D-vitamiini ja sepelvaltimotauti

Suuri D-vitamiiniannos parantaa sepelvaltimotautia potevien naisten valtimoiden sisäpinnan (endoteelin) toimintaa, osoittaa kliininen iranilainen tutkimus. Naiset saivat kaksi D-vitamiinipistosta kuukauden välein. Kerta-annos oli 7 500 mikrogrammaa (µg) eli kokonaisannos oli 15 000 µg. Se ei aiheuttanut sivuvaikutuksia.

Monet aikaisemmat havainnot viittaavat siihen, että riittävä D-vitamiinin saanti ehkäisee valtimotauteja ja voi parantaa niiden ennustetta diabeetikoilla ja ei-diabeetikoilla. Suomalainen ja irlantilainen tutkimus osoittavat, että D-vitamiini ehkäisee valtimoiden jäykistymistä. Useimpien oululaisten sydänpotilaiden D-vitamiinin pitoisuus veressä on surkea, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. D-vitamiinivaje on yleistä myös aurinkoisessa Iranissa, koska etenkin naiset pukeutuvat niin, etteivät he saa auringonvaloa vartalolleen.

Jotta saataisiin selville, kuinka D-vitamiini ehkäisee valtimotauteja ja parantaa niiden ennustetta, pitää selvittää D-vitamiinin vaikutusmekanismi valtimoiden seinämissä. Niinpä D-vitamiinin vaikutusta tutkittiin valtimoiden sisäseinämän endoteelissa, joka on ohut valtimon seinämän sisäinen solukerros (ks. kuva). Endoteelin toimintahäiriö ja vaurioituminen aiheuttaa suonten tulehtumisen, jäykistymisen, kovettumisen ja verenkierron vaikeutumisen. Sanalla sanoen valtimotaudin.

Valtimonkovettumatauti

Piirros esittää, kuinka valtimonkovettumatauti kehittyy vuosien kuluessa endoteelin toimintahäiriön seurauksena. Iranilaistutkimus osoittaa, että suuri annos D-vitamiinia ehkäisee endoteelin vaurioitumista.


Tutkimukseen valittiin 40 naista, iältään 59,4 ± 8,7 vuotta, joilla kaikilla oli diagnosoitu edellisen 6 kuukauden aikana krooninen vakaa sepelvaltimotauti tai joille oli tehty sepelvaltimotaudin vuoksi pallolaajennus. Lisäksi heillä oli todettu D-vitamiinivaje: seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) oli joko alle 20 ng/ml eli < 50 nmol/l tai 50–75 nmol/l. Heille tehtiin valtimoiden laajenemistutkimus, flow-mediated dilation (FMD), joka antaa tietoa endoteelin toiminnasta.

Koehenkilöille annettiin D-vitamiinia kahdessa erässä pistoksina, 7 500 mikrogrammaa (µg) kerralla, kuukauden välein. Siis yhteensä 15 000 µg! S-D-25 mitattiin ennen hoitoa, kuukausi ensimmäisen pistoksen jälkeen ja uudelleen kuukauden kuluttua toisen pistoksen jälkeen.

Kokeessa pysyi loppuun asti 30 naista. S-D-25 nousi keskimäärin 47,5 ± 16,25 -> 133 ± 43,75 nmoliin/l. Kaikkien S-D-25 nousi viitearvon alarajan 75 nmol/l yli. Samalla olkavarren valtimon FMD lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi (P < 0.001).

Näiden tulosten mukaan, ja ottaen huomioon, että D-vitamiinivalmisteet ovat helposti saatavia ja huokeita, D-vitamiini voi olla hyödyllinen ehkäisemään sepelvaltimotautipotilaiden uusia sydän- ja verisuonitapahtumia, eritoten potilailla, joilla on D-vitamiinivaje”, kirjoittavat tutkijat.

Kuopiossa on parhaillaan käynnissä FIND-tutkimus, jossa pyritään ehkäisemään sepelvaltimotautia D-vitamiinilisillä. Tulosten arvioidaan valmistuvan vuonna 2017. Savolaisille annetaan kuitenkin paljon vähemmän D-vitamiinia – 40 tai 80 µg/vrk – kuin tässä iranilaisessa tutkimuksessa. Suomessa pelätään suotta D-vitamiinin riittävää annostelua. Maidosta ja muusta ravinnosta on mahdotonta saada sepelvaltimotautia ja muita sairauksia potevien ihmisten tarvitsemaa D-vitamiinimäärää.

Myös Saudi-Arabiassa sepelvaltimotautiin sairastuneilla on useimmiten erittäin pieni seerumin D-vitamiinin pitoisuus, jopa alle 25 nmol/l (Aljefree ym. 2016).

Hashemi SM, Mokhtari SM, Sadeghi M, et al. Effect of vitamin D therapy on endothelial function in ischemic heart disease female patients with vitamin D deficiency or insufficiency: A primary report. ARYA Atherosclerosis. 2015;11(1):54-9. Free Full Text
Aljefree NM, Lee P, Alsaqqaf JM, Ahmed F. Association between Vitamin D Status and Coronary Heart Disease among Adults in Saudi Arabia: A Case-Control Study. Healthcare (Basel). 2016 Oct 17;4(4). pii: E77. Free Full Text