Ravintolisät ehkäisevät sydänkuolemia

Ruotsalaiset, tanskalaiset ja norjalaiset yliopistoklinikoiden sydänlääkärit suosittelevat seleeniä ja ubikinonia sydäntautien ehkäisyyn ja hoitoon. Heidän uusi yhteinen kliininen 10-vuotinen seurantatutkimuksensa osoittaa, kuinka  näiden kahden ravintolisän samanaikainen käyttö ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta, jotka myllertävät sydänsairaan ihmisen elimistössä. Samalla sydänkuolemat puolittuvat. Tulokset oavt herättäneet suurta huomiota, ja ne on julkaistu useissa arvotetuissa lääkärilehdissä. Tutkimus vahvistaa kaikkea sitä, mitä olen puhunut ja kirjoittanut näistä ravintolisistä jo yli 30 vuotta.

Hapetusstressi ja krooninen matala-asteinen tulehdus (inflammaatio) ovat keskeisiä syytekijöitä sydän- ja verisuonitaudeissa ja useimmissa muissa kroonisissa sairauksissa, toteavat tutkijat. Käypä hoito -lääkitys ei kohdistu näihin syytekijöihin, päinvastoin kuin monet ravintolisät tekevät. Niistä tärkeitä ovat muiden muassa seleeni ja ubikinoni. Seleenin saanti on liian vähäistä useimmissa Euroopan maissa, myös Suomessa, kuten työryhmäni osoitti jo 1980-luvun alussa. Seleenin ja ubikinonin nauttiminen ruoan lisänä ehkäisee ja hoitaa sydänsairauksia, osoittavat monet viimeaikaiset tutkimukset.

Kliinisessä tutkimuksessa selvitettiin näiden ravintolisien vaikutusta tulehdusmarkkereihin, C-reaktiiviseen proteiiniin (CRP), sP-selektiiniin ja N-terminal proBNP:hen (NT-proBNP), jotka ennustavat sydäntaudin pahenemista, sydänkuolemaa sekä aivohalvausta ja dementiaa. CRP:n vähäinenkin nousu kertoo valtimoiden sisäseinämissä vallitsevasta hiljaisesta kroonisesta tulehduksesta (inflammaatiosta), joka on valtimomuutosten merkittävä syytekijä.
Sydänkohtauksen todellinen syy on C-reaktiivinen proteiini, CRP.

Tutkimus käsitti 437 potilasta, iältään 70–88 vuotta, joiden terveydentilaa on seurattu nyt jo yli kymmenen vuotta. Heille tehtiin alussa kliininen tutkimus, sydämen kaikuluotaus (ekkokardiografia), sydänsähkökäyrä (EKG) ja otettiin paljon verikokeita. Puolet potilaista sai lumetta ja puolet seleenin ja ubikinonin yhdistelmää (200 mikrogrammaa orgaanista seleeniä ja 200 mg ubikinonia päivässä). Ravintolisiä annettiin 48 kuukautta (4 vuotta). Loppuun asti kokeessa pysyi mukana 228 henkilöä (osa kuoli matkan varrella tai lopetti muusta syystä). Viiden vuoden seurantatutulokset julkaistiin jo vuonna 2012, jolloin ilmeni, että nämä ravintolisät ehkäisevät sydänkuolemia.

Lumeryhmän CRP oli vaikutusjakson alussa 4,8 ng/ml ja lopussa 5,1 ng/ml. Ravintolisiä saaneen ryhmän tulokset olivat vastaavasti 4,1 ng/ml ja 2,1 ng/ml. SP-selektiinin pitoisuudet olivat lumeryhmässä alussa 56,6 ja lopussa 72,3 mg/ml, ja ravintolisäryhmän tulokset olivat 55,9 ja 58,0 mg/ml. Ravintolisät siis alensivat merkitsevästi CRP-arvoa ja ehkäisivät sP-selektiinin nousua. Aktiivihoitoa saaneiden NT-proBNP:t olivat merkitsevästi pienempiä kuin verrokkien (214 ng/l vs. 302 ng/l 48 kuukauden kuluttua). Myös ravintolisäryhmän ekkokardiogrammilöydökset olivat paremmat kuin lumeryhmässä.

Lyhyesti sanoen, ravintolisät suojasivat sydäntä ja ehkäisivät sen vajaatoimintaa ja ehkäisivät sydänkuolemia. Niitä sattui seurannan aikana lumeryhmässä 28 (12,6 %) ja ravintolisäryhmässä 13 (5,9 %). Tulokset puoltavat ravintolisien samanaikaista käyttöä sydänkuolemien ehkäisemiseksi. Tuoreet terveystaloustutkimukset osoittavat, että ravintolisien käyttö säästää selvää rahaa.

Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, et al. Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. PLoS One. 2015 Sep 16;10(9):e0137680. doi: 10.1371/journal.pone.0137680. eCollection 2015.

Alehagen U, Aaseth J, Johansson P. Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens PLosOne 2015 Dec 1 10.1371/journal.pone.0141641 Free Full Text

Alehagen U, Aaseth J. Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases--A clinician's point of view. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015 Jul;31:157-62. doi: 10.1016/j.jtemb.2014.11.006.