Meta-analyysi: D-vitamiini vähentää keuhkosyövän riskiä

D-vitamiinin luuston ulkopuolisia vaikutuksia tutkitaan vilkkaasti eri puolilla maailmaa. Tähän mennessä on osoitettu, että D-vitamiini ehkäisee mm. diabetesta sekä eturauhas-, rinta- ja paksusuolisyöpiä. Uusi meta-analyysi viittaa siihen, että se ehkäisee myös keuhkosyöpää. Suomessa D-vitamiinin viranomaissuositus on liian pieni ehkäisemään luuston ulkopuolisia sairauksia.

Eläinkokeet ovat osoittaneet, että D-vitamiini ehkäisee syövän leviämistä keuhkoista muualle elimistöön. Niinpä useat tutkijatyhmät ovat pyrkineet selvittämään, ehkäiseekö D-vitamiini myös itse keuhkosyöpää, mutta tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Uusi kiinalaisten keuhkolääkäreiden tekemä meta-analyysi (koontitutkimus) vahvistaa näkemystä, että D-vitamiinin runsas saanti ja seerumin suuri D-vitamiinipitoisuus vähentävät keuhkosyövän riskiä.

Meta-analyysi käsittää 12 erillistutkimusta, joihin oli osallistunut 288 778 henkilöä. Näistä tutkimuksista yhdeksän oli ajassa eteneviä kohorttitutkimuksia ja kolme oli tapaus-verrokkitutkimuksia. Kolmessa tutkimuksessa analysoitiin D-vitamiinin nauttimisen yhteyttä keuhkosyöpään ja yhdeksässä verrattiin seerumin D-vitamiinin pitoisuutta (S-D-25) keuhkosyövän riskiin.

Tuloksia:

  • Kaikkien 12 tutkimuksen tulosten mukaan suuri S-D-25 vähensi keuhkosyövän riskiä 16 % (p < 0.001).
  • Suurimman viidenneksen S-D-25-lukema vähensi keuhkosyövän riskiä 17 % verrattuna alimpaan viidennekseen (p < 0.001).
  • Eniten D-vitamiinia nauttineiden henkilöiden riski sairastua keuhkosyöpään oli 11 % pienempi verrattuna vähiten D-vitamiinia syöneisiin (p < 0.001).

Tutkijat päättelivät:

“Kaikkien 12 tutkimuksen koontitulokset osoittavat, että runsas D-vitamiinin saanti liittyy pienentyneeseen keuhkosyövän riskiin”. Tutkijat huomauttavat kuitenkin, että tämä meta-analyysi osoittaa vain tilastollisen yhteyden, ei syy-seuraus-suhdetta D-vitamiinin saannin ja keuhkosyövän ehkäisyn välillä. Niinpä he kaipaavat kliinisiä tutkimuksia asian varmentamiseksi.

Tupakointi on suurin keuhkosyövän riskitekijä. Tupakointi kuluttaa elimistöstä D-vitamiinia, jolloin syövän riski suurenee. Minusta kenenkään, etenkään tupakoitsijan, ei kannata jäädä odottelemaan vuosikausia kestäviä lisätutkimuksia, vaan nauttia D-vitamiinia niin, että S-D-25 nousee tasolle 125–150 nmol/l. Se voi edellyttää vähintään 100 µg/vrk D-vitamiinia. Viranomaissuositus on vain 10 µg/vrk (yli 75-vuotiaille 20 µg/vrk), mikä ei suojaa syöpätaudeilta.

Zhang L, Wang S, Che X, Li X. Vitamin D and Lung Cancer Risk: A Comprehensive Review and Meta-Analysis. Cellular physiology and biochemistry: international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 2015; 36, 1, Full Free Text