Statiinivaroitus

Englannissa on noussut uusi kohu kolesterolia alentavista lääkkeistä, statiineista. Kuningatar Elisabeth II:n entinen henkilääkäri Sir Richard Thompson vaatii niistä puolueetonta tutkimusta (Sunday Express 13.3.2016). Statiineista julkaistut tutkimukset ovat vääristeltyjä, ja ne antavat virheellisen kuvan lääkkeiden hyödyistä ja turvallisuudesta, sanoo Thompson. Hän toimi Britannian lääkäriliiton (the Royal College of Physicians) presidenttinä ja 21 vuotta kuningattaren yksityislääkärinä. Hän on erityisen huolissaan statiinien haittavaikutuksista, jotka on lakaistu maton alle tutkimusraporteissa ja lääkäreille annetuissa tiedoissa.

“Meidän tulee tiedostaa statiineista ilmenneeet epäilyt ja näiden lääkkeiden laajamittaisesta määräämisestä potilaille aiheutuvat haitat. Meidän on tunnustettava, että olemme pahoillamme”, Sir Thompson sanoi puheessaan sen jälkeen, kun ranskalaisten kardiologien uusi analyysi Journal of Controversies in Biomedical Research -lehdessä osoitti, etteivät statiinit olekaan tehokkaita sydäntautien ehkäisyssä. Isossa-Britanniassa 12 miljoonaa ihmistä, joka neljäs aikuinen, syö statiineja. Suomessa käyttäjiä on noin 700 000. Suurin osa heistä syö turhaan näitä lääkkeitä.

Grenoblen yliopiston kardiologit Robert DuBroff ja Michel de Lorgeril totesivat jo 2015 World Journal of Cardiologyssa julkaisemassaan kirjallisuuskatsauksessa, etteivät kolesterolin alentaminen ja statiinien syönti ehkäise sydäntauteja – aivan kuten Leino Utriainen ja minä olimme kirjoittaneet jo vuonna 2011 kirjassamme Suuri kolesterolihuijaus. British Medical Journal vaati vuonna 2015: "statiinien sivuvaikutukset tutkittava puolueettomasti."

Uusi analyysi vahvistaa nämä käsitykset. Analyysi käsitti kaikki suuret kliiniset statiinitutkimukset. "Suurinta osaa niiden päätelmistä ei voida pitää luotettavina", sanoo Sir Thompson. Esimerkiksi Jupiter-tutkimuksen (2008) väitettiin osoittaneen, että statiineista olisi hyötyä pienen sydäntautiriskin ihmisille. Tämä Astra-Zenican rahoittama tutkimus keskeytettiin 1,9 seurantavuoden jälkeen. Vuonna 2010 Michel de Lorgeril ja muut puolueettomat tutkijat eri maista osoittivat Annals of Internal Medicinessa, että tulokset olivat monin tavoin virheelliset ja harhaiset, niissä oli kaupallisia intressejä, joissa Crestorin hyötyjä liioiteltiin. Todellisuudessa Crestor ei vähennäkään kuolleisuutta.

Lancetissa vuonna 1994 julkaistu skandinaavinen 4S-tutkimus – jonka Kansanterveyslaitoksen ex-ylijohtaja Jussi Huttunen väitti (Duodecimissa) osoittaneen “lopullisesti” statiinien hyödyt ja turvallisuuden– ilmoitti statiinien vähentävän sydänkuolleisuutta 30 %. Sittemmin osoittautui, että raportti olikin lääketeollisuuden omien tilastonikkareiden manipuloima. "Tällainen menettely olisi tänä päivänä täysin tuomittavaa", sanoo uuden analyysin päätutkija Michel De Lorgeril. ”Statiinit eivät ole tehokkaita sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä... Emme voi luottaa nöihin läkkeisiin. Varoitan ihmisiä syömästä niitä”, hän sanoo medialle antamassaan lausunnossa. De Lorgeril on aikaisemmin julkaissut kirjan Cholesterol and statins: Sham science and bad medicine.

Tukea tulee lontoolaiselta kardiologilta Aseem Malhotralta, joka kommentoi uutta analyysia näin: “Nämä löydökset ovat todella ikäviä ja ne sopivat siihen kuvaan, joka meillä on kaikista lääketeollisuuden rahoittamista tutkimuksista; ne ovat lääkkeiden markkinointia, kunnes toisin osoitetaan”.

Tohtori Malcolm Kendrick, joka tunnetaan statiinikriitikkona, on samaa mieltä. “Kirjallisuuskatsaus vahvistaa pelkoni, että statiinitutkimukset ovat raskaasti (fatally) harhaisia”.

Fiona Godlee, British Medical Journalin päätoimittaja, lisää vettä myllyyn:Tämä huolellisesti tehty työ vahvistaa tarvetta tarkistaa tarkoin kaikki statiineista annetut tiedot...Vaadimme puolueettomia silmiä tutkimaan kaiken statiineista saatavissa olevan tiedon, koska ne ovat niin laajasti käytetty lääkeaineryhmä, jota määrätään myös pienen sydäntautiriskin ihmisille, joille lääkityksestä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Tutkimuksen tulee olla täydellisen puolueeton.”  British Medical Journal vaati: "statiinien sivuvaikutukset tutkittava puolueettomasti."

Statiinit lisäävät tyypin 2 diabeteksen riskiä peräti 46 %, osoitti akatemiaprofessori Markku Laakson Itä-Suomen yliopistossa johtama tutkimus. Siihen osallistui yli 10 000 satunnaisotannalla valittua kuopiolaismiestä, joita seurattiin kuusi vuotta. (Iltalehti 6.3.2015). 

Lääketeollisuuden lahjomat tahot, kuten British Heart Foundation ja sen lääkärit, yrittävät puolustaa statiinien käyttöä viimeiseen asti. Britannian, Suomen ja muidenkin maiden sydänliitot ja terveysviranomaiset väittävät edelleen, että statiinit ovat turvallisia ja ne pelastavat ihmishenkiä. Kriitikot puolestaan korostavat, että statiinit aiheuttavat pahoja lihaskipuja, masennusta, väsymystä, muistihäiriöitä ja aivohalvauksia. Haitat ovat pahempia kuin hyödyt.

'We are very worried' Former Royal doctor demands statins inquiry. Sunday Express 13.3.2016

De Lorgeril M, Rabaeus M. Beyond Confusion and Controversy,  Can We Evaluate the Real Efficacy and  Safety of Cholesterol - Lowering with Statins? Review Article. Journal of Controversies in Biomedical Research 2015; Doi: http://dx.doi.org/10.15586/jcbmr.2015.11 Free Full Text