Etyyliesteröity kalaöljy ehkäisee psykoosilääkkeiden aiheuttamaa triglyseridien nousua veressä

Atyyppiset psyykelääkkeet, joita annetaan psykooseissa, skitsofreniassa ja vanhusten dementioissa, suurentavat tunnetusti seerumin triglyseridien pitoisuutta, mikä puolestaan lisää valtimotautien riskiä. Etyyliesteröity kalaöljyn auttaa pitämään triglyseridejä kurissa, osoittaa amerikkalaisten psykiatrien tekemä kliininen tutkimus. Se puoltaa etyyliesteröidyn kalaöljyn antamista mielialalääkkeiden ohella.

Psykiatrian apulaisprofessori Marlene P. Freemanin työryhmä (Massachusetts General Hospital, Boston) testasi etyyliesteröidyn kalaöljyn (E-EPA + E-DHA) tehoa atyyppisiä lääkkeitä syövällä 28 potilaalla, joiden seerumin triglyseridit (yli 2,26 nmol/l) ja/tai kokonaiskolesteroli (yli 6,5 mmol/l) olivat kohonneet psyykelääkityksen vuoksi. Kalaöljyä annettiin päivittäin 16 viikkoa. Verikokeet analysoitiin 8 ja 16 viikon kuluttua.

Triglyseridit alenivat keskimäärin 0,6 mmol/l. Eniten alenivat suurimmat pitoisuudet (keskimäärin 0,86 mmol/l).

Omega-3-lisä alensi triglyseridejä, mutta ei kokonaiskolesterolia, päättelivät tutkijat. Tulokset puoltavat kalaöljyn antoa atyyppisiä psyykelääkkeitä käyttäville potilaille.

Sydänlääkärit ovat jo aikaisemmin osoittaneet kliinisissä tutkimuksissa, että E-EPA alentaa tehokkaasti kohonneita triglyseridejä. Vertailevissa tutkimuksissa puhdistettu E-EPA on osoittautunut tehokkaammaksi kuin E-EPAn ja E-DHA:n yhdistelmä, jota Freemanin työryhmä antoi tässä tutkimuksessa.

Marlene Freeman johti vuoden 2006 Yhdysvaltain psykiatriliiton omega-3-alakomiteaa, joka suositteli kalaöljyä masennuksen hoitoon. Uudet kliiniset tutkimukset vahvistavat, että kalaöljy ehkäisyy ja hoittaa psykooseja (Vesco ym. 2015, Amminger ym. 2015). Tämä asia ei ole toteutunut vielä Suomessa käypä hoito -ohjeissa, koska lääketeollisuus lahjoo käypä hoito –työryhmässä toimivia psykiatreja. Kalaöljyn käyttö näet vähentäisi psyykelääkkeiden myyntiä.

Freeman MP, McInerney K, Sosinsky AZ, Kwiatkowski MA, Cohen LS. Omega-3 fatty acids for atypical antipsychotic-associated hypertriglyceridemia. Annals of Clinical Psychiatry. 2015 Aug;27(3):197-202. PubMed
Vesco AT, Lehmann J, Gracious BL, et al. Omega-3 Supplementation for Psychotic Mania and Comorbid Anxiety in Children. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. Abstract ahead of print. doi:10.1089/cap.2013.0141.
Amminger GP,  Schäfer MR, Schlögelhofer M, et al. Longer-term outcome in the prevention of psychotic disorders by the Vienna omega-3 study. Nature Communications. 6:7934 doi: 10.1038/ncomms8934 (2015). Free Full Text