Ubikinoni ja tyypin 2 diabetes

Vhh-ruokavalio ja monet ravintolisät ehkäisevät tyypin 2 diabeteksen aiheuttamia lisätauteja ja parantavat siten diabeetikkojen ennustetta. Yksi tällainen ravintolisä on ubikinoni eli koentsyymi Q10. Teheranin yliopiston kliininen tutkimus puoltaa ubikinonin käyttöä (200 mg/vrk) diabeetikkojen täydentävänä hoitona, sillä se vähentää merkittävästi heidän riskiään sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

Ubikinoni parantaa tyypin 2 diabeetikkojen valtimoiden sisäseinämän eli endoteelin toimintaa, mikä ehkäisee valtimoiden kovettumista ja jäykistymistä. Samalla sydänkohtauksen ja -kuoleman riski vähenee, ilmenee useista aikaisemmista tutkimuksista. Teheranin yliopiston kliinisen ravitsemustieteen laitoksella tutkittiin ubikinonilisän vaikutusta diabeetikkojen veressä kiertävään asymmetriseen dimetyyliarginiiniin (ADMA). Se on elimistön itsensä tuottama aine, joka estää typpioksidia (NO) syntetisoivan entsyymin toimintaa ja säätää näin typpioksidin muodostumista ja verisuonen seinämän toimintaa ja voi siten ehkäistä valtimonkovettumatautia ja sydäninfarktia.

Ennestään tiedetään, että matala veren ADMA-pitoisuus lisää varhaisia verisuonimuutoksia. Sokeritautia sairastavilla potilailla ADMA-pitoisuus on verrokkeja pienempi, mikä johtuu diabeetikkojen lisääntyneestä ADMA:n suodattumisesta munuaisten kautta.

Runsas hiilihydraattien syöminen alentaa plasman ADMA-pitoisuuksia, ilmeni mm. vuonna 2005 Tampereen yliopistossa tarkastetusta sisätautilääkäri Hannu Päivän väitöskirjasta. Havainto puoltaa vhh-ruokavalion noudattamista diabeteksen hoidossa. Iranilainen tutkimus luo nyt lisävalaistusta diabeetikkojen veren ADMA-pitoisuuteen ja sydäntaudin riskiin, jota voidaan vähentää ubikinonilla.

Kokeeseen valittiin 64 tyypin 2 diabeetikkoa, jotka arvottiin kahteen kaltaistettuun ryhmään. Niistä toinen (n=31) sai 12 viikkoa ubikinonia 200 mg päivässä ja toinen ryhmä (n=33) lumetta. Asetelma oli kaksoissokko. Osallistujista otettiin ennen vaikutusjaksoa ja sen jälkeen verikokeita, joista analysoitiin HbA1c (”pitkä sokeri”), veren rasvat, seerumin nitriitti ja nitraatti (NOx) sekä plasman ADMA.

Ubikinonin syönti ruoan lisänä paransi merkitsevästi ADMA-, NOx- LDL-kolesteroli- ja HbA1c-arvoja verrokkiryhmään nähden.

"Ubikinonin käytto ravintolisänä parantaa ADMA-arvoja, mikä vähentää diabeetikon sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä", päättelevät tutkijat (Department of Clinical Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran).

Ubikinoni ehkäisee insuliiniresistenssiä, joka johtuu sikiön vajavaisesta ravitsemuksesta kohdussa (Tarry-Adkins ym. 2015). Lisäksi tiedetään ennestään, että ubikinoni on tehokas antioksidantti, joka myös vaimentaa tulehdussytokiineja.

Ubikinoni parantaa myös alkoholista riippumattomatonta rasvamaksaa, osoittaa iranilainen kliininen kaksoissokkotutkimus (Farsi ym. 2015). Annos oli 100 mg päivässä. Tila on yleinen diabeetikoilla ja ylipainoisilla ihmisillä. Muutkin uudet kliiniset tutkimukset puoltavat ubikinonin nauttimista ravintolisänä tyypin 2 diabeteksen lisähoitona (Gholnari ym. 2017,Raygan ym. 2015, Zaheni ym. 2014).

Hosseinzadeh-Attar M, Kolahdouz Mohammadi R, Eshraghian M, et al. Reduction in Asymmetric dimethylarginine plasma levels by Coenzyme Q10 supplementation in patients with type 2 diabetes mellitus. Minerva Endocrinologica. 2015 Jul 3. [Epub ahead of print]
Farsi F, Mohammadshahi M, Alavinejad P, et al. Functions of Coenzyme Q10 Supplementation on Liver Enzymes, Markers of Systemic Inflammation, and Adipokines in Patients Affected by Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Clinical Trial. Journal of American College of Nutrition. 2015 Jul 9:1-8. PubMed
Gholnari T, Aghadavod E, Soleimani A, et al. The Effects of Coenzyme Q10 Supplementation on Glucose Metabolism, Lipid Profiles, Inflammation, and Oxidative Stress in Patients With Diabetic Nephropathy: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Journal of American College of Nutrition. 2017 Nov 7:1-6. doi: 10.1080/07315724.2017.1386140.
Tarry-Adkins J, Fernandez-Twinn D, Madsen R, et al. Coenzyme Q10 prevents insulin signaling dysregulation and inflammation prior to development of insulin resistance in male offspring of a rat model of poor maternal nutrition and accelerated postnatal growth. Endocrinology. 2015 Jul 27:en20151424.
Raygan F, Rezavandi Z, Dadkhah Tehrani S, et al. The effects of coenzyme Q10 administration on glucose homeostasis parameters, lipid profiles, biomarkers of inflammation and oxidative stress in patients with metabolic syndrome. European Journal of Nutrition. 2015 Sep 18. [Epub ahead of print]
Zahedi H, Eghtesadi S, SeifiradS et al. Effects of CoQ10 Supplementation on Lipid Profiles and Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes: a randomized, double blind, placebo-controlled trial. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders 2014, 13:81  doi:10.1186/s40200-014-0081-6