Kalaöljy ehkäisee ja hoitaa psykooseja

Wienin ja Melbournen yliopistojen psykiatrian professorit ovat osoittaneet pätevissä tieteellisissä tutkimuksissa, että kalaöljy ehkäisee suuren riskin henkilöitä sairastumasta psykoosiin. Asia varmistui lähes seitsemän vuotta kestäneessä seurantatutkimuksessa. Aikaisemmissa kokeiluissa vaikutusjakso oli ollut vuoden mittainen, ja niissäkin oli saatu hyvät tulokset. Uusi tutkimus julkaistiin arvostetussa Nature Communications –lehdessä, ja se on herättänyt psykiatrien suuren kiinnostuksen. Toinen uusi tutkimus Ohion yliopistosta tukee näitä tuloksia. Tällä hetkellä on tekeillä eri maissa useita uusia psykiatrisia tutkimuksia kalaöljyllä. Psykoosiin sairastuneilla on usein taudin ja psyykelääkityksen aiheuttamia muidenkin ravintoaineiden puutoksia (Williamson ym. 2015).

Psykoosi tarkoittaa tilaa, jossa henkilö on kadottanut todellisuudentajunsa. Psykoottinen ihminen ei erota täysin mikä on oman mielen ja aivojen tuottamaa ja mikä on itsen ulkopuolista todellisuutta. Psykoosi ei ole itsenäinen tauti, vaan sen laukaisee usein skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö, sydä masennus, trauma tai päihteiden käyttö. Joka sadas ihminen sairastuu psykoosiin jossakin elämänsä aiheessa, arvioi Yhdysvaltain terveysvirasto. Psykoosiin sairastuminen lisää sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen riskiä ja lyhentää odotettavissa olevia elinvuosia. Senkin tähden ravitsemushoito on ensiarvoisen tärkeää. (Katso lisätietoa psykoosista Wikipediasta.)

"Suuren riskin nuorilla ihmisillä on jopa 500-kertainen todennäköisyys sairastua psykoosiin ja skitsofreniaan muihin ihmisiin verrattuna”, sanoo englantilainen psykiatrian apulaisprofessori Andrew Thompson (Warwick Medical School, UK). ”Siitä syystä suuren riskin potilaiden varhaista hoitoa pyritään tehostamaan nyt myös kalaöljyllä”, hän toteaa. ”[Ammingerin työryhmän] tutkimuksen tulokset ovat merkittävät, sillä ne osoittavat, että vakavia mielitauteja voidaan ehkäistä turvallisella ravintolisällä, jolla ei ole sivuvaikutuksia [kuten psykoosilääkkeillä]".

Ennestään tiedetään, että skitsofreenikoilla on rasvahappohäiriö jo taudin alussa. Kalaöljy korjaa häiriötä. Amerikkalaiset psykiatrit totesivat, että E-EPA (2 g/vrk) nostaa kolmessa kuukaudessa potilaiden EPA-pitoisuuden viisinkertaiseksi, minkä katsottiin kuvastavan myös potilaiden hyvää hoitomyöntyvyyttä. Englantilainen psykiatrian professori Basant K. Puri ja neuropsykologi Alexandra Richardson osoittivat jo vuonna 2000 että E-EPA voi parantaa vaikean skitsofrenian ja korjaa samalla rasvahappohäiriön ja aivojen surkastumisen. He totesivat myös aivojen magnettikuvissa vuonna 2004, että skitsofrenikoilla on häiriö solukalvon fosfolipideissä. On siis luontevaa korjata häiriö kalaöljyn omega-3-rasvahapoilla.

Ammingerin työryhmä seurasi 81 nuorta suuren riskin potilasta, iältään 13–25 vuotta, joista 2/3 oli naisia. Potilaat arvottiin kahteen kaltaistettuun ryhmään, joista 41 potilasta sai ruoan lisänä kalaöljyä (700 mg EPAa + 480 mg DHA:ta + 10 mg E-vitamiinia) ja 40 potilasta sai lumekapseleita. Näin suurta omega-3-rasvahappojen määrää on vaikea tai mahdotonta saada ravinnosta. Tavanomainen ravinto sisältää vain noin 100 mg omega-3:a.

