Ruotsin huippusairaala: "Ubikinoni voi parantaa diabeetikon ennustetta"

Ubikinonin säännöllinen, pitkäaikainen käyttö ravintolisänä voi olla hyödyllistä diabeteksen hoidossa, osoittaa Ruotsin Karoliinisen Instituutin ja Huddingen yliopistosairaalan lääkärien ja biokemistien tekemä kliininen tutkimus. He antoivat 22 diabeetikolle ubikinonia 200 mg päivässä 12 viikon ajan. Se paransi elimistön antoksidanttikapasiteettia ja rasvaprofiilia, mikä vähensi diabeteksen lisätautien riskiä. Ubikinonilla todettiin aivan uudenlainen vaikutusmekanismi, glutaredoksiini 1 -entsyymin aktivointi, mikä selittää tämän ravintolisän hyödyllisyyttä diabeteksen täydentävässä hoidossa.

Tutkimukseen valittiin 11 tyypin 1 ja 11 tyypin 2 diabeetikkoa, jotka olivat hoidossa Karoliinisen yliopistosairaalan endokrinologian osastolla (taulukko 1). Heille annettiin 3 kuukauden ajan ubikinonia 100 mg kaksi kertaa päivässä. Kaikista otettiin runsaasti kokeita, joista analysoitiin monia diabetekseen liittyviä muuttujia: seerumin ubikinonin pitoisuus, kokonaisantioksidanttikapasiteetti, hapettunut LDL-kolesteroli (ox-LDL), veren rasvaprofiili, ”pitkä sokeri” eli HbA1c ja solunsisäinen ja -ulkoinen proteiiini nimeltään glutaredoksiini 1 (Grx1). Puolet potilasta söi diabeteslääkityksen lisänä kolesterolia alentavia lääkkeitä, statiineja. He eivät hyötyneet ubikinonista yhtä paljon kuin muut diabeetikot.

Glutaredoksiinit katalysoivat proteiinin sisäisten sekä etenkin proteiinin ja glutationin välisten rikkisidosten pelkistymisreaktioita. Proteiinin ja glutationin välisten rikkisidosten määrä lisääntyy hapetusstressissä, jolloin ne suojaavat proteiineja peruuttamattomilta hapettumisvaurioilta. Kun hapetusstressi soluissa helpottaa, glutaredoksiinit voivat pelkistää nämä proteiinien ja glutationin väliset rikkisidokset, jolloin proteiini palautuu jälleen toimintakykyiseksi. Glutaredoksiini 1 entsyymin toimintaa ja merkitystä selostetaan muun muassa Mirva Peltoniemen väitöskirjassa (2007).

Ubikinonin nauttiminen paransi rasvaprofiilia ja alensi merkitsevästi ox-LDL:ää, joka ahtauttaa ja jäykistää valtimoita. Tämä tutkimus osoitti ensimmäistä kertaa maailmassa, että ubikinoni lisää solujen ulkopuolista Grx1:n aktiviteettia, erityisesti niillä diabeetikoilla, jotka eivät käytä statiineja (taulukko 2). Grx1:n aktivointi ubikinonilla parantaa elimistön hapetus-pelkistys-tasapainoa ja samalla myös uusien valtimoiden muodostusta hapenpuutteessa (jolloin verenkierto elpyy), mikä on eduksi diabeetikoille, joilla on valtimonkovetustaudin riski, päättelevät tutkijat. Ubikinoni vähentää myös veressä kiertävää apolipoprooteiini A-ta [Lp(a)], joka on valtimotautien riskitekijä, osoittaa tuore meta-analyysi. Statiinit häiritsevät jollakin tavalla ubikinonin ottoa soluihin, jolloin solujen ubikinonin pitoisuus ja antioksidanttikapasiteetti jäävät vähäiseksi, kirjoittavat ruotsalaistutkijat.

Aikaisemmin mm. Kuopiossa on todettu, että statiinien käyttö lisää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Muista tutkimuksista tiedetään, että kolesterolilääke estää maksaa tuottamasta ubikinonia, jolloin veren ja muiden kudosten ubikinonipitoisuus jää pieneksi. Statiinit häiritsevät jollakin tavalla ubikinonin ottoa soluihin, jolloin solujen ubikinonin pitoisuus ja antioksidanttikapasiteetti jäävät vähäiseksi, toteavat ruotsalaistutkijat. Statiinin käyttäjille suositellaan ubikinonia ruoan lisänä. Tämä ruotsalaistutkimus tukee australialaisten lääkäreiden näkemystä, että ubikinoni on hyödyllistä diabeteksen lisähoitona sekä muidenkin tutkijoiden käsitystä, jonka mukaan ubikinoni suojaa diabeetikon valtimoita. Korealainen rottatutkimus vahvistaa, että ubikinoni ehkäisee statiinien haittavaikutuksia ja parantaa sydämen toimintaa (Choi ym. 2016).

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat:

  • Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  • Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Department of Endocrinology, Metabolism and Diabetes, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  • Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Department of Medicine Huddinge, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Hematology Center, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  • Department of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  • Department of Medicine Huddinge, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Hematology Center, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.


    Muut tutkimukset vahvistavat

  • Kaksi toisistaan riippumatonta iranilaista kaksoissokkotutkimuta vahvistaa näitä ruotsalaistuloksia (Gholnari ym. 2017, (Gholami ym. 2018) [HUOM! Nämä iranilaiset tutkijat ovat eri henkilöitä ja eri yliopistoista, vaikka nimet muistuttavatkin toisiaan.]
Montano SJ, Grünler J, Nair D, et al. Glutaredoxin mediated redox effects of coenzyme Q10 treatment in type 1 and type 2 diabetes patients. BBA Clinical. 2015 Jun 10;4:14-20. doi: 10.1016/j.bbacli.2015.06.001. eCollection 2015. Full Free Text pdf
Choi HK, Won EK, Choung SY. Effect of Coenzyme Q10 Supplementation in Statin-Treated Obese Rats. Biomolecules & Therapeutics 2016 March; 24(2): 171-177  doi: 10.4062/biomolther.2015.089. Free Full Text
Gholnari T, Aghadavod E, Soleimani A, et al. The Effects of Coenzyme Q10 Supplementation on Glucose Metabolism, Lipid Profiles, Inflammation, and Oxidative Stress in Patients With Diabetic Nephropathy: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Journal of American College of Nutrition. 2017 Nov 7:1-6. doi: 10.1080/07315724.2017.1386140.
Gholami M, Zarei P, Sadeghi Sedeh B, Rafiei F, Khosrowbeygi A. Effects of coenzyme Q10 supplementation on serum values of adiponectin, leptin, 8-isoprostane and malondialdehyde in women with type 2 diabetes. Gynecological Endocrinology. 2018 Jun 22:1-5. doi: 10.1080/09513590.2018.1481944.