Berberiini auttaa ärtyvään suoleen

Ärtyvän suolen oireyhtymä on yleinen vaiva, suomalaisilla sitä esiintyy ainakin yhdellä kymmenestä. Se on naisilla kaksi kertaa yleisempi kuin miehillä. Vaiva on monelle kiusallinen, muttei onneksi vaarallinen. Siihen ei liity vaikeita sairauksia, eikä se lyhennä elinikää. Ravintolisänä nautittu berberiini vähentää kahdessa kuukaudessa merkitsevästi potilaiden vatsavaivoja, ripulointia, masennusta ja ahdistusta sekä kohentaa elämänlaatua, ilmenee uudesta kliinisestä kaksoissokkotutkimuksesta.

Ärtyvä paksusuoli on kolme kertaa yleisempi kuin tähän asti on uskottu, raportoivat englantilaisen Birminghamin yliopiston tutkijat laajan väestötutkimuksen perusteella. Haavainen paksusuolen tulehus ja Crohnin tauti ovat yleistyneet 55 ja 83 % vuodesta 2000 vuoteen 2017. Ärtyvän paksuuolen ennustetaan yleistyvän vielä neljänneksellä vuoteen 2025 mennessä, sanoivat tutkijat Barcelonassa 23.10.2019 pidetyssä UEG-kongressissa (IBD prevalence srudy shows "alerting stats").

Ärtyvään suoleen ei ole parantavaa hoitoa, sanotaan Duodecimin sivustolla. Hoidon tavoitteena on vähentää vaivoja siinä määrin, että elämä tulee siedettävämmäksi. Omin konstein on mahdollista vaikuttaa paljon oireisiin. Hoidon kulmakivi on itselle sopivan ruokavalion etsiminen. Uusien kliinisten tutkimusten mukaan vaivaa voidaan lievittää suuresti D-vitamiinilla ja berberiinillä.

Puolalaiset ja kiinalaiset lääkärit testasivat berberiiniä 196 potilaan aineistossa kaksoissokkokokeessa. Potilaista 132 sai berberiiniä 400 mg kaksi kertaa päivässä (berberiinihydrokloridina) ja loput 64 potilasta sai lumetta. Vaikutusjakson pituus oli kahdeksan viikkoa. Kahden viikon kuluttua kirjattiin päivittäin kaikki ripulit, vatsakivut, äkillinen ulostamisen tarve ja muut mahdolliset oireet. Ennen testiä ja sen jälkeen selvitettiin myös mahdolliset masennus- ja ahdistusoireet sekä elämänlaatu.

Berberiini vähensi merkittävästi ripulointia, vatsakipuja ja äkillistä ulostamisen tarvetta kahdeksan viikon kuluessa. Samoin masennus- ja ahdistusoireet vähenivät ja elämänlaatu koheni berberiiniä saaneessa ryhmässä lumeryhmään verrattuna. Berberiini oli hyvin siedetty.

Berberiinihydrokloridi on hyvin siedetty ravintolisä, joka vähentää ärtyvän suolen oireita ja parantaa potilaiden elämänlaatua, päättelevät tutkimuksen tehneet lääkärit. Toinen, hiirillä tehty tutkimus vahvistaa, että berberiini vaimentaa tehokkaasti suolitulehdusta (Kawano ym. 2015).

Tutkimukset tekivät ja julkaisivat yhdessä

  • Shanghai Tenth People's Hospital, Tongji University School of Medicine, Shanghai, 200072, China.
  • Department of Biochemistry, Medical University of Lodz, Lodz, 92-215, Poland.
Chen C, Tao C, Liu Z, et al. A Randomized Clinical Trial of Berberine Hydrochloride in Patients with Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome. Phytotherapia Research. 2015 Nov;29(11):1822-7. doi: 10.1002/ptr.5475.
Kawano M, Takagi R, Kaneko A, Matsushita S. Berberine is a dopamine D1- and D2-like receptor antagonist and ameliorates experimentally induced colitis by suppressing innate and adaptive immune responses. Journal of Neuroimmunology. 2015 Dec 15;289:43-55. doi: 10.1016/j.jneuroim.2015.10.001.