Professori Ammingerin työryhmä osoitti jo lähes kymmenen vuotta sitten, että omega-3-hoito ehkäisi ensimmäisiä psykooseja vuoden ajan suuren riskin nuorilla potilailla. Koehenkilöille annettiin silloin 12 viikkoa joko E-EPA-kalaöljyä tai lumetta. Työryhmä osoitti vuonna 2007, että E-EPA nopeuttaa psykoosin paranemista ja parantaa psykoosilääkkeiden siedettävyyttä (Berger ym. 2017). Amerikkalainen tutkimus on juuri osoittanut, että etyyliesteröity kalaöljy ehkäisee psykoosilääkkeiden aiheuttamaa triglyseridien nousua veressä.

Uudessa tutkimuksessa potilaiden terveydentilaa seurattin lähes seitsemän vuotta. Kalaöljyä saaneilla ilmeni seuruun kuluessa merkitsevästi vähemmän psyykkisiä häiriöitä (psykooseja ja muita mielenterveysongelmia) kuin verrokeilla. Yhdeksän kuukauden kuluttua kalaöljyhoidon loputtua hoitoryhmässä sairastui psykoosiin 4,9 % ja verrokeissa 27,5 %. Kalaöljyn käytön edut siis jatkuivat pitkään vielä vaikutusjakson jälkeenkin. Tuloksista voitiin laskea, että NNT oli 4 eli neljää potilasta piti hoitaa kalaöljyllä, jotta yksi heistä ei sairastunut psykoosiin.

Ennestään tiedetään, että riskipotilailla on suuri todennäköisyys sairastua seuraavien 1–3 vuoden kuluessa. Erään 2 505 potilasta käsittäneen aineiston seurannassa psykooseja ilmeni 6 kuukaudessa 18 prosentilla, vuoden kuluessa 22 prosentilla, 2 vuoden kuluessa 29 prosentilla ja 3 vuoden kuluessa 36 prosentilla. Muidenkin tutkimusten mukaan sairastumisen riski on suuri kahden vuoden kuluessa sen jälkeen kun nuori on luokiteltu riskipotilaaksi. Kalaöljyä siis kannattaa nauttia sairastumisriksin vähentämiseksi.

Professori Amminger sanoi vuonna 2010 Sidney Morning Heraldin haastattelussa, että eräät lääkärikollegat nauroivat hänelle, kuin hän sanoi voivansa ehkäistä skitsofreniaa kalaöljyllä. Nyttemmin iva ja pilkka ovat loppuneet, ja yhä useampi psykiatri on alkanut itsekin määrätä potilailleen kalaöljyä.

Amerikkalainen tutkimus tukee prof. Ammigerin työryhmän tuloksia. Omega-3-rasvahapot ovat hyödyksi lasten ja nuorten psykooseissa ja niihin liittyvissä lisätaudeissa, kirjoittavat Ohion yliopiston lasten ja nuorten psykiatrit (Vesco ym. 2015). Puolalaisen Lozdin yliopiston psykiatrien kliininen kaksoissokkotkimus vahvistaa, että kalaöljy (2,2 g EPA+DHA/vrk) auttaa monia 16–35-vuotiaita potilaita toipumaan ensimmäisesti psykoosistaan. NNT oli 4 ((Pawełczyk ym. 2015).

Englantilaisen Canbridgen yliopiston psykiatrien julkaisema meta-analyysi puoltaa kalaöljyn käyttöä psykoosiriskissä olevien potilaiden hoidossa (Deas ym. 2016).

