YLE valehteli taas luontaistuotteista

Suomen Yleisradiossa (Yle) vallitsee ravintolisien vastainen asenne, mikä ilmenee siten, että Yle julkaisee jatkuvasti totuudenvastaisia uutisia luontaistuotteista. Valheellisia väitteitä ja sepitteitä koskeva ohjelma esitettiin 15.12.2015. Se sotii jyrkästi Ylen omia ohjelma- ja sisältötuotannon eettisiä ohjeita vastaan. Suomen Terveyskauppiaiden liitto ry teki ohjelmasta kantelun Ylen pääjohtajalle.

Yle lähetti radiossa 15.12.2015 HUSissa ylilääkärinä toimiva Martti Färkkilän haastattelun Maksasairaudet Suomessa yhä Euroopan huipputasolla – "Suuret ikäluokat ovat kosteita ikäluokkia", jonka oli tehnyt toimittaja Ilpo Pajunen. "Vääränlaiset ruokailutottumukset, lääkkeiden väärinkäyttö ja eräät luontaistuotteet aiheuttavat maksavaurioita", sanoi Färkkilä. Lisäksi hän väitti, että ”luontaistuotteita on vedetty markkinoilta yllättäen ilmaantuneiden maksavaurioiden vuoksi”. Färkkilä antoi siis selvästi ymmärtää, että maksavauriot ja tuotteiden poisvedot kaupoista koskevat Suomessa myytyjä luontaistuotteita. Hän kehotti välttämään maksavaurioita aiheuttavia luontaistuotteita. Färkkilän ilmiselvänä tarkoituksena oli vahingoittaa luontaistuotteita myyviä yrityksiä. Vahingoittamistarkoituksessa annettujen lausuntojen julkaiseminen on kielletty Ylen eettisissä ohjeissa (katso alempana).

Koska itse en tunne sellaisia luontaistuotteita, jotka aiheuttaisivat maksavaurioita, tiedustelin heti tuoreeltaan 15.12.2015 Färkkilältä sekä Ilpo Pajuselta sähköpostitse

- mitkä luontaistuotteet ovat aiheuttaneet Suomessa maksavaurioita (minä vuosina, kuinka monta varmistettua tapausta?)

- mitkä ovat tuotenimet ja vaurioita aiheuttaneet yhdisteet ja niiden käyttöannokset/vrk ja käyttöajat?

- mitkä luontaistuotteet ovat vedetty Suomessa markkinoilta maksavaurioiden vuoksi? Tuotenimet, poisvetovuodet?

Kumpainenkaan ei ole vaivautunut vastaamaan!

Suomen Terveystuotekappiaiden liitto ry pyysi myös Färkkilää ja Pajusta perustelemaan uutisessa esitettyjä väitteitä. Kumpikaan ei ole vastannut mitään, vaikka liitto lähetti Färkkilälle ('martti.farkkila@hus.fi') kaksi kertaa sähköpostia. Liiton tiedossa näet ei ole, että Suomen markkinoilta olisi ”vedetty useita ravintolisiä pois yllättäen ilmaantuneiden maksavaurioiden vuoksi”, vaikka liitto on pitänyt tiiviisti yhteyttä Eviraan, Tulliin ja Fimeaan. Liiton meili meni myös Ylen pääjohtaja Lauri Kiviselle, mikä jälkeen uutis- ja ajankohtaistoiminnan sisältöpäällikkö Juha Vuohelainen ilmoitti ottavansa asian hoitaakseen ja lupasi antaa vastauksia Ylelle esitettyihin kysymyksiin. Vastauksia ei ole kuulunut.

Ylen toimittaja Pajunen ei ollut juttua tehdessään tiedustellut Eviran kantaa ravintolisien turvallisuuteen, vaan Evira puuttui sisältöön vasta jutun uutisoinnin jälkeen. Yle päivitti 18.12.2015 verkkosivullaan olevaa uutista lisäämällä: ”Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan ongelmat ovat koskeneet lähinnä netin kautta ulkomailta tilattuja tuotteita.” Lausunnossa ei täsmennetä, mitä "ongelmilla" tarkoitetaan, eikä siinä puhuta mitään markkinoilta poisvedetyistä tuotteista, koska sellaisia ei ole. Evira ei pidä siitä, ettei uutisessa täsmennetä mistä ravintolisistä tai ainesosista uutisessa varoitetaan. Evira pitää harhaanjohtavana käyttää termiä ”luontaistuote”, sillä näin ylimalkainen sana voi saada kuluttajan välttämään tarpeellisia ja hyödyllisiä ravintolisiä, kuten D-vitamiinia. Ylen verkkosivulle lisätty lause ei korjannut riittävästi totuuden vastaisia väitteitä. Terveyskauppiaiden liitto otti uudelleen yhteyttä Yleen.

Kauppiasliiton pyynnöstä Yle lisäsi 21.12.2015 klo 10:30 nettisivullaan olevaan uutiseen:
"Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton mukaan tiedossa ei ole yhtään vahvistettua tapausta, jossa suomalaisesta kaupasta ostettu ravintolisä olisi käyttöohjeen mukaisesti käytettynä aiheuttanut maksavaurioita." Lisäys ei tietenkään tavoita kaikkia vääristellyn uutisen kuulijoita ja lukijoita, mutta onpahan näpäytys toimittaja Pajuselle ja ehkäissee tulevaisuudessa muiden Ylen toimittajien vastaavia virheitä.

