Terveystaloutta: Ravintolisien käyttö säästää selvää rahaa

Ravintolisien käyttö vanhusten hoitolaitoksissa, sairaaloissa ja laajemminkin parantaa elämänlaatua ja säästää merkittävästi yhteiskunnan kustannuksia, osoittaa arvostettujen englantilaisten, irlantilaisten, italialaisten ja saksalaisten tutkimuslaitosten yhteinen raportti (Clinical Nutrition 2015). Muut uudet terveystaloustutkimukset vahvistavat näitä tietoja. Kustannustehokkaimpia ravintolisiä ovat D-vitamiini ja kalaöljy.

Tämä on ensimmäinen laaja kansainvälinen tutkimus, jossa on selvitetty ravintolisien käytön kustannus-hyötysuhdetta ja taloudellisia vaikutuksia laitoshoidossa olevilla ihmisillä. Tiedot kerättiin 19 erillistutkimuksesta, joissa laitoshoidossa olevien ihmisten ravintolisien käyttö oli hyvin dokumentoitu vähintään vuoden ajalta.

Ravintolisät paransivat huonosti syövien ja aliravittujen ihmisten vointia ja vähensivät hoitokustannuksia – jopa alle 3 kuukaudessa – keskimäärin 9,2 prosenttia (P<0,05). Tutkijat korostavat, että sairauksiin liittyvän heikon ravitsemustilan (malnutrition) aiheuttamat kustannukset olivat Isossa-Britanniassa vuonna 2007 arviolta 18,65 miljardia euroa, joista 80 % koski Englantia.

Ravintolisät voivat vähentää hoitokuluja jo kolmessa kuukaudessa 269,53 euroa hoidettavaa henkilöä kohti, eli vuodessa yli 1 000 euroa, ilmenee Isossa-Britanniassa tehdystä erillisselvityksestä. Toisen analyysin mukaan ravintolisien käyttö vähensi leikkaushoitoon tulevien potilaiden aiheuttamia kuluja keskimäärin 476 euroa henkilöä kohti.

Ravintolisät paransivat laitoshoidossa olevien ihmisten elämänlaatua, vähensivät infektioita, leikkausten jälkeisiä komplikaatioita, kaatumisia ja toimintakyvyn heikkenemistä. Sairaalaan joutumiset vähenivät 16,5 % (P<0,001) ja ennenaikaiset kuolemantapaukset vähenivät niin ikään.

Vaikka aliravitsemuksesta kärsivät useimmiten vanhukset, sitä esiintyy yleisesti myös alle 65-vuotiailla briteillä, todetaan raportissa. Yli 3 miljoonaa brittiä potee malnutritiota tai sen riskiä. Heistä suurin osa asuu kotonaan, noin 5 % hoitokodeissa ja 2 % on sairaalahoidossa. Ravintolisien nykyistä laajempi käyttö vähentäisi myös laitoshenkilökunnan työtaakkaa, korostaa kansainvälinen tutkijaryhmä lopuksi.

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat

  • Faculty of Medicine, University of Southampton, National Institute of Health Research Biomedical Research Centre (Nutrition), Southampton and University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, Southampton, England, UK
  • Centre for Health Policy and Management, Trinity College, Dublin, Ireland
  • Department of Clinical Medicine, Sapienza University, Rome, Italy
  • Research Group on Geriatrics, Charité Universitätsmedizin, Berlin, Germany

Amerikkalainen yli miljoona sairaalapotilasta käsittänyt raportti osoitti vuonna 2013, että sairaalapotilaille kannattaa antaa ravintolisiä. Ravintolisät ovat edullisia, ja niiden käyttö on hyvin kustannustehokasta, sanoi tutkimusta johtanut Chicagon yliopiston professori Tomas Philipson.

Australialainen terveystaloustutkimus osoitti vuonna 2010, että kalaöljyn ja muiden ravintolisien käyttö säästäisi yli 220 miljoonaa Australian dollaria vuodessa. Ravintolisät ovat tehokkaita monia yleisiä ja kalliita kansantauteja vastaan, päättelivät tutkijat. Uusin australialainen terveystaloustutkimus osoitti, että pelkästään D-vitamiinilisän anto vanhainkodin asukkaille säästää 2442 Australian dollaria henkilöä kohti vuodessa parantamalla elämänlaatua ja ehkäisemällä kaatumisia ja murtumia (Church ym. elokuu 2015). Tutkimuksen teki Centre for Health Economics Research and Evaluation, UTS Business School, University of Technology Sydney.

Yli 80 mikrogramman päivittäinen D-vitamiiniannos ehkäisee kotonaan asuvien vanhusten kaatumisia ja niistä aiheutuvia vammoja ja kustannuksia, osoittaa amerikkalainen tutkimus (Houston ym. 2015). Tampereella tehty tutkimus osoitti sitä vastoin, että 20 µg:n päiväannos on tehoton (uusi-Rasi ym. 2015). Suomalainen viranomaissuositus on siis aivan liian pieni.

Pelkästään kalaöljyn käyttö yli 65-vuotiaiden ihmisten ravintolisänä vähentäisi noin 93  000 sydänkohtauksesta johtuvaa sairaalakäyntiä ja säästäisi noin 165 miljoonaa euroa 7 vuoden kuluessa, kertoo uusi eteläkorealainen tutkimus (Hwang ym. 2015). Etelä-Korean väkiluku on noin 50,2 miljoonaa ihmistä. Kolmasosa kansantuotteesta kuluu terveydenhoitomenoihin.

Helsingin kaupungin omassa tutkimuksessa (2013) vain 12 % laitoshoidossa olevasta 3000 tutkitusta vanhuksesta oli hyvässä ravitsemustilassa. Muut (88 %) olivat enemmän tai vähemmän aliravittuja. Suosittelen viemään tuliaisina vieralluilla D-vitamiinia, kalaöljyä ja muita ravintolisiä, koska laitokset eivät anna niitä riittävästi (kuten tämänkin tutkimus helsinkiläinen osoittaa).

Supplements save public health money. Nutraingredients.com 5.8.2015
Elia M, Normand C, Laviano A, Norman K. A systematic review of the cost and cost effectiveness of using standard oral nutritional supplements in community and care home settings. Clinical Nutrition 2015. Free Full Text
Hwang JY, Kim WS, Jeong S, Kwon O. Evidence-based estimation of health care cost savings from the use of omega-3 supplementation among the elderly in Korea. Nutrition Research and Practice. 2015 Aug;9(4):400-3. doi: 10.4162/nrp.2015.9.4.400. Free Full Text

Church JL, Haas MR, Goodall S. Cost Effectiveness of Falls and Injury Prevention Strategies for Older Adults Living in Residential Aged Care Facilities. Pharmacoeconomics. 2015 Aug 5. [Epub ahead of print]
Houston DK, Tooze JA, Demons JL ym. Delivery of a Vitamin D Intervention in Homebound Older Adults Using a Meals‐on‐Wheels Program: A Pilot Study. Journal of American Geriatrics Society 2015. Abstract
Uusi-Rasi K, Patil R, Karinkanta S, et al.  Exercise and Vitamin D in Fall Prevention Among Older Women. JAMA Internal Medicine, 2015; DOI: 10.1001/jamainternmed.2015.0225