Ubikinoni auttaa MS-potilaita

Multippeliskleroosia eli MS-tautia sairastaa noin 7 000 suomalaista. Taudin lääkehoito on teholtaan vaatimatonta, joten nyt etsitään uusia tehokkaita hoitomuotoja. Nutritional Neuroscience -lehdessä julkaistut iranilaiset tutkimukset osoittavat, että ubikinonista voi olla merkittävää hyötyä MS-potilaille. Ubikinoni ehkäisee väsymystä, masennusta ja kroonista matala-asteista tulehdusta. Myös D-vitamiini kohentaa MS-potilaiden vointia ja hidastaa taudin kulkua.

MS-tautia potevien ihmisten elimistössä myllertää krooninen matala-asteinen tulehdus (inflammaatio), joka pahentaa taudin kulkua. Iranilaiset ravitsemus- ja neurotieteilijät ovat selvittäneet kliinisissä kaksoissokkokokeissa, voisiko ubikinonin nauttiminen ruoan lisänä vaimentaa MS-potilaiden tulehdusta ja kohentaa muutoinkin heidän vointiaan.

Tutkimukseen kutsuttiin 48 MS-potilasta, joiden tauti oli tyyppiä relapsing-remitting MS. Heidät arvottiin lumeryhmään (24 potilasta) ja ubikinoniryhmään (24 potilasta), joka nautti ubikinonia 500 mg päivässä. Vaikutusjakso oli 12 viikkoa. Verikokeita otettiin alussa ja lopussa. Verestä mitattiin tuumorinekroositekijä-alfa (TNF-α), interleukiinit 4 ja 6 (IL-4 ja IL-6), matriksin metalloproteinaasi-9 (MMP-9) ja tulehdusmarkkeri TGF-β (Transforming growth factor beta 1).

Yhteensä 45 potilasta pysyi mukana vaikutusjakson loppuun asti. Ubikinonia saaneiden TNF-α väheni merkitsevästi (P = 0.003), samoin kuin tulehdussytokiini IL-6 (P = 0.037). Samalla MMP-9 väheni lumeryhmään verrattuna (P = 0.011). Sitä vastoin IL-4 ja TGF-β eivät muuttuneet tilastollisesti merkitsevästi.

Ubikinonin nauttiminen 500 mg:n päiväannoksena vähentää MS-potilaiden tulehdusmarkkereita TNF-α, IL-6 ja MMP-9, päättelevät tutkijat. He osoittivat aikaisemmassa julkaisussaan, että 500 mg ubikinonia päivässä vähentää MS-potilaiden väsymystä ja masennusta. Tutkimukset puoltavat ubikinonin käyttöä MS-potilaiden ravintolisänä.

Sanoobar M, Eghtesadi S, Azimi A, Khalili M, et al. Coenzyme Q10 supplementation ameliorates inflammatory markers in patients with multiple sclerosis: a double blind, placebo, controlled randomized clinical trial. Nutritional Neuroscience. 2015 May;18(4):169-76. doi: 10.1179
Sanoobar M, Dehghan P, Khalili M, et al. Coenzyme Q10 as a treatment for fatigue and depression in multiple sclerosis patients: A double blind randomized clinical trial. Nutritional Neuroscience. 2015 Jan 20. DOI: http://dx.doi.org/10.1179/1476830515Y.0000000002