D-vitamiini ja kolmoisnegatiivinen rintasyöpä

Noin 4100 suomalaista sairastuu vuosittain rintasyöpään. Noin 10–20 % potilaista on kolmoisnegatiivisia (triplenegatiivisia), joiden ennuste on tavallista huonompi. Saudiarabialaiset syöpälääkäkärit ovat osoittaneet, että tätä rintasyövän alalajia sairastavilla potilailla on tavallista useammin vakava D-vitamiinin puute. Espanjalaiset syöpälääkärit ovat osoittaneet, että D-vitamiini tehoaa nimenomaan tähän syöpätyyppin. Kemoterapia alentaa seerumin D-vitamiinin pitoisuutta. Vajeen korjaaminen voi ehkäistä tautia ja parantaa sen ennustetta. Myös berberiini estää tätä syöpätautia kasvamasta.

Kolmoisnegatiivinen rintasyöpä on yksi rintasyövän alalajeista. Siinä syöpäsolut eivät ilmennä hormonireseptoreita ER, PR eivätkä HER2:ta. Tällaisia soluja kutsutaan kolmois- eli triplenegatiivisiksi. Osa näistä syövistä parantuu tuntemattomasta syystä, kun taas osa leviää aggressiivisesti ja uusiutuu herkästi. Tähän rintasyövän muotoon ei ole olemassa täsmälääkettä, sillä solut eivät reagoi hormonihoitoon (tamoksifeeniin tai aromataasin estäjiin tahi Hepceptiiniin), joten potilaan ennuste voi olla huono. Tähän taudin muotoon etsitään uusia tehokkaita ehkäisy- ja hoitokeinoja.

Yksi tällainen uusi keino voi olla D-vitamiinin puutteen korjaaminen. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että yhtäältä seerumin pieni D-vitamiinin pitoisuus liittyy lisääntyneeseen rintasyövän riskiin ja toisaalta että runsas D-vitamiinin saanti parantaa sairastuneiden ennustetta (Sheng ym. 2015, Lope ym. 2018). Yhdysvalloissa rintasyöpäkirurgit antavat yleisesti potilailleen D-vitamiinia jopa 178 µg päivässä eikä se aiheuta sivuvaikutuksia.

D-vitamiinivajeella on yhteys erityisesti triplenegatiiviseen rintasyöpään, osoittaa saudi-arabialainen tutkimus. Saudiväestöstä 68–85 % potee D-vitamiinin puutetta (S-D-25 on alle 50 nmol/l). Rintasyöpäpotilaista näin pieni pitoisuus on 71 prosentilla. Monissa maissa, esim. Espanjassa, Ranskassa ja Virossa, puutteen raja on korkeampi, 75 nmol/l (viitearvo 75–250 nmol/l).

Syöpäklinikan lääkärit mittasivat 406 vastadiagnosoidun rintasyöpäpotilaan S-D-25:n. Kolmoisnegatiivista taudin muotoa sairastavista 18 prosentilla se oli huomattavan matala ≤ 25 nmol/l muita rintasyövän muotoja potevilla vain 8 prosentilla oli näin pieni pitoisuus. Näin ollen ≤ 25 nmol/l -pitoisuus merkitsi 2,5-kertaista tripla- eli kolmoisnegatiivisen taudin riskiä verrattuna naisiin, joilla pitoisuus oli suurempi. "Tuloksemme osoittavat yhteyden matalan S-D-25:n ja triplenegatiivisen rintasyövän välillä", päättelevät syöpälääkärit. Myös berberiini estää kolmaqoisnegatiivisen rintasyövän kasvua (Lin ym. 2019).

Lin YS, Chiu YC, Tsai YH, et al. Different mechanisms involved in the berberine-induced antiproliferation effects in triple-negative breast cancer cell lines. Journal of Cellular Biochemistry. 2019 Apr 7. doi: 10.1002/jcb.28628.


Lope V, Castelló A, Mena-Bravo A, et al.  Serum 25-Hydroxyvitamin D and breast cancer risk by pathological subt ype (MCC-Spain).Journal of Steroid Biochem Mol Biol. 2018 Apr 18. pii: S0960-0760(18)30132-8. doi: 10.1016/j.jsbmb.2018.04.005.
Abulkhair O, Saadeddin A, Makram O, et al. Vitamin D Levels and Breast Cancer Characteristics: Findings in Patients from Saudi Arabia. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2015 Nov 7. pii: S0960-0760(15)30129-1. doi: 10.1016/j.jsbmb.2015.11.003.
Sheng L, Anderson PH, Turner AG, et al. Identification of vitamin D3 target genes in human breast cancer tissue. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2015 Oct 17. pii: S0960-0760(15)30114-X. doi: 10.1016/j.jsbmb.2015.10.012.