D-vitamiini ehkäisee kotonaan asuvien vanhusten kaatumisia

Joka kolmas ikäihminen kaatuu vuosittain kotonaan ja joka 10. kaatuminen johtaa vaikeaan vammaan, esimerkiksi lonkkamurtumaan. Ennestään tiedetään, että D-vitamiinin riittävä saanti vahvistaa ikäihmisten lihasvoimaa, kestävyyttä ja ketteryyttä. Amerikkalaistutkimuksen mukaan 83 mikrogrammaa (µg) D-vitamiinia päivää kohti annettuna vähentää merkittävästi kotonaan asuvien ikäihmisten kaatumisia. Tämäkin tutkimus osoittaa, että Suomessa yli 75-vuotiaille annettu D-vitamiinin viranomaissuositus, 20 µg päivässä, on aivan liian pieni.

Tutkimukseen osallistui 68 kotonaan asuvaa 65–102-vuotiasta henkilöä. Heistä 38 sai viisi kuukautta suurta D-vitamiinilisää – kerran kuukaudessa 100 000 IU eli 2 500 µg kerrallaan, mikä tekee päivää kohti 83 µg –,  ja 30 henkilöä toimi verrokkeina, joille annettiin Institute of Medicinen [ja Suomenkin viranomaisten] suosittelema annos 800 IU eli 20 µg/vrk. Suurempi annos nosti seerumin D-vitamiinin pitoisuuksia, mutta ei aiheuttanut sivuvaikutuksia.

Suuren D-vitamiininannoksen saaneiden kaatumiset vähenivät 5 kuukauden aikana merkittävästi verrokkeihin nähden, raportoi tutkimusta johtanut gerontologian ja geriatrian apulaisprofessori Denise Houston (Wake Forest Baptist Medical Center).

Alussa seerumin D-vitamiinin pitoisuus eli 25(OH)D [joka Suomen laboratorioissa merkitään S-D-25] oli keskimäärin noin 50 nmol/l, jolloin 57 prosentilla se oli tätä lukemaa pienempi eli heillä oli selvä vaje jopa suomalaisten viranomaisten kriteereillä. Hoitomyöntyvyys oli hyvä, yli 90 % noudatti ohjeita. Viiden kuukauden kuluttua vain yhden suurta D-annosta saaneen henkilön 25(OH)D oli edelleen alle 50 nmol/l (todennäköisesti hän ei ollut ottanut D:tä lainkaan), kun taas verrokeista rajan alle jäi 18 henkilöä 25:stä eli 72 % (P < .001). Se osoittaa, ettei 20 µg:n päiväannos ole riittävä. Tutkimuksen uutisoivat monet uutistoimistot, muun muassa Science Daily 17.8.2015.

Tampereella tehdyssä UKK-instituutin tutkimuksessa – jossa yhtenä tekijänä oli "Suomen paras D-vitamiiniasiantuntija", professori Christel Lamberg-Allardt – 70–80-vuotiaille vanhuksille annettiin D-vitamiinia vain 20 µg päivässä, mikä ei vähentänyt kaatumisia lumehoitoon verrarattuna (Uusi-Rasi ym. 2015). Tämä on Suomessa tyypillistä: annetaan niin pientä annosta, ettei sillä saada aikaan vaikutusta, jotta viestimissä voidaan toitottaa, että vitamiineja on turha syödä.

Suomessa Turun yliopiston tuore tutkimus osoitti, että joka kolmas nuori ja keski-ikäinen henkilö potee edelleen D-vitamiinivajetta, vaikka noudattaisi valtion ravitsemusneuvottelukunnan saantisuositusta. Vanhuksilla puute on tätäkin yleisempää ja D-vitamiinin tarve suurempaa.

Hollannissa on käynnissä suuri kaksoissokkotutkimus, jossa annetaan lumetta tai D-vitamiinia 30 µg/vrk 155 ihmiselle (60–80 v) ja sen vaikutusta tutkitaan mielenterveyteen ja fyysiseen kuntoon (de Koning ym. 2015). Pidän D-vitamiinin päiväannosta liian pienenä; pitäisi antaa vähintään 100 µg/vrk ja vielä yhdessä E-EPAn ja karnosiinin kanssa, jolloin odotettavissa olisi parempi tulos. D-vitamiini ja omega-3:t näet tuottavat yhdessä aivoissa hermovälittäjäaineita, serotoniinia ja dopamiinia.

Houston DK, Tooze JA, Demons JL ym. Delivery of a Vitamin D Intervention in Homebound Older Adults Using a Meals‐on‐Wheels Program: A Pilot Study. Journal of American Geriatrics Society 2015. Abstract
Uusi-Rasi K, Patil R, Karinkanta S, et al.  Exercise and Vitamin D in Fall Prevention Among Older Women. JAMA Internal Medicine, 2015; DOI: 10.1001/jamainternmed.2015.0225
de Koning EJ, van Schoor NM, Penninx BW, et al. Vitamin D supplementation to prevent depression and poor physical function in older adults: Study protocol of the D-Vitaal study, a randomized placebo-controlled clinical trial. BMC Geriatr. 2015 Nov 19;15(1):151. Free Full Text