Ikääntyvien lihaskunto ja D-vitamiini

Suomalaiset tutkijat vertasivat seerumin D-vitamiinin pitoisuutta (S-D-25) 518 vähintään 65-vuotta täyttäneen kotonaan asuvan porilaisen ihmisen lihaskuntoon. S-D-25-lukemat jaettiin kolmeen luokkaan, I <50, II 50-74,9 ja III ≥75 nmol/l. Yli sata tutkituista (20,5 %) oli I-luokassa, johon kuuluvilla oli heikoin lihaskunto ja fyysinen suorituskyky. D-vitamiinin saantisuositus on liian pieni, eikä sen noudattaminen nosta S-D-25:ttä yli 75 nmolin. Brasilialainen, hollantilainen ja kanadalainen tutkimus vahvistavat näitä tuloksia. Tutkimusten mukaan joka viides suomalainen ei nauti lainkaan D-vitamiinia ruoan lisänä. Se johtuu siitä, että he uskovat ravitsemuseliitin ja valtamedian valeuutisia.

Tutkimukseen osallistui 79 miestä ja 439 naista. Heidän lihaskuntoaan mitattiin kokeen alussa ja vuoden kuluttua testaamalla reisilihasten voimaa viidessä maksimaalisen isometrisen jännityksen toistossa, tuolilta ylös -nousussa ja 10 metrin kävelynopeudessa. Alussa koehenkilöt olivat varsin hyvässä kunnossa, mutta vuoden kuluttua ryhmien väliset erot olivat muuttuneet merkittävästi: mitä suurempi S-D-25-pitoisuus, sitä parempi lihaskunto. Alle 50 nmol/l –pitoisuuteen, verrattuna yli 75 nmoliin/l, liittyi ikääntymisen aiheuttama heikentyvä lihaskunto, päättelivät tutkijat. Heidän mielestään ikääntyvien ihmisten S-D-25:n tulee olla yli 75 nmolin/l. Raportin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Tutkimus vahvistaa ulkomailla, mm. Brasiliassa julkaistuja vastaavia tutkimuksia, joiden mukaan postmenopausaaliset naiset hyötyvät D-vitamiinilisistä; se lisää heidän fyysistä suorituskykyään. D-vitamiinivaje aiheuttaa lihaksissa lievän hapetusstressin, joka hajottaa lihasten proteiineja, ja kääntäen, D-vitamiinilisä ehkäisee lihasten hajoamista, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta (Bhat ja Ismail 2015). D-vitamiini toimii siis myös antioksidanttina. Äsken on osoitettu myös, että D-vitamiini ehkäisee kotonaan asuvien vanhusten kaatumisia, mutta vain, kun saanti on suurempaa kuin viramomaissuositus.

Hollantilainen tutkimus vahvistaa, että kun yli 65-vuotiaan S-D-25 on alle 75 nmol/l, hänen kuntosa on huonompi kuin niillä, joilla se on yli 75 nmol/l (Vaes ym. 2018). D-vitamiinin rittävä saanti ehkäisee siis sarkopeniaa eli vanhuus-raihnaisuus-oiereyhtymää.

Kanadalainen tutkimus vahvistaa, että ikääntyvät ihmiset tarvitsevat 100 µg D-vitamiinia päivässä, mikä vahvistaa heidän lihaskuntoaan. Eniten koheni lihasvoima (mm. käsien puristusvoima) niillä naisilla, joiden S-D-25 oli alle 75 nmol/l. Sata mikrogrammaa päivässä on täysin turvalllinen päiväannos vanhuksile, päätelevät tutkijat (Bray ym. 2018). EU:n mukaan se on turvallista kaikile yli 7-vuotiaille.

D-vitamiinilisät ja haaraiset aminohapot (BCAA) korjaavat ikäihmisten sarkopenian eli gerastenian oireita osoittaa myös japanilainen tutkimus (Takeuchi ym. 2018).

Tutkimustulokset kumoavat professori Christel Lamberg-Allardtin, (joka oli nyt mukana yhtenä tutkijana Porissa), Ursula Schwabin ja muiden ”virallisten tietäjien” väitteet, joiden mukaan 50 nmol/l muka riittäisi kaikille. Tosin Lamberg-Allardt näyttää vihdoin kääntäneen takkinsa. Yhdysvaltain Geriatriyhdistys suosittelee yli 70-vuotiaille D-vitamiinia 100 µg päivässä ja Yhdysvaltain endokrinologiyhdistys suosittelee S-D-25:ksi 75–150  nmol/l. Itse otan nyt syksyn tullen noin 140 µg/vrk, joka pitää S-D-25-lukemani 150 nmolissa/l.

Salminen M, Saaristo P, Salonoja M, Vaapio S4, Vahlberg T, Lamberg-Allardt C, Aarnio P, Kivelä SL. Vitamin D status and physical function in older Finnish people: A one-year follow-up study. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2015 Aug 20. pii: S0167-4943(15)30046-7. Free Full Text
Bhat M, Ismail A. Vitamin D treatment protects against and reverses oxidative stress induced muscle proteolysis. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2015;152: 171–179 Abstract

Vaes AMM, Brouwer-Brolsma EM, Toussaint N, et al. The association between 25-hydroxyvitamin D concentration, physical performance and frailty status in older adults. European Journal of Nutrition. 2018 Apr 25. doi: 10.1007/s00394-018-1634-0.

Bray NW, Doherty TJ, Montero-Odasso M. The Effect of High Dose Vitamin D3 on Physical Performance in Frail Older Adults. A Feasibility Study. Journal of Frailty and Aging. 2018;7(3):155-161. doi: 10.14283/jfa.2018.18.
Takeuchi I, Yoshimura Y, Shimazu S, Jeong S, Yamaga M, Koga H. Effects of branched-chain amino acids and vitamin D supplementation on physical function, muscle mass and strength, and nutritional status in sarcopenic older adults undergoing hospital-based rehabilitation: A multicenter randomized controlled trial. Geriatrics and Gerontology International. 2018 Oct 24. doi: 10.1111/ggi.13547.