ADHD-lapsilla Italiassakin matala omega-3-indeksi

Italialaiset tutkimuslaitokset mittasivat 51 ADHD-lapsen (keskimäärin 11 v, hajonta 6–14 v) ja 22 terveen verrokin veren rasvahappopitoisuudet ja punasolujen omega-3-indeksin ja vertasivat tuloksia käytökseen, kognitiivisiin taitoihin ja elämänlaatuun. Tulosten mukaan ADHD:ssa vallitsee rasvahappotasapainon häiriö, joka tulisi korjata kalaöljyllä. Tämäkin tutkimus puoltaa ADHD:n ravintolisähoitoa.

Tutkituilla lapsilla oli eri tyyppejä ADHD:ta eli tarkaavuus- ja impulsiivisuushäiriötä: 15,7 prosentilla oli pääasiassa tarkkaavuushäiriö, 33,3 prosentilla hyperaktiivis-impulsiivinen ja 51 prosentilla yhdistelmätyyppinen häiriö. ADHD-lasten ja verrokkien älykkyysosamaarät olivat yli 103–110. Kalaruoan syönnissä ei ollut eroja ADHD-lasten ja verrokkien välillä. Rasvahappohäiriö johtui siis ADHD:hen liittyvistä aineenvaihdunnan virheistä. ADHD-lapsille annettiin puoli vuotta DHA:ta sisältävää kalaöljyä (500 mg/vrk). Kysyin tutkijoilta, miksi he antoivat vain DHA:ta, miksei EPAa? Vastaus: tutkimusta rahoitti Dietetic Metabolic Food, joka oli kiinnostunut selvittämään vain DHA:n mahdollisisa vaikutuksia ADHD:ssa.

ADHD:ta potevien lasten kokoveren DHA-pitoisuus oli alussa tavallista pienempi, samoin omega-3-indeksi 2,85 % (SD 1,25 ) verrattuna verrokkeihin 3,06 % (SD 0,63), mikä sekin oli matala verrattuna optimiin 8–11 %. DHA:n anto ja omega-3-indeksin nousu korreloivat positiivisesti käytökseen, mutta eivät johdonmukaisesti kognitiivisiin taitoihin, päättelivät tutkijat. Tulokset vahvistavat jo aikaisemminkin havaitun seikan, että ADHD:ssa vallitsee epänormaali rasvahappoprofiili, joka liittyy huonontuneeseen elämänlaatuun. Tulokset puoltavat rasvahappoprofiilin mittaamista ja omega-3-indeksin korjaamista kalaöljyllä.Tutkimussuunnitelma on luettavissa kokonaan maksutta osoitteessa clinicaltrials.gov NCT01796262.

Tämä tutkimus tukee useita aikaisempia, joissa on osoitettu kalaöljyn hyödyllisyys ainakin osalla ADHD-lapsista. Itse uskon, että jos tässä tutkimuksessa olisi annettu runsaasti EPAa sisältävää kalaöljyä (ei pelkkää DHA:ta 500 mg/vrk), tulokset olisivat voineet olla parempia, sillä ennestään tiedetään, että EPA auttaa hyvin osalla ADHD-lapsista.

Aikaisempi kymmenen tutkimusta ja 699 ADHD-lasta käsittänyt Yale-yliopiston lastenpsykiatrian apulaisprofessori Michael H. Blochin laatima meta-analyysi (koontitutkimus) vuodelta 2011 puoltaa EPA-pitoisen kalaöljyn käyttöä ADHD:ssa. Alla linkkejä eräisiin aiheeseen liittyviin tutkimuksiin.

Guelph-yliopisto, Kanada: ADHD:ssä on rasvahappohäiriö
Göteborgin yliopisto: EPA-kalaöljy auttaa ADHD- ja ADD-lapsia
Kalaöljy parantaa koululaisten oppimis- ja keskittymiskykyjä
Daily Telegraph: Kalaöljy lievittää joka toisen ADHD-lapsen oireita
Lasten oppimis- ja käyttäytymishäiriöiden onnistunut hoito rasvahapoilla

Crippa A, Agostoni C, Mauri M, et al.Polyunsaturated Fatty Acids Are Associated With Behavior But Not With Cognition in Children With and Without ADHD: An Italian study. Journal of Attention Disorders 2016 Feb 9. Free Full Text pdf