D-vitamiini ehkäisee rasitusmurtumia

Reilu D-vitamiinin pitoisuus (yli 100 nmol/l) seerumissa ehkäisee fyysisesti aktiivisten ihmisten rasitusmurtumia, kertoo tammikuussa 2016 ilmestyvä jalkakirurgien ammattilehti The Journal of Foot & Ankle Surgery. Tulosten mukaan seerumin D-vitamiinin pitoisuuden tulee kuitenkin olla lähes tuplasti enemmän kuin mitä suomalaisilla on keskimäärin. Tavoitteeseen pääseminen voi edellyttää 100 mikrogramman nauttimista päivittäin. Suomalainen viranomaissuositus on kymmenen kertaa liian pieni.

D-vitamiinin on laajavaikutteinen hormoni, joka vahvistaa luustoa, mutta vaikuttaa myös sen ulkopuolisissa elimissä. D-vitamiinin pääasiallinen lähde on auringonvalo, mutta sen saanti Suomessa ei riitä, etenkään talvisaikaan. Ruoassa ei ole riittävästi D-vitamiinia, toisin kuin eräät ravitsemustieteilijät väittävät. D-vitamiini on erityisen tärkeä luuston lujittumiselle ja sen pysymiselle vahvana. Vähäinen D-vitamiinin saanti aiheuttaa luukatoa (osteoporoosia), luuston heikentymistä (osteomalasiaa) ja lisääntynyttä murtuman riskiä kaaduttaessa ja fyysisessä kuormituksessa (urheilussa ja sotaväessä).

Amerikkalaiset ortopedit ja urheilulääkärit mittasivat seerumin D-vitamiinin pitoisuuden (S-D-25) 124 henkilöiltä, joilla oli epäilty tai diagnosoitu luun rasitusmurtuma. Tutkimusta johti jalka- ja nilkkakirurgiaan erikoistunut ortopedi Jason R. Miller (Fellowship Director of the Pennsylvania Intensive Lower Extremity Fellowship, foot and ankle surgeon from Premier Orthopedics and Sports Medicine, in Malvern, Pennsylvania).

Kaikkien alaraajakipuja valittaneiden potilaiden alaraajat kuvattiin röntgenissä, ja ellei näissä kuvissa näkynyt murtumaa, lisäksi magneettikuvauslaitteella. Radiologit tutkivat kaikki kuvat, joiden perusteella päätettiin, oliko kyseessä rasitusmurtuma vai ei.

S-D-25-pitoisuus analysoitiin kolmen kuukauden sisällä diagnoosista 53 potilaalla (42,74 %). Tulosta verrattiin Vitamin D Counsilin viitearvoon 40–80 ng/ml eli 100–200 nmol/l, jolloin 83 % potilaista jäi viitearvojen alapuolelle. Verrattuna Yhdysvaltain Endokrinologiyhdistyksen (Endocrine Society) suositukseen 75–150 nmol/l yli puolet potilaista poti D-vitamiinin puutetta.

“Näiden tulosten perusteella suosittelemme aktiivisille ihmisille rasitusmurtumien ehkäisemiseksi seerumin D-vitamiinin pitoisuudeksi vähintään 100 nmol/l”, sanoo ortopedi Miller. “Tämä korreloi aikaisempaan tutkimukseen, jossa 600 naispuolisen merisotilaan aineistossa todettiin kaksinkertainen säären rasitusmurtuman riski, kun S-D-25 oli alle 50 nmol/l, verrattuna niihin naisiin, joilla se oli yli 100 nmol/l”, hän lisää. “D-vitamiinin puute ei ole kuitenkaan ainoa rasitusmurtuman riskitekijä. Suosittelemme säännöllistä liikuntaa harrastaville vähitellen lisääntyvää luiden vahvistamisohjelmaa (higher impact activities) rasitusmurtumien ehkäisemiseksi”, Miller huomauttaa.

Tulokset tukevat Ilkka Laaksin väitöstutkimusta, johon osallistui 756 tervettä varusmiestä, joiden rasitusmurtumat kirjattiin kolmen kuukauden aikana. Tutkimuksen mukaan riski saada rasitusmurtuma kasvaa jopa nelinkertaiseksi, kun D-vitamiinipitoisuus on alhainen. Lisäksi tutkimuksessa ilmeni, että D-vitamiinin vajeesta kärsivillä varusmiehillä on muita enemmän hengitystieinfektioista johtuvia poissaoloja. Tutkimuksen mukaan D-vitamiinivalmisteen käyttö saattaa vähentää hengitystieinfektioita. Tutkimuksesta kirjoitti muun muassa Aamulehti (2012).

Myös lääkäri Juha-Petri Ruoholan väitöskirjan mukaan liian vähäinen D-vitamiinin saanti voi altistaa urheilijoita rasitusmurtumille (2007). Murtumapotilailla oli selvästi normaalia alhaisemmat D-vitamiinitasot. Ruoholan mukaan rasitusmurtumia kehittyy useimmiten urheilijoille ja sotilaskoulutuksessa oleville. Varsinkin liian nopeatahtinen ja nousujohteinen harjoittelu altistaa rasitusmurtumille. Ruohola selvitti tutkimuksessa, millaisia syitä löytyi 154 potilaan epäselvien sääri- tai pohjekipujen taustalta. Magneettikuvaus paljasti 86 potilaalta yhteensä 143 rasitusmurtumaa, joista lähes kaikki olivat sääriluussa ja erityisesti sen alimmassa kolmanneksessa.  

Low Levels of Vitamin D May Increase Risk of Stress Fractures in Active Individuals

Miller JR, Dunn KW, Ciliberti LJ et al. Association of Vitamin D With Stress Fractures: A Retrospective Cohort Study. Journal of Foot & Ankle Surgery, 2016 Jan/Feb; 55(1) DOI http://dx.doi.org/10.1053/j.jfas.2015.08.002