Antibioottien runsas käyttö voi lisätä diabeteksen riskiä

Suomi on maailman johtavia maita sekä tyypin 1 (T1DM) että tyypin 2 diabeteksen (T2DM) esiintymistiheydessä. Jälkimmäisen pääsyinä pidetään geenivirheitä, vääriä ruokatapoja, lihavuutta ja liikunnan puutetta. Uusi riskitekijä on kolesterolilääkkeiden, statiinien, syönti. Nyt tanskalaistutkimus liittää myös runsaan antibioottien käytön lisääntyneeseen T2DM:n riskiin. Monia antibioottikuureja syöneiden riski on peräti yli puolta suurempi kuin harvoin antibiootteja käyttäneiden.

Runsaasti antibiootteja syöneillä voi ilmaantua diabetes jopa 15vuotta myöhemmin elämässään, sanoo tutkimusta johtanut Kööpenhaminan yliopiston tohtorikoulutettava Kristian Mikkelsen. Hänen työryhmänsä tutkimus julkaistiin Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism –onlinelehdessä.

Tulokset viittaavat vahvasti siihen, että antibiootit lisäävät tyypin 2 diabeteksen ilmaantumista myöhemmin elämässä, joskaan syysuhdetta ei voida vielä pitää täysin varmana, sanoo Mikkelsen. Asia voi olla niinkin päin, että usein infektioihin sairastuvilla ja niihin antibiootteja syövillä ihmisillä on erityinen taipumus sairastua diabetekseen vuosien kuluessa, Mikkelsen pohtii.

Tiedot kerättiin Tanskan kolmesta julkisen terveydenhuollon rekisteristä. Käytännössä kaikki tanskalaisten terveyspalvelut tuotetaan julkisessa terveydenhuollossa, johon kerättävät tiedot ovat tutkijoiden käytettävissä. Tässä työssä kerättiin tiedot vuosilta 2000–2012 ja verrattiin antibioottien käyttöä ja sairastumisia tyypin 2 diabetekseen.

Viisi tai useampia antibioottikuureja syöneillä ilmeni 53 % enemmän uusia diabetestapauksia kuin 0–1 antibioottikuuria syöneillä. Myös 2–4 antibioottikuuria syöneiden riski oli suurentunut. Eri antibioottien välillä ei ollut mainittavia eroja tässä suhteessa, joskin kapeakirjoisia (esim. penisilliinejä) syövillä ilmeni enemmän diabetesta kuin laajakirjoisia syöneillä. Antibioottien riskiä suurentava vaikutus ulottui jopa 15 vuotta ajassa eteenpäin, kirjoittavat tutkijat. Antibiooteilla saattaa olla ennestään tuntemattomia haittavaikutuksia ihmisen sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan, he arvelevat.

Tutkimustulos on herättänyt maailmalla hämmästystä ja suurta mielenkiintoa. Lääkäreiden tulisi kiinnittää huomiota antibioottien ja diabeteksen väliseen mahdolliseen yhteyteen, sanovat tutkimusta kommentoineet ulkopuoliset asiantuntijat.

Hyvä keino välttää antibioottikuureja on huolehtia riittävästä D-vitamiinin saannista, sillä D-vitamiini torjuu infektioita, lyhentää niiden kestoa ja vähentää antibioottien tarvetta. Uusi ruotsalaistutkimus vahvistaa tätä näkemystä (Bergman ym. 2015). Seerumin D-vitamiinin pitoisuuden (S-D-25) tulee nousta yli 90 nmolin/l, mikä voi edellyttää noin 100 mikrogramman päivittäistä D-vitamiiniannosta.

More Evidence Ties Antibiotics to Type 2 Diabetes Risk – Antibiotic use could have effects many years later. MedPageToday 28.8.2015
Mikkelsen KH, Krag Knop F, Frost M. et al. Use of antibiotics and risk of type 2 diabetes: a population-based case-control study. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2015 Aug; DOI: 10.1210/jc.2015-2696.
Bergman P, Norlin AC, Hansen S, Björkhem-Bergman L. Vitamin D supplementation to patients with frequent respiratory tract infections: a post hoc analysis of a randomized and placebo-controlled trial. BMC Research Notes. 2015 Aug 30;8(1):391. doi: 10.1186/s13104-015-1378-3. Free Full Text