Tutkimuskooste: D-vitamiinin puute ja raskausdiabetes

Suomessa käydään ankaraa kiistaa D-vitamiinin päivittäisestä tarpeesta. Tuoreet kuopiolaistutkimukset osoittavat, että kolmannes raskaana olevista naisista ei nauti lainkaan D-vitamiinia ruoan lisänä. Heillä on D-vitamiinivaje, joka altistaa muun muassa raskausajan ja synnytyksen jälkeiselle masennukselle. Syynä D-vitamiinilisän laiminlyöntiin on ravitsemustieteilijöiden valtamediassa toitottama väite, ettei D-vitamiinia tarvitse syödä ”purkista”. Uusi 20 erillistutkimuksen kooste maailmalta kertoo kuitenkin, että D-vitamiinin puute on yleistä etenkin länsimaissa, ja se aiheuttaa raskausdiabetesta. Tulokset tukevat kuopiolaisia tutkimustuloksia. Viranomaissuositus 10 mikrogrammaa päivässä on katastrofi.

Tutkijat kävivät läpi PubMed-, EmBase- ja Cochrane Library -tietokannoissa olevat tutkimukset tammikuussa 2015. Niitä oli yhteensä 20, ja niihin oli osallistunut 16 515 raskaana ollutta naista. Tulokset osoittivat, että D-vitamiinin puute oli yleistä ja siihen liittyi suurentunut riski sairastua raskausdiabetekseen erityisesti kehittyneissä länsimaissa. Gynekologien ammattilehdessä Archives of Gynecology and Obstetrics piakkoin julkaistava tutkimus on luettavissa jo nyt maksutta kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Tulokset tukevat kuopiolaisia raportteja, joiden mukaan myös monet suomalaiset odottavat äidit saavat liian vähän D-vitamiinia ja altistavat siten turhaan itsensä masennukselle ja lapsensa erilaisille sairauksille. Toisen kuopiolaistutkimuksen mukaan 405 raskaana olleesta naisesta vain 11 prosentilla oli ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana seerumissaan riittävä S-D-25-pitoisuus, > 80 nmol/l (Mihalache 2014).

Samoin tulokset vahvistavat iranilaista tutkimusta, jossa odottaville naisille annettiin suun kautta joko lumetta (verrokit) tai kaksi kertaa 1 250 mikrogramman D-vitamiiniannos, ensimmäinen kokeen alussa ja toinen 3 viikon kuluttua (hoitoryhmä). D-vitamiinia saaneiden äitien lasten tulokset olivat verrokkeja paremmat: D-vitamiinia saaneille ei kenellekään tullut liikaa lapsivettä (polyhydramnio), kun taas verrokeista sitä kehittyi 17 prosentille. D-vitamiinia saaneiden äitien lapsista 27,3 prosentille kehittyi hyperbilirubinemia, kun verrokkiäitien lapsista sitä ilmeni 60,9 prosentilla (artkkelin taulukko 3). Sivuvaikutuksia ei ilmennyt (Asemi ym. 2014).

Neonatologian professori Caren L. Wagner (Medical University of South-Carolina) työryhmineen osoitti 97 synnyttäneen naisen tutkimuksessaan, että matala seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) liittyi synnytyksen jälkeiseen masennukseen (2010). Uudempi tutkimus vahvistaa yhteyden D-vitamiinivajeen ja raskausmasennuksen välillä, vaikka tässä amerikkalaisessa aineistossa S-D-25 oli keskimäärin 86 nmol/l (Huang ym. 2014).

Aikaisemmassa tutkimuksessaan
professori Wagner on todennut, että raskaana olevat naiset tarvitsevat D-vitamiinia 100 mikrogrammaa (µg) päivässä, koska se ehkäisee raskaus- ja synnytyskomplikaatioita eikä aiheuta yliannostelun vaaraa. Laaja tutkimus (2012) osoittaa, että tarve on vähintään 100 µg/vrk, mutta sekään ei riitä kuin joka kolmannelle naiselle. Useimmat tarvitsevat 150 µg päivässä. Lisäksi tiedetään, että raskaudenaikainen D-vitamiinivaje (S-D-25 < 75 nmol/l) liittyy raskausdiabeetikkojen kohonneeseen verenpaineeseen (Weinert ym. 2014).

Lu M, Xu Y, Lv L, Zhang M. Association between vitamin D status and the risk of gestational diabetes mellitus: a meta-analysis. Archives of Gynecology and Obstetrics. 2016 Jan 29. [Epub ahead of print] Free Full Text pdf
Mihalache RC Vitamin D levels during first trimester of pregnancy in Finnish women. Gradu Itä-Suomen yliopisto May 2014. Free Full Text
Asemi Z, Karamali M, Esmaillzadeh A. Favorable Effects of Vitamin D Supplementation on Pregnancy Outcomes in Gestational Diabetes: A Double Blind Randomized Controlled Clinical Trial. Hormone and Metabolic Research. 2014 Nov 5. Free Full Text pdf
Huang JY, Arnold D, Qiu CF, et al. Association of Serum Vitamin D with Symptoms of Depression and Anxiety in Early Pregnancy. Journal of Womens Health (Larchmt). 2014 Jun 11. Pub Med