Kalaöljy lisää ikääntyvien lihaskuntoa

Ikääntyvän ihmisen lihasmassa vähenee ja kunto rapistuu, senhän me kaikki tiedämme. Tilaa kutsutaan nimellä sarkopenia eli vanhuus-raihnaisuus-oireyhtymä. Se heikentää arkipäivän aktiviteeteista selviytymistä, hidastaa sairauksista paranemista, pidentää sairaalahoidon tarvetta ja lisää ennenaikaista kuolleisuutta. Uusi amerikkalainen tutkimus kertoo, että sarkopeniaa voidaan ehkäistä yksinkertaisesti nauttimalla reilusti väkevöityä etyyliesteröityä kalaöljyä ruoan lisänä. Raportin julkaisi maailman johtava ravitsemustieteen lehti.

Jo keski-iässä lihakset alkavat kutistua ja heikentyä, keskimäärin 0,5–1 prosentin vuosittain. Lihasmassa pienenee, lihaksiin kertyy rasvaa ja sidekudosta, jolloin voimat ja kestävyys vähenevät. Muutokset kiihtyvät iän lisääntyessä niin, että 70-vuotiaan miehen etureiden lihakset ovat noin 25 prosenttia pienemmät kuin 20–30-vuotiailla. Se näkyy ja tuntuu selvästi päivittäisissä askereissa ja kuntoilussa, esimerkiksi golfissa (pallo ei lennä yhtä pitkälle kuin nuorempana). Pahimmillaan kehittyy sarkopenia, vanhuus-raihnaisuusoireyhtymä.

Sarkopenia siis tarkoittaa ikääntymiseen liittyvää lihasten surkastumista, dynapenia puolestaan tarkoittaa lihavoiman heikentymistä. Kumpaakin voidaan ehkäistä ja hidastaa kuntoilulla ja ravintolisillä.

Lihasmassan vähenemisen syitä ovat mm. heikentynyt ruokahalu (proteiinien saannin vähyys), vähenynyt liikunta ja krooniset sairaudet. Kaikki tietävät, että kuntoa voidaan säilyttää ja pitää yllä syömällä terveellisesti ja harrastamalla säännöllisesti kuntoliikuntaa, mutta se ei yksin riitä. Syöpä- ja reumapotilailla ja kuntolijoilla tehdyissä tutkimuksissa on osoitettu, että kalaöljy lisää lihasvoimaa ja kestävyyttä. Entä voidaanko kalaöljyllä lisätä ja ylläpitää terveiden ikääntyvien lihaskuntoa? Asiaa selvitettiin Yhdysvaltain terveysviraston rahoittamassa tieteellisessä kokeessa Washingtonin yliopiston liikuntatieteen laitoksella St. Louisissa. Tulokset olivat lupaavia.

Näin tutkimus tehtiin

Kuusikymmentä tervettä 60–85-vuotiasta naista ja miestä (keski-ikä 69  v) osallistui tutkimukseen, jossa heidät arvottiin kahteen ryhmään. Toinen (n=40) sai puoli vuotta päivittäin ruoan lisänä kalaöljyä ja toinen (n=20) lumetta (maissiöljyä). Kalaöljynä annettiin 4 gramman painoista kapselia päivässä 90-prosenttista etyyliesteröityä valmistetta (E-EPA + E-DHA). Päiväannoksen omega-3-määrä vastasi 200–400 g rasvaista kalaa (lohta, silliä, makrillia). Kalaöljy ei aiheuttanut mitään vakavia sivuvaikutuksia (taulukko 3), vaikka annos oli näinkin suuri.

Kaikilta mitattiin ennen vaikutusjakson alkua ja sen päätyttyä reisilihasten massa (magneettikuvauksella), käden puristusvoima (kg), ylä- ja alaraajojen penkkipunnerruskyky ja isokineettinen jalkalihasten suorituskyky (polkupyöräergometrillä). Lisäksi tehtiin tavanomaisia verikokeita, punasolujen omega-3-pitoisuus sekä sokerirasituskoe, jossa juotettiin 75 g sokerilientä ja mitattiin verensokeria (ks. artikkelin taulukot 1 ja 2).

penkkipunnerrus

Etyyliesteröity kalaöljy (4 g/vrk E-EPA + E-DHA) lisää merkitsevästi ikääntyvien naisten ja miesten lihasmassaa ja -kuntoa, osoittaa pätevä amerikkalainen tutkimus. Kuvassa yläraajojen penkkipunnerrus.

