apo-E4-fenotyypillä oli vain vähäinen henkistä suorituskykyä heikentävä vaikutus, tutkijat kirjoittavat. Tutkimus tukee muun muassa Japanista Okinawalta julkaistua tutkimusta:
Okinawa: Kalaöljyn omega-3-rasvahapot huoltavat ikääntyvien muistia

Tutkijat edustavat seuraavia laitoksia:

1. Department of Clinical Medicine and Surgery, University of Naples Federico II, Naples, Italy.

2. Institute of Public Health and Clinical Nutrition, University of Eastern Finland, Kuopio Campus, Kuopio, Finland.

D´Ascoli TA, Mursu J, Voutilainen, S et al. Association between serum long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acids and cognitive performance in elderly men and women: The Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. European Journal of Clinical Nutrition advance online publication, 13 April 2016; doi:10.1038/ejcn.2016.59. Onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.21434/full