D-vitamiini voi auttaa MS-tautiin

Suomessa käydään jatkuvaa kiistaa D-vitamiinin sopivasta annostuksesta. Valtion ravitsemusneuvottelunnan (VRN) suosituksen mukaan 2–75-vuotiaille rittäisi 10 mikrogrammaa (µg) ja yli 75-vuotiaille 20 µg päivässä. Tiedelehdissä julkaistujen uusien kliinisten tutkimusten mukaan eri sairauksissa tarvitaan kuitenkin paljon suurempia annoksia, jolloin potilaat hyötyvät. Esimerkiksi MS-potilaat hyötyvät suurista päivannoksista, kertoo Beirutin amerikkalaisen yliopiston uusi kliininen tutkimus. Siinä potilaille annettiin 250 µg tai 180 µg D-vitamiinia päivässä kolme kuukautta, mikä paransi muistia, eikä mitään haittoja ilmennyt. Ravitsemustieteilijät ja toimittajat eivät näytä ymmärtävän, ettei terveille annettu suositus päde sairaisiin ihmisiin.

Monet neurotieteilijät uskovat, että D-vitamiinin piilevä puute on osallisena MS-tautiin ja sen mukanaan tuomaan henkisen suorituskyvyn heikkenemiseen. Riittävä D-vitamiinin pitoisuus, seerumissa (S-D-25) vähintään 100, mieluten yli 125 nmol/l, vaimentaa kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota) ja parantaa henkistä suorituskykyä. Tohtori Hala Darwishin johtama uusi kliininen tutkimus puoltaa tätä näkemystä. Hän esitteli tulokset neurotieteilijöiden vuosikokouksessa (American Society for Neuroscience meeting) 17.–21.10.2015 Chicagossa.

Tutkimukseen osallistui 88 MS-potilasta, joista osalla oli alussa D-vitamiinivaje, S-D-25 oli alle 62,5 nmol/l. Heille annettiin D-vitamiinia joko 250 µg päivässä tai 1 250 µg kerran viikossa (mikä tekee noin 180 µg/vrk). Ne potilaat, joiden S-D-25 oli alussa yli 75 nmol/l saivat vain vakiohoitoa (ei D-vitamiinia).

"MS-potilailla on yleensä matalat D-vitamiinitasot, joten on järkevää tutkia, voimmeko parantaa henkistä suorituskykyä antamalla D-vitamiinia suurina annoksia”, Darwish toteaa lääkäreille suunnatulla MedPage Today –sivustolla.

Potilaille tehtiin alussa ja 3 kuukauden kuluttua psykologisia testejä: Arabic Montreal Cognitive Assessment (MOCA), Stroop Test, Symbol Digit Modalities Test (SDMT) ja Brief Visual Memory Test-Delayed Recall (BVMT-DR). D-vitamiinia saaneiden tulokset kohenivat BVMT-DR–testissä, senkin jälkeen kun sekoittavat tekijät oli kontrolloitu. Vaikka muissa testeissä ei näkynytkään eroja ryhmien välillä, Darwish arvelee, että niitä olisi voinut syntyä pitemmän ajan (kuin 3 kk) kuluessa.

"D-vitamiinista saatava apu on tervetullutta, koska MS-taudin käypä hoito ei juuri kohenna kognitiivista suorituskykyä", sanoo Darwish. "Uskomme, että D-vitamiini on kognitiivista suorituskykyä parantava tekijä", hän tiivistää. ”Aivoissa on D-vitamiinireseptoreja, mikä viittaa siihen, että D-vitamiinilla on tärkeä merkitys aivojen normaaleille toiminnoille. D-vitamiinilisä voi auttaa muihinkin muistisairauksiin”, hän lisää.

Darwishin työryhmä aikoo jatkaa D-vitamiinin antoa pitempiä aikoja ja testata sen vaikutusta uusilla testeillä. Darwishin mukaan yhä useammat neurologit määräävät potilailleen D-vitamiinilisää, etenkin jos verikoe osoittaa vajetta.

Amerikkalaisten neurologien tutkimus vahvistaa, että D-vitamiini hidastaa MS-taudin etenemistä ja siihen liittyvää dementoitumista. Parhaiten pärjäsivät potilaat, joiden S-D-25 oli vähintään 96 nmol/l (Fitzgerald ym. 2015). Tulokset tukevat Teheranin ja Turun yliopistojen tutkimuksia sekä suomalaisten MS-potilaiden, kuten kauhavalaisen Jorma Marttisen käytännön kokemuksia D-vitamiinin hyödyllisyydestä.

Uuusi hiiritutkimus kertoo, kuinka D-vitamiini voi auttaa MS-taudissa. Lue alla olevat kirjallisuusviitteet.

Darwish H, et al. Effect of vitamin D replacement on cognition in MS patients. Society for Neuroscience Meeting 2015; Abstract F11.
Fitzgerald KC, Munger KL, Köchert K, et al. Association of Vitamin D Levels With Multiple Sclerosis Activity and Progression in Patients Receiving Interferon Beta-1b. JAMA Neurology 2015 Oct 12:1-8. doi: 10.1001/jamaneurol.2015.2742.
Mashayekhi F, Salehi Z. Administration of vitamin D3 induces CNPase and myelin oligodendrocyte glycoprotein expression in the cerebral cortex of the murine model of cuprizone-induced demyelination. Folia Neuropathologica, 2016. PubMed
Matías-Guíu J, Oreja-Guevara C, Matias-Guiu JA, Gomez-Pinedo U. Vitamin D and remyelination in multiple sclerosis. Neurologia. 2016 Jun 16. pii: S0213-4853(16)30065-2. doi: 10.1016/j.nrl.2016.05.001. Free Full Text pdf (132 referenssiä)
Soilu-Hänninen M. D-vitamiinilisä suojaa aivoja uusilta muutoksilta. Primo 2/2011, ss 10–12.