Kalaöljy hidastaa valtimoiden vanhenemista

Sydän- ja verisuonitaudit ovat ikääntyvien ihmisten yleisin kuolinsyy kaikkialla maailmassa. Yli puolet 60 vuotta täyttäneistä sairastuu ja kuolee niihin. Ikääntyminen onkin usein syynä valtimoiden jäykistymiseen ja ahtautumiseen, jotka johtavat verenkierron häiriintymiseen. Tutkijat puhuvat ”valtimoiden vanhenemisesta”, mihin pyritään löytämään ehkäisy- ja hoitokeinoja. Uusi amerikkalainen tutkimus puoltaa etyyliesteröidyn kalaöljyn (4 g/vrk) käyttöä valtimoiden vanhenemisen ehkäisyyn.

Valtimoiden vanhenemista voidaan tutkia mittaamalla niiden jäykkyysastetta, esimerkiksi määrittämällä pulssiaallon etenemisnopeuden kulku kaulavaltimosta reisivaltimoon (englanniksi carotid‐femoral pulse wave velocity, PWV) sekä määrittämällä paineheijasteiden kasvu eli pulssin augmentaatioindeksi (AI).

Epänormaalina pidetään pulssiaallon etenemisnopeutta > 10 m/s. Lisääntynyt valtimojäykkyys ja keskeisen verenkierron paineheijasteiden taso lisäävät verenkiertoelinten tautien ja aivohalvauksen riskiä. Näitä biomarkkereita voidaan käyttää tutkittaessa lääkkeiden ja ravintolisien vaikutusta valtimoiden vanhenemiseen. Kalaöljyn vaikutuksia suuriin valtimoihin tutkittiin Pennsylvanian yliopiston sydäntutkimuslaitoksessa (Penn State Hershey Heart and Vascular Institute Pennsylvania State University College of Medicine).

Tutkijat olettivat etukäteen, että kalaöljyn nauttiminen vähentäisi ikääntyvien henkilöiden suurten valtimoiden jäykkyyttä pienentämällä PWV:tä ja paineheijasteita. Tulokset vahvistivat oletuksen oikeaksi. Tutkimukseen osallistui 12 nuorta (21–35 v) ja 12 vanhempaa (60–80 v) tervettä henkilöä. Kaikille annettiin 12 viikon ajan päivittäin 4 gramman painoista etyyliesteröityä kalaöljykapselia, joista kukin sisälsi 465 mg E-EPAa ja 375 mg E-DHA:ta. Kaikilta mitattiin kaula-reisivaltimon PWV ja paineheijasteet. Alussa vanhempien PWV ja paineheijaste olivat suurempia (988 ± 65 cm/sec and 33 ± 2%) kuin nuorten (656 ± 16 cm/sec and 3 ± 4%), mikä osoitti ikääntyvien valtimoiden olevan jäykempiä.

Kalaöljy pienensi vanhojen, muttei nuorten koehenkilöiden biomarkkereita (PWV ja AI). Verenpaineet eivät muuttuneet kummassakaan ryhmässä. Ikäihmisten punasolujen EPA-pitoisuus suureni 0,61 -> 3,71 prosenttiin ja DHA-pitoisuus 3,72 -> 7,68 prosenttiin (ks. artikkelin taulukko 1).

Etyyliesteröity kalaöljy, annoksella 4 g/vrk, pienentää 12 viikossa yli 60-vuotiaiden terveiden ihmisten suurten valtimoiden jäykkyyttä, päättelivät tutkijat. Löydös merkitsee sitä, että verenkierto paranee ja verisuonitautien ja niiden aiheuttama kuolemanriski pienenevät. Tulokset puoltavat etyyliesteröidyn kalaöljyn käyttöä ikääntyvien ihmisten ravintolisänä.

Tässä tutkimuksessa annettua lääkkeeksi rekisteröityä kalaöljyvalmistetta ei myydä Suomessa, mutta terveyskaupoista, markettien luontaistuoteosastoilta ja apteekeista saa vastaavaa E-EPA+E-DHA-valmistetta, johon on lisätty myös D-vitamiinia.

Tutkimus asettaa outoon valoon Itä-Suomen yliopiston ravitsemusyksikön tutkijoiden (Ursula Schwab, Jyrki Virtanen) julkisuudessa esittämät väitteet, ettei kalaöljystä olisi hyötyä sydän- ja verisuoniterveydelle. Tässäkään tutkimuksessa kalaöljy ei suurentanut LDL-kolesterolin määrää (ks. artikkelin taulukko 1), vaikka Ursula Schwab sillä jatkuvasti pelottelee.

Monahan KD, Feehan RP, Blaha C, McLaughlin DJ. Effect of omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation on central arterial stiffness and arterial wave reflections in young and older healthy adults. Physiological Reports. 2015 Jun;3(6). pii: e12438. doi: 10.14814/phy2.12438. Free Full Text