Kalaöljy ehkäisee muistisairauksia

Kuuden erillistutkimuksen meta-analyysi osoittaa, että kalaöljyn nauttiminen ruoan lisänä ehkäisee ikääntymiseen liittyviä kognitiivisia häiriöitä, kuten muistin, päättelykyvyn ja uuden oppimisen heikkenemistä. Kalaöljyn säännöllinen käyttö ehkäisee ja hidastaa muistisairauksia, jotka yleistyvät kaiken aikaa väestön vanhetessa. Suosittelen nauttimaan väkevöityä etyyliesteröityä kalaöljyä, jolla saadaan pienellä päiväannoksella suuri teho.

Kiinalaiset neurologit analysoivat omega-3-rasvahappojen merkitystä ikääntyvien ihmisten henkiseen suorituskykyyn satunnaistettujen kliinisten kaksoissokkotutkimusten tulosten perusteella.Yli 800 julkaisusta seulottiin kuusi tutkimusta, joihin oli osallistunut yli 2 000 yli 70-vuotiasta henkilöä. Puolet heistä oli saanut kalaöljyä ja puolet lumetta. Vaikutusjaksot olivat olleet 3–40 kuukautta. Kalaöljyn EPA+DHA-pitoisuudet olivat olleet 400–1800 mg päivää kohti. (Vertailun vuoksi: tavanomainen suomalainen ruoka sisältää keskimäärin vain noin 100 mg/vrk.) Tulokset osoittivat, että – lumehoitoon verrattuna – kalaöljy ehkäisi merkittävästi kognitiivisten toimintojen heikkenemistä (p=0,003). Sitä mitattiin testillä nimeltään Mini–mental state examination (MMSE)

Omega-3-rasvahapot ehkäisevät kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota) sekä parantavat ja ylläpitävät hermosolujen (neuronien) synaptista plastisuutta, jolloin viestisignaalit kulkevat normaalisti aivojen viestiverkostossa. Kalaöljyn päivittäinen käyttö voi siis ehkäistä ja hidastaa merkittävästi muistisairauksia. Uusi hollantilainen tutkimus osoitti, että kalaöljy nauttiminen parantaa myös koululaisten – erityisesti ADHD-lasten – kognitiivisia toimintoja (van der Wurff ym. 2016).

Zhang XW, Hou WS, Li M, Tang ZY. Omega-3 fatty acids and risk of cognitive decline in the elderly: a meta-analysis of randomized controlled trials. Aging Clinical and Experimental Research. 2016 Feb;28(1):165-6. doi: 10.1007/s40520-015-0381-9. Free Full Text
van der Wurff IS, von Schacky C, Berge K, Zeegers MP, Kirschner PA, de Groot RH. Association between Blood Omega-3 Index and Cognition in Typically Developing Dutch Adolescents. Nutrients. 2016 Jan 2;8(1). pii: E13. doi: 10.3390/nu8010013.
Free Full Text pdf