Berberiini suojaa sydäntä infarktin ja reperfuusion aiheuttamilta vaurioilta

Vanhastaan tiedetään, että berberiini suojaa sydänlihasta hapenpuutteen aiheuttamilta vaurioilta sekä myös happiradikaalimyrskyn aiheuttamilta haitoilta, joita seuraa sen jälkeen, kun tukkeutunut valtimo avataan pallolaajennuksessa tai ohitusleikkauksessa. Tällöin saadaan aikaan reperfuusio eli verenvirtauksen palautuminen. Siihen liittyy kuitenkin riskejä, joita berberiini ehkäisee, ilmenee kiinalaisten sydänkirurgien tekemästä rottatutkimuksesta. Sen tulokset puoltavat berberiinin käyttöä myös ihmisten sydäninfarktin hoidossa. 

Sydänkirurgit tutkivat berberiinin antioksidantti- ja anti-inflammatorisia vaikutuksia rotilla, joille aiheutettiin sydäninfarkti sulkemalla sepelvaltimo ja avaamalla se infarktin jälkeen. Rotille annettu berberiini suojasi sydänlihasta parantamalla sen toimintaa hapenpuutteessa ja sen jälkeen. Berberiini pienensi infarktin kokoa ja ehkäisi sydänlihassolujen kuolemia (apoptoosia). Samalla vähenivät lihasvauriota osoittava seerumin kreatiinikinaasi ja laktaattidehydrogenaasi (jonka pitoisuus suurenee herkästi jo vähäisestäkin kudosvauriosta) sekä monet muut elinvaurioita osoittavat biokemialliset muuttujat. Berberiini vähensi myös sydänlihaksen hapetusstressiä pienentämällä superoksidin tuotantoa, glykoproteiini 9:n (gp9) ilmentymistä ja malonidialdehydin (MDA) pitoisuutta ja tulehdusmarkkereita. Samalla sydänlihaksen antioksidanttientsyymi superoksidismutaasin (SOD) tuotanto lisääntyi. Berberiini paransi viljeltyjen sydänlihassolujen (H9C2) antioksidatiivisia ja anti-inflammatorisia toimintoja, simuloitua reperfuusiovaurioita vastaan.

Yhteenvetona: Berberiini parantaa merkitsevästi sydänlihaksen toipumista infarktista ja reperfuusiovauriosta ja pienentää samalla infarktin kokoa. Nämä edulliset muutokset lasketaan berberiinin antioksidantti- ja anti-inflammatoristen ominaisuuksien ansioksi, päättelevät sydänkirurgit. Tämän rottatutkimuksen tulokset puoltavat berberiinin käyttöä myös ihmisten sydäninfarktin hoidossa. Suomessa sairastuu vuosittain sydäninfarktiin noin 25 000 henkilöä. Sairaus on hengenvaarallinen; infarktista johtuvia kuolemia on 13 000 vuodessa. 

Kiinalainen rottatutkimus osoittaa, että myös kalaöljyn omega-3-rasvahapot suojaavat sydäntä iskemia/reperfuusiovauriolta. Kalaöljyä saaneiden rottien sydäninfarktien koko oli verrokkeihin nähden merkitsevästi pienempi, niiden laktaasihydrogenaasin ja malonialdehydin pitoisuudet olivat pienemmät ja superoksididismutaasin (SOD) pitoisuus suurempi. Siis samanlaiset vaikutukset kuin berberiinillä.  Samalla vasemman kammion paine aleni ja mitokondrioiden vauriot vähenivät (Zhang ym. 2018). Tulokset puoltavat kalaöljyn käyttöä berberiinin rinnalla sydämen suojana sepelvaltimotaudissa.

Yu L, Li Q, Yu B, Yang Y, et al. Berberine Attenuates Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury by Reducing Oxidative Stress and Inflammation Response: Role of Silent Information Regulator 1. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2016;2016:1689602. doi: 10.1155/2016/1689602.
Zhang FW, Tong J, Yan YS, et al. ω-3 Polyunsaturated Fatty Acid Postconditioning Protects the Isolated Perfused Rat Heart from Ischemia-Reperfusion Injury. Cardiorenal Medicine. 2018 Apr 11;8(3):173-182. doi: 10.1159/000487490.