Alkoholista riippumaton rasvamaksa ja kalaöljy

Etyyliesteröity kalaöljy (E-EPA+E-DHA, 4 g/vrk) parantaa alkoholista riippumatonta rasvamaksaa ja hidastaa samalla kaulavaltimon ahtautumista, kertoo uusi englantilainen kliininen tutkimus. Se vahvistaa aikaisempia havaintoja, jotka puoltavat puhdistetun ja väkevöidyn, 90-prosenttia omega-3-rasvahappoja sisältävän kalaöljyn käyttöä tämän yleisen ja kalliin kansantaudin ehkäisyssä ja hoidossa. Peruskalaöljy sisältää vain 30 % omega-3-rasvahappoja, eikä sillä saada aikaan yhtä hyvää hoitovaikutusta.

Alkoholista riippumaton rasvamaksa (englanniksi non alcoholic fatty liver disease, NAFLD) kuormittaa suuresti terveydenhuoltoa, eikä tautiin ole vielä löydetty parantavaa käypää hoitoa, toteavat Southhamptonin yliopiston tutkijat. NAFLD:n yleisimpiä aiheuttajia ovat lihominen, insuliiniresistenssi ja tyypin 2 diabetes. Tauti voi edetä krooniseksi parantumattomaksi maksakirroosiksi ja tautiin liittyy suurentunut sydän- ja verisuonitautien riski. Aikaisemmissa tutkimuksissa väkevöidyn puhdistetun etyyliesteröidyn kalaöljyn (esim. E-EPAn) anto on korjannut koe-eläinten maksan rasvoittumista. Eräässä amerikkalaisessa ihmistutkimuksessa E-EPA alensi hyvin kohonneita triglyseridejä, muttei korjannut merkitsevästi koehenkilöiden maksan histologisia muutoksia. Kalaöljyhoidon vaikutusta NAFLD-potilaiden sydän- ja verisuonitautiriskiin ei ole tätä ennen tutkittu ihmisillä.

Englannissa Southamptonin yliopistosairaalassa asiaa selvitettiin antamalla 92 NAFLD-potilaalle 15–18 kuukautta päivittäin joko 4 grammaa etyyliesteröityä kalaöljyä tai lumetta (oliiviöljyä). Potilaat arvottiin kahteen kaltaistettuun ryhmään. Potilaille tehtiin suuri määrä laboratoriokokeita ja mitattiin maksan rasvapitoisuutta magneettikuvauksin (MRI) ja ultraäänellä kaulavaltimon seinämän paksuutta, joka kuvastaa valtimonkovettumatautia ja sen etenemistä. Lisäksi mitattiin mm. insuliiniherkkyyttä, mikroverenkierron toimintaa, sydämen toimintaa kaikuluotauksella ja pulssiaallon nopeutta olkavarresta nilkkaan. Tutkimukset aloitettiin vuonna 2011 ja tulokset valmistuivat nyt julkaisukuntoon. Vaikutusjakson loppuun asti mukana pysyneet potilaat olivat iältään 51,5 ± 10,7-vuotiaita, ja heistä 57,6 % oli miehiä.

Kalaöljyryhmässä (n=45) kaulavaltimon seinämä paksuuntui 0,012 mm (interquartile range, IQR 0,005-0,020 mm) ja verrokeilla (n=47) 0,015 mm (IQR 0,007-0,025 mm). Tilastollisesti ryhmien välinen ero on vähäinen, mutta yksilöitä tarkastelemalla ilmeni, että mitä enemmän maksan rasva väheni ja potilaat laihtuivat, sitä vähemmän kaulavaltimon seinämä paksuuntui. Samalla väheni maksan nekroinflammaatio tulehdus, jota osoittaa seerumin sytokeratiini-18 CK-18) Toisin sanoen, tällainen pitkäaikainen kalaöljyhoito vähentää maksan rasvoja, korjaa maksavauriota ja hidastaa valtimonkovetustaudin etenemistä, päättelevät tutkijat.

Tilastollisin menetelmin tutkijat varmistivat, että potilasaineisto ja hoitovaikutus olivat riittävän suuria osoittamaan kalaöljyn tehon alkoholista riippumattoman rasvamaksan hoidossa. Tutkimussuunnitelman voi lukea kokonaisuudessaan Clinical Trials -linkistä NCT00760513.

Uusi 17 erillistutkimuksen meta-analyysi vahvistaa, että kalaöljyn rasvahapot – riittävän suurina annoksia ja riittävän kauan nautittuina – ehkäisevät ja parantavat rasvamaksaa (de Castro ja Calder 2017).

Bhatia L, Scorletti E, Curzen N, Clough GF, Calder PC, Byrne CD. Improvement in non-alcoholic fatty liver disease severity is associated with a reduction in carotid intima-media thickness progression. Atherosclerosis. 2015 Dec 24;246:13-20. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.12.028. [Epub ahead of print]
de Castro GS, Calder PC. Non-alcoholic fatty liver disease and its treatment with n-3 polyunsaturated fatty acids. Review. Clinical Nutrition. 2017 Jan 19. pii: S0261-5614(17)30011-0. doi: 10.1016/j.clnu.2017.01.006.