E-EPA korjaa diabeetikon jäykistyneitä valtimoita ja parantaa verenkiertoa

Japanilaiset lääkärit ovat tutkineet E-EPAa jo yli 20 vuotta ja määräävät sitä lisähoidoksi moniin sairauksiin, kuten diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin, reumaan, haavaiseen paksusuolitulehdukseen ja masennukseen. Uusi tutkimus osoittaa, että E-EPA (1800 mg/vrk) palauttaa diabeetikkojen kovettuneita valtimoita ennalleen ja parantaa verenvirtausta niissä. Muutos on siis palautuva (reversiibeli) – kunhan potilas käyttää riittävän suurta päiväannosta jatkuvasti E-EPAa. Tutkimustulos on mullistava!

Tokion Juntento-yliopiston endokrinologian laitoksella mitattiin 81 tyypin 2 diabetesta sairastavan henkilön kaulavaltimon paksuus ja jäykkyys (intima-media thickness, IMT). Lisäksi mitattiin pulssiaallon aikaero olkavarren ja nilkan valtimoiden välillä (brachial-ankle pulse wave velocity, baPWV). Mitä suurempi aikaero, sitä jäykemmät valtimot. Koehenkilöt jaettiin sitten kahteen ryhmään, joista toinen sai kaksi vuotta E-EPAa (1800 mg/vrk) ja toinen vastaavia lumekapseleita. Kummastakin ryhmästä 30 koehenkilöä suoritti hoitokokeen loppuun asti, jolloin mittaukset toistettiin.


Kuva. Diabeetikon valtimoiden sisäseinämä (intima) paksuuntuu ja jäykistyy, jolloin verenvirtaus heikkenee. Pahimmassa tapauksessa suoni voi tukkiutua kokonaan. E-EPA ja karnosiini ehkäisevät ja jopa palauttavat skleroosia. Muutos on siis palautuva (reversiibeli) E-EPAn käyttäjillä.

IMT:n keskiarvo ja maksimilukema alenivat merkitsevästi E-EPAa saaneilla, mutta ei verrokeilla (mean IMT, -0.029+/-0.112 mm vs 0.016+/-0.109 mm, P=0.029; max IMT, -0.084+/-0.113 mm vs -0.005+/-0.108 mm, P=0.0008). Myös baPWV parani merkitsevästi E-EPA-ryhmässä verokkeihin nähden (-22.1+/-127.9 cm/s vs 62.3+/-223cm/s, P=0.021).

Tämä tutkimus vahvistaa, että  E-EPAn vähentää valtimoiden kovetusta ja parantavan verenvirtausta tyypin 2 diabetesta sairastavilla henkilöillä, kirjoittavat tutkijat Atherosclerosis-lehden huhtikuun numerossa. Japanilaiset tutkijat ovat osoitaneet vuosina 2003 ja 2007, että E-EPA (1800 mg/vrk) ohentaa diabeetikkojen paksuuntuneita kaulavaltimoita.

Mita T, Watada H, Ogihara T et al. Eicosapentaenoic acid reduces the progression of carotid intima-media thickness in patients with type 2 diabetes. Atherosclerosis. 2006 Apr 5;[PubMed]

Kaulavaltimot väripiirroksina (Wikipedia)
Kaulavaltimon intiman mittausmenetelmästä (Wikipedia)

"Carotid intima-medial thickness measurements have been proven to provide incremental data to traditional risk prediction based on clinical data. It is the only imaging test recommended by the American Heart Association for this purpose."
- President, American Heart Association

Tohtori Tolosen kommentti

Tutkimustulos vahvistaa vuonna 2003 julkastun vastaavanlaisen raportin tulokset (Masahiro 2003). Havainnot ovat erittäin mielenkiintoisia, sillä niiden mukaan E-EPA pysähdyttää ja jopa korjaa valtimonkovetusta ihan mitattavissa luvuissa. Luvut ovat mielestäni vielä vakuuttavammat kuin tilastollinen merkitsevyys. Valtimotaudin palautumista normaaliin suuntaan (reversibiliteettiä) ei ole ennen pidetty mahdollisenä, mutta nyt tutkimukset näyttävät E-EPAn kääntävän kelloa taaksepäin ja siis parantavan diabeetikon ennustetta. Kuten tiedetään, on diabeetikolla suuri vaara sairastua ja kuolla sydän- ja verisuonitautiin (katso alla oleva linkki).

E-EPAa on käytetty Japanissa diabeteksen lisähoitona jo yli 10 vuotta hyvällä menestyksellä. E-EPA (900 mg(vrk) suojaa diabeetikon munuaisia, raportoi Shimizun työryhmä jo vuonna 1995. Juuri valmistuneen JELIS-tutkimuksen – yli 18 600 potilasta 5 vuoden seurannassa – mukaan E-EPA (1 800 mg/vrk) vähentää merkitsevästi sydänkuolemia ja kliinisiä sydänkohtauksia kolesterolilääkitystä (statiineja) käyttävien keskuudessa.

Japanilaistutkimusten valossa suomalaistenkin diabeetikkojen kannattaisi ottaa päivittäin säännöllisesti ruoan lisänä E-EPAa. Lisäksi suosittelen karnosiinia (800 mg/vrk), joka ehkäisee tehokkaasti kohonneen verensokerin haittoja (lue lisää) ja suojaa sydäntä ja verisuonia (lue lisää).

Pelkkä sokerin kontolli ei ehkäise valtimoiden kovettumusta, osoittaa uusi Diabetologia-lehdessä julkaistava tutkimus (Yu ym. 2006). Siksi tarvitaan myös ravintolisiä, E-EPAa ja karnosiinia. Korealaisten tutkijoiden mukaan karnosiini on erinomainen suoja-aine kohonneen verensokerin haittoja vastaan (Kang 2005) (lue lisää suomeksi).

Masahiro S. Beneficial Effects of Ethyl-Icosapentaenoic Acid on Carotid Artery Intima-Media Complex Thickness in Patients with Impaired Glucose Tolerance. Prog Med 2003;23(10)2627–32 [Abstract] [Japanese]
Kang JH. Protective effects of carnosine and relative compounds on DHA cleavage by advanced glycation endf products. Bulletin Korean Chemical Society 2005;26(1)178-180 [Free Full Text]
Distiller LA, Joffe BI, Melville B et al. Carotid artery intima-media complex thickening in patients with relatively long-surviving type 1 diabetes mellitus. J Diabetes comoplications 2006;20(5):280-4 [PubMedPlus]
Yu Y, Thorpe SR, Jenkins AJ et al. Advanced glycation end-products and methionine sulphoxide in skin collagen of patients with type 1 diabetes. Diabetologia Oct 2006;49(10):2488-98 [PubMedPlus]

Väitös: Suomalaisen diabeetikon sydäntautivaara
Japanissa diabeetikoille annetaan E-EPAa
Maailman suurin kalaöljytutkimus JELIS tehtiin E-EPAlla
Näin valitset hyvän ja puhtaan EPA-valmisteen
Kysymyksiä ja vastauksia etyyli-EPAsta
Kalaöljyjen uudet laatuvaatimukset
Diabeteksen ravitsemushoito – tri Tolosen katsaus