B12-vitamiinivaje ja ikääntyvien heikentynyt henkinen suorituskyky

Viitearvojen puitteissa, mutta alakantissa olevat seerumin B12-vitamiinilukemat liittyvät yli 50-vuotiailla heikentyvään muistiin ja muuhun henkiseen suorituskykyyn, osoittaa saksalaisten neurologien tekemä perusteellinen kliininen tutkimus. B12-vitamiinin piilevä puute voi siis heikentää muistia, vaikka verikoe ei osoittaisikaan puutostilaa. Muistisairaalta pitää aina mitata seerumin vitamiinit, ja mahdollinen vaje tulee korjata. B- ja D-vitamiinien, fosfoseriinin, karnosiinin, kalaöljyn ja muiden ravintolisien nauttiminen voi pelastaa ihmisen muistisairaudelta ja hidastaa sen kulkua.

Tutkimukseen osallistui 100 lievää muistihäiriötä potevaa henkilöä, iältään 50–80 vuotta. Heille tehtiin neuropsykologinen tutkimus nimeltään Auditory Verbal Learning Test ja lisäksi 86 osallistujan aivot kuvannettiin MRI-laitteella. Kuvista tutkittiin aivotursojen (hippokampusten) volyymit ja mikrorakenne. Seerumin B12-vitamiinin pitoisuutta verrattiin näihin tuloksiin. Kun seerumin kokonais-B12-vitamiinipitoisuus on alle viitevälin (140-540 pmol/l), on B12-vitamiinin puutos yleensä selvä. Joka 6. yli 70-vuotias suomalainen jää viitearvojen alapuolelle. Tämän saksalaistutkimuksen mukaan myös viitevälin alarajaa korkeammissa lukemissa ilmenee muistihäiriöitä.

aivotursot

Aivotursot on merkitty tähän piirrokseen punaisella. Aivotursoilla on keskeinen merkitys muistissa ja muissa kognitiivisissa aivotoiminnoissa. Kun aivotursojen mikrorakenne muuttuu, alkaa muisti heiketä

Tutkittujen seerumin B-12-vitamiinin pitoisuuden mediaani oli 304 pmol/l. Sitä pienemmät pitoisuudet liittyivät merkittävästi (32–48 %) alentuneeseen henkiseen suorituskykyyn verrattuna suurempiin B12-pitoisuuksiin. Aivotursojen mikrorakenteessa todettiin muutoksia niillä henkilöillä, joiden B12-pitoisuudet olivat alakantissa (vaikkakin viitevälissä). Tutkijat ottivat analyyseissa huomioon mahdolliset sekoittavat tekijät (sukupuoli, ikä, koulutus, apolipoproteiini E e4, homokysteiini, foolihappo ja kreatiniini), mutta ne eivät vaikuttaneet tuloksiin. B12-vaje osoittautui itsenäiseksi muistihäiriöiden riskitekijäksi.

Johtopäätelmät: Alentunut – vaikkakin viitevälin (140-540 pmol/l) sisällä oleva – B12-vitamiinin pitoisuus seerumissa liittyy huonontuneeseen muistiin ja aivotursojen mikrorakenteen muutoksiin. Tutkijat kaipaavatkin lisää tutkimuksia, joissa selvitettäisiin, parantaako B12-vitamiinin anto muistia ja muita kognitiisisia toimintoja henkiöillä. joilla ei ole varsinaista B12-vitamiinin puutetta. Tutkimussuunnitelma on luettavissa maksutta Clinical trials –tietokannasta NCT01219244.

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat seuraavat tutkimuslaitokset:

  • Department of Neurology, NeuroCure Cluster of Excellence, Biostatistics and Clinical Epidemiology, Center for Stroke Research Berlin, Charité - University Medicine Berlin, Berlin.
  • Department of Neurology, Max Planck Institute of Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig.
  • Sonderforschungsbereich 1052 Obesity Mechanism Subproject A1, University of Leipzig, Leipzig.
  • Institute of General Practice, Goethe-University, Frankfurt am Main.
  • Department of Nutrition Physiology and Human Nutrition, Gottfried Wilhelm Leibniz University; Hannover.
  • Practice Bohlken for Neurology and Psychiatry, Berlin ja
  • Department of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatic, University Medicine, Halle/Saale.
Köbe T, Witte AV, Schnelle A, et al. Vitamin B-12 concentration, memory performance, and hippocampal structure in patients with mild cognitive impairment. American Journal of Clinical Nutrition First published February 24, 2016, doi: 10.3945/​ajcn.115.116970 http://ajcn.nutrition.org/content/early/2016/02/24/ajcn.115.116970.abstract

Tohtori Tolosen kommentti

Tulokset tukevat aikaisempia tutkimuksia,joiden mukaan B12-vitamiinin puute vaurioittaa hermostoa ja se ilmenee neuropsykologisissa testeissä ja MRI-kuvissa. Onneksi muutokset häviävät B12-vitamiinilisällä (Roy ym. 2015). Ruoan lisänä nautitut B-ryhmän vitamiinit – foolihappo, B6 ja B12 – ehkäisevät pelättyä Alzheimerin tautia. Ikääntyvillä ihmisillä on usein näiden vitamiinien piilevää puutetta, mikä heikentää kognitiivisia toimintoja. Seerumin B12-vitamiinin kokonaispitoisuuden sijasta suositellaan aktiivisen eli transkobalamiiniin sitoutuneen B12-vitamiinin määrityttämistä, kertoo 16.2.2016 päivitetty  HUSLAB-ohjekirja. Kun aktiivisen B12-vitamiinin pitoisuus on alle 20 pmol/l, tulos viittaa vahvasti B12-vitamiinin puutokseen. Raja-alueella 20-50 (-70) pmol/l B12-vitamiinin puutos on mahdollinen. Etellä-korealainen kliininen tutkimus vahvistaa, että B12-vitamiinia sisältävä monivitamiinitabletti alentaa seerumin homokysteiiniä, vähentää masennusoireita ja parantaa ikääntyvien henkilöiden henkistä suorituskykyä (Lee ym. 2016).

Roy B, Trivedi R, Garg RK, et al. Assessment of functional and structural damage in brain parenchyma in patients with vitamin B12 deficiency: A longitudinal perfusion and diffusion tensor imaging study. Magnetic Resonance Imaging. 2015 Jun;33(5):537-43. doi: 10.1016/j.mri.2015.02.012.

Lee HK, Kim SY, Sok SR. Effects of Multivitamin Supplements on Cognitive Function, Serum Homocysteine Level, and Depression of Korean With Mild Cognitive Impairment in Care Facilities. Journal of Nursing Scholarship Article first published online: 15 FEB 2016 DOI: 10.1111/jnu.12201