Turun yliopiston psykiatrit Markus Heinämaa ja Tanja Svirskis kirjoittivat jo vuonna 2005 Suomen lääkärilehdessä, että E-EPA-kalaöljy saattaa olla hyvä luonnonaine psykoosiriskissä olevien nuorten hoitoon: ”Kiinnostava mahdollisuus on rasvahappojen, mm. eikosapentaeenihapon (E-EPA) käyttäminen varhaisoireilun lääkinnällisessä hoidossa, sillä kysymyksessä on elimistön normaalistikin tarvitsema ravintoaine, joka on sivuvaikutusten ja lääkeaineinteraktioiden osalta pääosin ongelmaton. Näyttöä E-EPA:n käyttökelpoisuudesta muun lääkehoidon lisänä on olemassa sekä depression että skitsofrenian osalta."

Lääkärilehti Duodecim julkaisi vuonna 2012 kirjoitukseni Nuorten ensipsykoosi ja kalaöljy (Duodecim 2012;128:543), jossa kerroin professori Ammingerin työryhmän ja muiden kalaöljytutkimuksista. Kalaöljy on turvallinen vaihtoehto nuorten psykooseissa, kirjoitti Ammingerin työryhmä artikkelissaan (Schlögelhofer ym. 2014). Myös belgialaiset neuropsykiatrit pitävät kalaöljyä hyvänä vaihtoehtona mielialalääkkeille psykoosin ehkäisyssä ja hoidossa (Mees ym. 2011).

Uusia tutkimuksia tekeillä

Tällä hetkellä on tekeillä useita uusia tutkimuksia, joissa selvitetään etyyliesteröidyn kalaöljyn vaikutusta psykoosien ja skitsofrenian ehkäisyssä ja hoidossa. Professori Ammingerin johdolla on tekeillä kansainvälinen NeuraproE study. Sen lisäksi on tekeillä tutkimus E-EPAlla Aker-yliopistossa Norjassa, toinen Cincinnatin yliopistossa USA:ssa, kolmas Yale-yliopistossa USA:ssa, neljäs Georgia Regents yliopistossa USA:ssa, jne. Katso lisää Clinical Trials-sivustolta.

Suomi osallistuu suureen kansainväliseen tutkimukseen, jossa selvitetään psykoosiin liittyvien geenien merkitystä. Siinä kerätään näytteitä 100 000 ihmiseltä. Tässä tutkimuksessa ei anneta kalaöljyä, vaikka se todennäköisesti vaimentaakin juuri väärin toimivien geenien aktiivisuutta.

Päivitys 2.12.2016

Uusi kliininen 304 ultrasuuressa psykoosiriskissä olevan potilaan tutkimus (NEURAPRO) ei kyennyt vahvistamaan edellä selostetun 81 potilaan tutkimuksen tuloksia (MacGorry ym. 2016). Tässä uudessa tutkimuksessa puolet potilaista sai puoli vuotta päivittäin 4 kapselia (á 0,7 g) kalaöljyä  niin että päiväannokseksi tuli 2,8 g kalaöljyä, joka sisälsi yhteensä 1,4 g EPAa + DHA:ta yhteensä (840 mg EPAa ja 560 mg DHA:ta). Potilaat saivat antidepressiivistä lääkitystä ja psykoterapiaa. Ryhmien paranemisessa välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja. Näin ollet tulos oli non-positiivinen. Tutkijat tulkitsivat tulosta niin, ettei annetulla kalaöljyllä ollut hoitovaikutusta tässä aineistossa, mahdollisesti siksi, että lääkitys ja psykoterapia maskeerasivat kalaöljyn antipsykoottista vaikutusta. 

Minun mielestäni kalaöljyn päiväannos (EPAa vain 840 mg/vrk) oli todennäköisesti liian pieni – tarve olisi ollut 2 grammaa puhdasta E-EPAa/vrk – eikä annettu kalaöljy ehkä ollut parasta mahdollista, sillä DHA vähentää tunnetusti EPAn antipsykoottista vaikutusta. Ihmettelen, ettei professori Amminger (joka oli mukana tukimusryhmässä) tiennyt tätä. Olisi siis pitänyt antaa 2 g/vrk puhdasta väkevöityä E-EPAa, kuten mm. psykiatri Mauno Rauramo suosittelee. NEURAPROn tutkimussuunnitelman voi lukea maksutta TÄSTÄ.

