Statiinit voivat aiheuttaa muistinmenetystä

Statiinit ja muut kolesterolia alentavat lääkkeet voivat aiheuttaa äkillisen muistinmenetyksen jo kuukauden kuluessa lääkityksen aloittamisesta, ilmenee jättisuuresta tutkimuksesta. Siihen osallistui lähes puoli miljoonaa statiinien ja muiden kolesterolilääkkeiden käyttäjää Isossa-Britanniassa. Statiinien "uusia" haittavaikutuksia paljastuu kaiken aikaa. Äskettäin kuopiolaistutkimus paljasti, että statiinit lisäävät tyypin 2 diabeteksen riskiä peräti 46 prosenttia.

The Health Improvement Network -tietokannasta analysoitiin 482 543 statiineita syövän ja yhtä monen ei-lääkityn sekä 26 484 muita kolesterolilääkkeitä syövän ihmisen mahdollista äkillistä muistinmenetystä lääkkeiden käytön aloittamisen jälkeen. Heitä verrattiin lääkkeitä käyttämättömiin samanikäisiin kansalaisiin. Muistinmenetykseen sairastui näistä ryhmistä yhteensä 68 028 henkilöä.

Aineistoon ei otettu mukaan henkilöitä, joilla oli todettu Alzheimerin tauti tai muu dementia, Parkinsonin tai Huntingtonin tauti (jotka olisivat olleet sekoittavia tekijöitä).

Statiinien ja muiden kolesterolia alentavien lääkkeiden käyttö liittyi vahvasti äkilliseen muistinmenetykseen jo kuukauden kuluessa lääkityksen aloittamisesta. Statiinit – simvastatiini ja atorvastatiini – ja muut kolesterolilääkkeet aiheuttivat yhtä lailla muistinmenetyksiä. Ne olivat neljä kertaa yleisempiä lääkkeitä käyttävillä kuin niitä käyttämättömillä ihmisillä. Tutkijat eivät esitä mitään biokemiallista mekanismia, jolla lääkitys heikentää muistia, mutta tulokset vahvistavat aikaisempia havaintoja statiinien ja muistihäiriöiden välisestä suhteesta. Yhdysvaltain terveysvirasto (NIH) rahoitti tätä tutkimusta.

Tulokset tukevat vuonna 2007 Neurology-lehdessä julkaistua tutkimusta, jonka mukaan keski-iässä aleneva kolesterolipitoisuus ennustaa 15 vuoden kuluessa dementiaa (Mielke ym. 2010). Vuonna 2010 ruotsalaistutkimus osoitti, että kolesterolin aleneminen voi aiheuttaa dementiaa.

Iowa State Universityn tutkimuksen mukaan statiinit estävät kolesterolin elintärkeitä vaikutuksia aivosoluissa haittaamalla aivojen hermonvälittäjäaineiden – serotoniinin, dopamiinin ym. – toimintoja. Statiinien käyttö vähentää viisinkerroin aivojen neurokemiallisten yhdisteiden aktiivisuutta, kirjoittavat tutkijat arvostetussa julkaisussa Proceedings of The National Academy of Sciences (PNAS). Suomessa statiineja mainostavat lääkärit, kuten Käypä hoito -ryhmän sihteeri, professori Timo Strandberg, ovat aikaisemmin kiistäneet tiedot, joiden mukaan statiinit voisivat heikentää muistia.

"Statiinihoidolla on ollut tutkimuksissa yllättävän vähän vaikutusta kuolleisuuteen (2-6 vuoden seurannoissa). Statiinihoidon lopettamista tulisi harkita potilailla, joiden elinajan odote on rajallinen ja/tai jotka saavat statiineista sivuvaikutuksia", kirjoittavat tanskalaiset tutkijat (Lopez Kristensen ym. 2015) BMJ Open 2015;5:e007118 doi:10.1136/bmjopen-2014-007118.

Statiineja syö lähes 700 000 suomalaista
, joista suurin osa on terveitä, eikä heille ole lääkityksestä muuta kuin haittaa. YLEn MOT-ohjelma (26.10.2010) osoitti, että kolesterolilääkkeitä suositteleva Duodecimin Käypä hoito -työryhmä on lääketeollisuuden lahjoma. Statiinit kannattaa korvata D-vitamiinilla, E-EPAlla ja berberiinillä (ks. viereinen palsta).

Strom B, Schinnar R, Karlawish J, et al. Statin Therapy and Risk of Acute Memory Impairment JAMA Internal Medicine. Published online June 08, 2015. doi:10.1001/jamainternmed.2015.2092
Mielke MM, Zandi PP, Shao H, et al. The 32-year relationship between cholesterol and dementia from midlife to late life. Published online before print November 10, 2010, doi: 10.1212/WNL.0b013e3181feb2bf Neurology November 10, 2010 WNL.0b013e3181feb2bf