D-vitamiini voi lievittää Crohnin tautia

Monet suomalaiset Crohnin tautia potevat henkilöt ovat kertoneet somessa, kuinka heidän oireensa ovat vähentyneet suurilla D-vitamiiniannoksilla. Uusi irlantilainen kaksoissokkotutkimus vahvistaa näitä havaintoja. Potilaiden D-vitamiinin tarve on moninkertainen terveelle keskivertoväestölle annettuun viranomaissuositukseen (10 µg/vrk) nähden.


Tutkimus tehtiin Dublinin St. James Hospitalissa
ravitsemustieteilijä Maria O'Sullivanin johdolla, ja sitä rahoitti Irish Research Council. Kokeeseen osallistui 27 remissiossa (oireettomassa vaiheessa) olevaa Crohn-potilasta. Heidät arvottiin kahteen samanlaiseen ryhmään, joista toinen sai kolme kuukautta päivittäin 50 mikrogrammaa (µg) D-vitamiinia ja toinen lumetta. Potilaille tehtiin laboratoriokokeita, joilla mitattiin muun muassa suoliston läpäisevyyttä (vuotava suoli) ja suoliston antimikrobisten peptidien (katelisidiinien) määrää.

"D-vitamiini voi ehkäistä Crohnin taudin pahenemista ja hoitaa aktiivisessa vaiheessa olevaa tautia”, kirjoittaa lääkäriryhmä United European Gastroenterology –lehdessä. "Nämä ovat ensimmäisiä löydöksiä, jotka osoittavat D-vitamiinin pitävän yllä suoliston normaalia läpäisevyyttä”, he lisäävät.

Ohutsuolen läpäisevyyttä mitattiin mm. laktuloosi/mannitoli-suhteella (LMR): Se suureni merkitsevästi lumeryhmässä (0,013 -> 0,022, P=0.018), mutta ei D-vitamiinia saaneilla. Samoin sukroosin eritys, joka kuvaa mahalaukun ja ohutsuolen läpäisevyyttä, suureni lumeryhmässä 41,1 -> 62,8 mg, mutta säilyi ennallaan D-vitamiiniryhmässä. Katelisidiinin (LL-37) pitoisuus suureni D-vitamiiniryhmässä keskimäärin 78,4 -> 93,6 ng/ml (P=0,05).

Katelisidiini on antimikrobinen peptidi, jonka on ennenkin osoitettu lisääntyvän D-vitamiinilla (mm. allergisilla lapsilla). Katelisidiini auttaa suoliston haavaumien paranemista ja vaimentaa tulehdusta. Tässä kokeessa ei kuitenkaan havaittu merkittäviä muutoksia CRP:ssä, elämänlaatua mittaavassa kyselyssä eikä Crohnin taudin aktiivisuutta mittaavassa CDAI-indeksissä (Crohn's disease activity index). D-vitamiinin päiväannos 50 µg oli ilmeisesti liian pieni osalle potilaista, koska heidän S-D-25:nsä jäi alle 75 nmolin. Aikaisemmassa amerikkalaisessa tutkimuksessa Crohn-potilaat saivat 100 ja 125 µg/vrk, mikä rauhoitti taudin oireita.

Irlantilaistutkijat vertasivat tuloksia potilailla (n=9), joiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) oli noussut yli 75 nmolin/l, muihin potilaisiin (n=18). Tällöin kävi ilmi, että yli 75 nmol/l:n pitoisuus lisäsi merkitsevästi LL-37:ää  (P<0.001), vähensi CRP:tä (P=0.019), sekä paransi elämänlaatupisteitä (P=0.037) ja CDAI-indeksiä (P=0.082). Tutkimussuunnitelman voi lukea maksutta Clinical trialsista.

Gastroenterologi Charles Murray, PhD (Lontoon Royal Free Hospital) kommentoi tutkimusta lehdistötiedotteessa näin: “Tämä on jännittävää uutta tietoa Crohnin taudin hoidosta. Toivotamme tervetulleeksi kaikki uudet hoidot, jotka voivat mahdollisesti auttaa tätä invalidisoivaa tautia sairastavia ihmisiä”.

Vitamin D May Ease Crohn's Activity – A small pilot study suggests vitamin may benefit Crohn's. MedPageToday 16.6.2015

Vitamin D may offer gut barrier benefits in people with Crohn's disease. Nutraingredients.com 22.6.2015

Raftery T, Adrian R Martineau AR, Greiller CL, et al. Effects of vitamin D supplementation on intestinal permeability, cathelicidin and disease markers in Crohn's disease: results from a randomized double-blind, placebo-controlled study. United European Gastroenterology 2015; DOI: 10.1177/2050640615572176.