Ravintolisät pitävät yllä ja parantavat muistia

Kalaöljy, foolihappo, B-vitamiinit, fosfoseriini ja karnosiini auttavat muistia säilymään hyvänä ja jopa parantavat sitä sekä kognitiivista (tieto-taito) suorituskykyä ja ehkäisevät sekä hoitavat masennusta. Vaikka asia voi olla tuttu ravintolisistä kiinnostuneille ja alalla toimiville ihmisille, minusta on hyvä, että asiasta kirjoitetaan nykyään yhä enemmän myös lääkäreiden ja ravitsemustieteilijöiden ammattilehdissä.

Henkinen suorituskyky (muisti, asioiden ymmärtäminen, jäsentäminen, tiedon käsittely, oivaltaminen, päättely, vireys, valppaus jne.) on olennaista ihmisen toimeentulon kannalta. Näitä toimintoja säätävät aivojen etulohkon alueet. Nämä kognitiiviset toiminnot heikkenevät jossakin määrin iän myötä. Muistihäiriöitä, joka ei ole varsinaista dementiaa, esiintyy 19 prosentilla yli 70-vuotiaista miehistä ja 14 prosentilla naisista.

Muistisairaudet yleistyvät Suomessa nopeasti: joka päivä 36 suomalaista saa muistisairausdiagnoosin, ja määrän odotetaan kasvavan nopeasti. Jos muistin heikkenemistä voitaisiin myöhentää viisi vuotta, vähenisi muistisairauksista kärsivien potilaiden määrä puoleen. Nykyisin niiden hoito maksaa yhteiskunnalle yhtä paljon kuin Puolustusvoimien ylläpito. Minusta on hyvin valitettavaa, että johtavat ravitsemustieteilijät ja monet lääkäritkin suhtautuvat edelleen kielteisesti ravintolisien käyttöön, vaikka ne voivat tutkitusti ehkäistä muistin heikkenemistä sekä ehkäistä ja hoitaa mielenterveysongelmia.

Uudet tieteelliset artikkelit tukevat kaikkea sitä, mitä olen puhunut ja kirjoittanut näistä aiheista viimeisten 30 vuoden aikana. Kirjoitin Apteekkarilehdessä jo vuonna 1998 artikkelin otsikolla Fosfoseriini parantaa muistia. Selvitän artikkelissa tarkkaan, mitä fosfoseriini on ja kuinka se vaikuttaa edullisesti muistiin. Taiwanilainen psykiatrian apulaisprofessori Kuan-Pin Su on tutkinut kalaöljyn omega-3-rasvahappojen vaikutuksia masennuksen hoidossa. Hän on juuri julkaissut aiheesta ajantasaisen kirjallisuuskatsauksen, jonka voit lukea kokonaan maksutta alla olevasta linkistä. Hänenkin tutkimustensa mukaan EPA on tärkein antidepressiivinen omega-3-rasvahappo (Su 2015). Minulle juuri lähettämässään sähköpostissa professori Su kertoo hoitaneensa vahvalla EPA-valmisteella hyvällä menestyksellä yli 500 masennuspotilasta. Tutkimukset ja käytännön kokemus puoltavat E-EPAn käyttöä masennuksen ja muistihäiriöiden ehkäisyssä ja hoidossa. Toivon, että uudet pätevät, hyvissä tiedelehdissä julkaistut tutkimukset hälventävät ravintolisiin kohdistuvia harhaluuloja. Englanninkielen taitoiset voivat perehtyä uusiin julkaisuihin alla olevissa linkeissä.

Uusi neurologien tutkimus: Karnosiini parantaa ikääntyvien muistia ja muita kognitiivisia taitoja

Nabavi SM, Daglia M, Braidy N, Nabavi SF. Natural products, micronutrients, and nutraceuticals for the treatment of depression: A short review. Nutritional Neuroscience. 2015 Nov 27. [Epub ahead of print]

Jeromson S, Gallagher IJ, Galloway SD, Hamilton DL. Omega-3 Fatty Acids and Skeletal Muscle Health.
Marine Drugs. 2015 Nov 19;13(11):6977-7004. Review.

Zhang YY, Yang LQ, Guo LM. Effect of phosphatidylserine on memory in patients and rats with Alzheimer's disease. Genetics and Molecular Research. 2015 Aug 10;14(3):9325-33. doi: 10.4238/2015.

Strike SC, Carlisle A, Gibson EL, Dyall SC. A High Omega-3 Fatty Acid Multinutrient Supplement Benefits Cognition and Mobility in Older Women: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Pilot Study. Journal of Gerontology. A Biol Sci Med Sci. 2015 Aug 11. pii: glv109.

Glade MJ, Smith K. Phosphatidylserine and the human brain. Nutrition. 2015 Jun;31(6):781-6. doi: 10.1016/j.nut.2014.10.014.
Su P-K. Nutrition, psychoneuroimmunology and depression: the therapeutic implications of omega-3 fatty acids in interferon-α-induced depression. Biomedicine (Taipei). 2015 Nov;5(4):21. Epub 2015 Nov. Full Free Text