Neljäkymmentäneljä koehenkilöä pysyi mukana loppuun asti ja suoritti kaikki testit, 29 henkilöä (73%) kalaöljyryhmästä ja 15 (75 %) verrokeista. Kalaöljyä saaneiden reisilihasten massa lisääntyi keskimäärin puolta enemmän kuin verrokkien (7 vs 3.5 %), käden puristusvoima 3,7 vs 2,3 kg, penkkipunnerrus 7,3 vs 4,0 % ja isokineettinen voima 11,7 vs  5,6 % (ks. artikkelin kuva 2).

"Kalaöljyn nauttiminen hidastaa ikääntyvien ihmisten lihasmassan katoa ja lihastoiminnan heikentymistä", päättelevät tutkijat. Kalaöljyn käyttöä tulisi harkita terapeuttisena keinona sarkopenian ehkäisyyn ja ikäihmisen fyysisen kunnon ylläpitoon, he kirjoittavat. Tutkimussuunnitelman voi lukea Clinical trials -rekisteristä NCT01308957. Tässä tutkimuksessa nautittua omega-3-määrää ei käytännössä voi saada pelkästä ruokavaliosta.

Tukea muista tutkimuksista

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kalaöljy lisää ikääntyvien ihmisten lihasvoimaa, ja että kalaöljy tehostaa yli 60-vuotiaiden naisten kuntoilun vaikutusta. Reykjavikin tutkimus (Age, Gene/Environment Susceptibility-Reykjavik Study) näytti, että kalaöljy kohentaa eritoten ikääntyvien naisten kuntoa (Reinders ym. 2015). Suomalainen E-EPA-kalaöljy ehkäisee nivelrikkoon liittyvää lihasten surkastumista, osoittaa Madridin Complutense-yliopiston rottatutkimus. Etyyliesteröity kalaöljy ehkäisee myös syöpätauteihin liittyvää kakeksiaa (sairaalloista laihtumista), ilmenee mm. Etelä-Floridan yliopiston tutkimuksesta.

Eikä tässä vielä kaikki. Kalaöljy voi hidastaa vanhenemismuutoksia. Lisäksi kalaöljy voi ylläpitää ja parantaa ikääntyvien aivojen toimintoja ja siten henkistä suorituskykyä (vähentää mm. Alzheimerin taudin riskiä), osoittaa amerikkalaisten neurotieteilijöiden juuri julkaisema kliininen tutkimus (Zamroziewicz ym. 2015).

Italialaisen Tiersten yliopiston tutkijoiden julkaisema 36 erillistutkimuksen meta-analyysi vahvistaa edellä selostamaani koontitukimusta. Kalaöljy vahvistaa ikääntyvien ihmisten likaskuntoa ja ehkäisee sarkopeniaa (Buoite ym. 2018).

Tutkimukset saattavat outoon valoon mm. Itä-Suomen yliopiston ravitsemusyksikön ja THL:n julkisuudessa toitottamat absurdit väitteet, ettei kalaöljyä tarvitse eikä kannata syödä ruoan lisänä, ja että kalaöljy muka olisi terveydelle vaarallista! Väitteet ovat yhtä typeriä kuin väittäisi, ettei turvavyötä kannata käyttää.

Fish oil supplements may improve muscle function in older women. Nursing Times 17.11. 2016
Buoite Stella A, Gortan Cappellari G, Barazzoni R, Zanetti M. Update on the Impact of Omega 3 Fatty Acids on Inflammation, Insulin Resistance and Sarcopenia: A Review. International Journal of Molecular Sciences. 2018 Jan 11;19(1). pii: E218. doi: 10.3390/ijms19010218.  Free Full Text
Omega-3s may slow age-associated muscle loss - RCT data. Nutraingredients. com 22.5.2015
Smith GI, Julliand S, Reeds DN, et al. Fish oil-derived n-3 PUFA therapy increases muscle mass and function in healthy older adults. American Journal of Clinical Nutrition. 2015 May 20. pii: ajcn105833. Free Full Text pdf
Zamroziewicz MK, Paul EJ, Rubin RD, Barbey AK. Anterior cingulate cortex mediates the relationship between O3PUFAs and executive functions in APOE e4 carriers. Frontiers in Aging Neuroscience. 21 May 2015 | http://dx.doi.org/10.3389/fnagi.2015.00087
Reinders I, Murphy RA, Song X, et al. Polyunsaturated fatty acids in relation to incident mobility disability and decline in gait speed; the Age, Gene/Environment Susceptibility-Reykjavik Study. European Journal Clinical Nutrition. 2015 Jan 14. doi: 10.1038/ejcn.2014.277.