D-vitamiinivaje heikentää postmenopausaalisten naisten lihaskuntoa

Vaihdevuosien jälkeen ylä- ja alaraajojen lihasvoimat heikkenevät, mikä enteilee vanhuus-raihnaisuus-oireyhtymää (geriasteniaa). Uusi napolilainen tutkimus kertoo, että yhtenä syynä voi olla piilevä D-vitamiinin puute. Se on helppo korjata nauttimalla D-vitamiinia ravintolisänä niin, että seerumin D-vitamiinin pitoisuus suurentuu riittävästi. Se voi edellyttää vähintään 100 mikrogrammaa (µg) päivässä. Suomalainen viranomaissuositus on liian pieni, eikä sitä ole tarkoitettukaan lihaskunnon ylläpitoon.

Napolin yliopistossa haluttiin selvittää, esiintyykö vaihdevuodet ohittaneilla naisilla D-vitamiinivajetta ja vaikuttaako se ylä- ja alaraajojen lihasvoimiin ja fyysiseen suorituskykyyn. Napoli sijaitsee leveysasteella 40° 50' 0" N, joten siellä saadaan paljon enemmän aurinkoa kuin Suomessa, joka sijaitsee leveysasteiden 60 ja 70 välillä.

Tutkimukseen kutsuttiin 80 naista, iältään 65,9 ± 7,9 vuotta. Heistä mitattiin seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25), jonka perusteella naiset luokiteltiin kahteen ryhmään, alle ja yli 75 nmolin/l, jota pidetään viitearvon alarajana (muualla maailmassa paitsi Suomessa, jossa viranomaiset väittävät, että 50 nmol/l riittää kaikille).

Naisille tehtiin lihasvoimaa ja kuntoa mittaavia testejä:

  • käsien puristusvoima (Hand Grip Strength Test, HGS), joka mittaa käsien ja kyynärvarren lihasten voimaa,
  • polvien ojennustesti (Knee Extension Strength Test, KES), joka mittaa alaraajojen lihasvoimaa,
  • Short Physical Performance Battery (SPPB), jossa noustaan 5 kertaa tuolilta seisaalleen ja
  • 4-m gait speed 4MGS, jossa kävellään edestakaisin 4 metriä omaa tavallista tahtia, ensin kerran ja sitten vielä kaksi kertaa. Tutkija mittaa kävelyyn kuluneen ajan. Näillä testeillä saadaan varsin luotettava käsitys tutkittavan henkilön fyysisestä kunnosta.

Koehenkilöistä 46:n S-D-25 oli alle ja 34:n yli 75 nmol/l. Verrattaessa näiden ryhmien testituloksia, kävi ilmi, että D-vitamiinivaje liittyi kaikissa testeissä huonompaan suorituskykyyn: HGS (12,13 ± 4,34 vs 19,14 ± 5,59; p < 0.001), KES (11,99 ± 4,04 vs 16,98 ± 8.43; p = 0.003), SPPB score [8 (5,75-10,25) vs 12 (10-12); p < 0.001] ja 4MGS ≤ 0,8 m/s [29 (63,0 %) vs 9 (265 %); p = 0.002].

Tulokset tukevat vuonna 2013 julkaistua yli 55-vuotiaiden hollantilaisten ihmisten 6-vuotista seuruututkimusta, jossa D-vitamiinin puute oli yleistä ja se heikensi heidän kuntoaan. "Puutos heikentää ikääntyvien ihmisten kuntoa ja terveyttä, jouduttaa joutumista vanhainkotiin ja ennenaikaista kuolemaa", sanoivat hollantilaiset tutkijat. Brasiliassakin on osoitettu, että D-vitamiinilisä parantaa postmenopausaalisten naisten kuntoa! Japanilainen tutkimus kertoo, että D-vitamiinianalogi nimeltään eldekalsitoli lisää postmenopausaalisten luukatoa sairastavien naisten lihaskuntoa (Saito ym. 2015).

Kirjallisuudessa ei ole annettu seerumin D-vitamiinin pitoisuudelle ohje- tai vähimmäisarvoa, joka olisi ihanteellinen lihavoiman ja –toiminnan kannalta. Napolilaistutkimus osoittaa kuitenkin, että postmenopausaalisilla naisilla alle 75 nmol/l liittyy huonompaan ylä- ja alaraajojen lihaskuntooon kuin yli 75 nmol/l. Tämäkin tutkimus osoittaa, että suomalainen viranomaisohje 50 nmolin/l pitoisuudesta on liian pieni. Samalla se merkitsee sitä, että D-vitamiinin saantisuositus 10 µg/vrk on myös liian pieni. Tuore Turun yliopiston tutkimus osoitti, että D-vitamiinivaje on edelleen yleistä, eikä D-vitamiinin saantisuositus korjaa puutetta. Toinen uusi suomalaistutkimus osoitti, että suurella osalla oululaisista sydänpotilaista on huutava D-vitamiinin puute. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL osoitti äskettäin, että D-vitamiinin puute altistaa masennukselle.

EU:n elintarviketurvallisuuselin EFSA on juuri hyväksynyt D-vitamiinille uuden terveysväitteen, jonka mukaa D-vitamiini huolehtii immuunijärjestelmän normaalista toiminnasta. Tämä on selvästi näpäytys Suomen valtion ravitsemusneuvottelukunnalle ja Eviralle, joissa ei ole ymmärretty tätäkään asiaa.

Iolascon G1, de Sire A, Calafiore D,  et al.  Hypovitaminosis D is associated with a reduction in upper and lower limb muscle strength and physical performance in post-menopausal women: a retrospective study. Aging Clinical and Experimental Research. 2015 Jul 17. [Epub ahead of print]

Saito K, Miyakoshi N, Matsunaga T, Hongo M, Kasukawa Y, Shimada Y. Eldecalcitol improves muscle strength and dynamic balance in postmenopausal women with osteoporosis: an open-label randomized controlled study. Journal of Bone and Mineral Metabolism. 2015 Jul 25. PubMed