Amminger GP,  Schäfer MR, Schlögelhofer M, et al. Longer-term outcome in the prevention of psychotic disorders by the Vienna omega-3 study. Nature Communications. 6:7934 doi: 10.1038/ncomms8934 (2015). Free Full Text
Deas G, Kelly C, Hadjinicolaou AV, Holt C, Agius M, Zaman R. An update on: meta-analysis of medical and non-medicaltreatments of the prodromal phase of psychotic illness in at risk mental states. Psychiatria Danubina. 2016 Sep;28(Suppl-1):31-38.
Pawełczyk T, Grancow-Grabka M, Kotlicka-Antczak M, et al. A randomized controlled study of the efficacy of six-month
supplementation with concentrated fish oil rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in first episode schizophrenia. Journal of Psychiatric Research 73 (2016) 34e44 Free Full Text
Vesco AT, Lehmann J, Gracious BL, et al. Omega-3 Supplementation for Psychotic Mania and Comorbid Anxiety in Children. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. Abstract ahead of print. doi:10.1089/cap.2013.0141.
Williamson K, Kilner K, Clibbens N. A comparison of the nutrient intake of a community-dwelling first-episode psychosis cohort, aged 19–64 years, with data from the UK population. Journal of Nutritional Science 2015; 4, e28, 1–8 Free Full Text
Schlögelhofer M, Amminger GP, Schaefer MR, et al. Polyunsaturated fatty acids in emerging psychosis: a safer alternative? Early Intervention in Psychiatry. 2014 May 27. doi: 10.1111/eip.12151 FullText, pdf
Mossaheb N, Schäfer MR, Schlögelhofer M, et al. Effect of omega-3 fatty acids for indicated prevention of young patients at risk for psychosis: When do they begin to be effective? Schizophrenia Research. 2013 Jun 15. doi:pii: S0920-9964(13)00282-X. 10.1016/j.schres.2013.05.027
Amminger GP, Schäfer M, Papageorgiou K, et al. Long-Chain -3 Fatty Acids for Indicated Prevention of Psychotic Disorders: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. Arch Gen Psychiatry. 2010;67(2):146-154. Full Free Text
Berger GE, Proffit TM, McConchie M, et al. Ethyl-eicosapentaenoic acid in first-episode psychosis: a randomized, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry. 2007; 68 (12 ): 1867-75 [Abstract][Free Full Text]

Berger GE, Wood SJ, Wellard RM, et al. Ethyl-Eicosapentaenoic Acid in First-Episode Psychosis. A 1H-MRS Study. Neuropsychopharmacology. 2008 33(10):2467-73 [Free Full Text]

Berger GE, Smesny S, Amminger GP. Bioactive lipids in schizophrenia. Int Rev Psychiatry. 2006;18(2):85-98 [PubMed] [Free Full text]

Pawełczyk T, Grancow M, Kotlicka-Antczak M, et al. Omega-3 fatty acids in first-episode schizophrenia - a randomized controlled study of efficacy and relapse prevention (OFFER): rationale, design, and methods. BMC Psychiatry. 2015 May 2;15:97. doi: 10.1186/s12888-015-0473-2. Free Full Text
Heinimaa M, Svirskis T. Kuinka hoitaa psykoosiriskissä olevaa? Suomen Lääkärilehti 2005;30–32 (3003-8).

Mees L, Zdanowicz N, Reynaert C, Jacques D. Adolescents and young adults at ultrahigh risk of psychosis: detection, prediction and treatment. A review of current knowledge. Psychiatria Danubina. 2011 Sep;23 Suppl 1:S118-22. PubMed
McGorry PD, Nelson B, Markulev C,  et al. Effect of ω-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Young People at Ultrahigh Risk for Psychotic Disorders: The NEURAPRO Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2016 Nov 23. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2016.2902.