Liitän alle otteita Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisistä ohjeista, joita Färkkilän haastattelun julkaiseminen rikkoi törkeästi.

YLEN OHJELMATOIMINNAN JA SISÄLTÖJEN EETTISET OHJEET

Julkaistu 11.01.2015 - 19:32. Päivitetty 03.11.2015 - 16:52

Yleisradio on sitoutunut soveltamaan toiminnassaan Journalistin ohjeita. Niiden tulkinnasta vastaa Julkisen sanan neuvosto. OTS-ohjeissa on huomioitu Journalistin ohjeiden periaatteet.

YLEN OHJELMA- JA SISÄLTÖTUOTANNON YLEISET PERIAATTEET

  1. Ylen journalismin lähtökohtana ovat Ylen arvot. Ylen journalismin tulee perustua totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Sen tulee olla vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa.

Ylen journalismin perusta on oikeisiin tietoihin ja tosiasioihin sekä mahdollisimman tarkkoihin havaintoihin perustuvan maailmankuvan rakennusaineiden tarjoaminen.

Turvaamme puolueettomuuden, riippumattomuuden ja luotettavuuden monipuolisella ja ennakkoluulottomalla tiedonhankinnalla. Otamme huomioon oleelliset tosiseikat sekä eri näkökulmat ja annamme arvostelluille mahdollisuuden samanaikaiseen kuulemiseen. Uskallamme kysyä ja kyseenalaistaa.

  1. Yleisön on voitava erottaa sekä tosiasiat että niiden taustoittaminen mielipide- ja sepitteellisestä aineistosta.

Emme käytä kuvaa tai ääntä faktasisällöissä tavalla, joka vääristää tapahtumia tai tietoja. Pidämme huolta siitä, että ne antavat tapahtumista ja asioista totuudenmukaisen kuvan.

Emme käytä Ylen ohjelmia ja sisältöjä omien etujemme tai maailmankatsomuksemme ajamiseen emmekä asetu osapuoliksi kiistakysymyksissä.

  1. Tiedonhankinnan tulee olla avointa ja perustua luotettaviin lähteisiin, jotka ovat tarvittaessa todennettavissa.

Varmistamme tietojen paikkansapitävyyden huolellisesti.

  1. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti.

Lähteen luotettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että lähteellä voi olla asiassa hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

  1. Haastateltavalla on oikeus tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista, jos se on toimitusteknisesti mahdollista.

Toimimme avoimesti, mutta journalistisen päätösvallan säilyttäen. Haastateltava voi nähdä, kuulla tai lukea julkaistavan kokonaisuuden tai vähintään oman osuutensa tarkastaakseen lausumansa sisällön, mikäli julkaisuaikataulu mahdollistaa sen. Tällöinkin kerromme hänelle muulla tavoin, miten hänen lausuntoaan tullaan käyttämään.

VIRHEIDEN KORJAAMINEN

  1. Virheet on korjattava viipymättä. Kertaalleen julkaistua ja arkistoitua materiaalia netissä ei poisteta vaan alkuperäisen tiedon ohella pitää selvästi näkyä korjattu tieto.

Korjaamme virheet ensi tilassa, ellei korjaaminen ole virheen vähäisyyden vuoksi tarpeetonta. Teemme korjauksen aina välittömästi verkossa. Korjaamme lisäksi virheen samassa yhteydessä, jossa virhe on julkaistu eli saman välineen samassa ohjelmassa ja samalla kanavalla.

Erimielisessä tilanteessa korjaamisesta päättää vastaava toimittaja.

Korjatessamme verkossa julkaistua tietoa, ohessa pitää käydä ilmi, mitä olemme korjanneet ja milloin se on tehty. Kertaalleen julkaistua tietoa emme poista verkosta ilman, että kerromme poistamisen syyn ja ajankohdan myös alun perin julkaistussa verkko-osoitteessa.

Noudatamme sananvapauslain säännöksiä vastineesta ja oikaisusta sekä Julkisen sanan neuvoston langettavan päätöksen julkaisemisesta sovittuja toimintaohjeita.

Lue myös: Suomen terveyskauppiaiden Liitto ry blogi:
Epämääräistä tietoa ravintolisistä

Karnosiini suojaa maksaa hiilitetrakloridin (CCl4) aiheuttamilta vaurioilta, osoittaa tuore lääkäreiden ja farmakologien yhteinen rottatutkimus (Alsheblak ym. 2016). Laitoin tämän viitteen osoittamaan esimerkinomaisesti, kuinka huonosti kollega Färkkilä tuntee ravintolisien terveysvaikutuksia.

Alsheblak MM, Elsherbiny NM, El-Karef A, El-Shishtawy MM. Protective effects of L-carnosine on CCl4 -induced hepatic injury in rats. European Cytokine Network. 2016 Mar 1;27(1):6-15. doi: 10.1684/ecn.2016.0372.

Helsingin Sanomat julkaisi 17.8. erinomaisen kokosivun jutun otsikolla
Aivot ahmivat valeuutisia mieluummin kuin tositietoa – Vinoumaa vastaan voi taistella, ja nyt tutkija kertoo, miten se tapahtuu