Kalaöljy auttaa vakavaan masennukseen: korealaistutkimus

Olen kertonut näillä sivuilla jo yli 12 vuotta, kuinka kalaöljyn omega-3-rasvahapot ehkäisevät ja hoitavat tutkitusti masennusta. Psykiatri Mauno Rauramo ehdotti Duodecimille jo marraskuussa 2009, että kalaöljy tulisi lisätä masennuksen käypä hoito -ohjeisiin. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut, koska käypä hoito -ryhmän psykiatrit ovat lääketeollisuuden talutusnuorassa. Uusi eteläkorealainen satunnaistettu lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus vahvistaa, että kalaöljystä on hyötyä masentuneille. Kokeessa testattiin kalaöljyn tehoa vakavassa masennuksessa. Vaikutusjakso oli 12 viikkoa.

Tutkimukseen kutsuttiin 35 potilasta, joilla oli diagnosoitu vakava masennus. Heidät kaltaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen (n=18) sai 12 viikkoa päivittäin 3 kalaöljykapselia (1 140 mg EPAa + 600 mg DHA:ta) ja toinen (n=17) lumekapseleita (oliivi- ja saffloriöljyjä).

Kalaöljy vähensi merkitsevästi masennusta osoittavaa Clinical Global Impression Improvement (CGI-I) -skooria verrattuna lumehoitoon. CGI-I:ssä psykiatri vertaa potilaan voinnin kehitystä aikaisempaan tilaan. Sitä vastoin CES-D-K, Hamilton Depression Rating Scale-17 ja Clinical Global Impression Scale -skoorit eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi ryhmien välillä. Kalaöljy suurensi merkitsevästi punasolujen omega-3-rasvahappojen pitoisuutta (omega-3-indeksiä) ja vähensi vastaavasti omega-6-pitoisuutta.

"Kalaöljy osoittautui tehokkaammaksi kuin lume (oliivi- ja saffloriöljyt), joskaan CGI-I -skoori ei parantunut kliinisesti merkitsevästi lumehoitoon verrattuna", päättelevät korealaiset psykiatrit. Tulokset puoltavat kalaöljyn käyttöä vakavan masennuksen hoidossa.


Tohtori Tolosen kommentti

Valitettavasti tässä tutkimuksessa annettu kalaöljy ei sisältänyt riittävästi EPA-rasvahappoa, joka on ainoa antidepressiivinen omega-3-rasvahappo. DHA:n mukana olo valmisteessa todennäköisesti heikensi EPAn antidepressiivistä tehoa. Tästä syystä tulokset eivät olleet optimaaliset. Amerikkalaisten huippupsykiatrien tekemässä tutkimuksessa puhdas E-EPA auttoi hyvin yksinään vakavaan masennukseen. Katso muita kliinisiä kalaöljytutkimuksia taulukosta. Yhdysvaltain Psykiatriyhdistyksen omega-3-komitea suositteli jo vuonna 2006 omega-3-rasvahappoja mielitautien ehkäisyyn ja hoitoon.

Harvardin yliopiston psykiatrit neuvovat ottamaan kalaöljyn mukaan masennuksen hoitoon. Italialaiset psykiatrit korostavat niinikään omega-3-rasvahappojen tärkeää merkitystä masennuksen ehkäisyssä ja hoidossa (Mazza ym. 2015). Suosittelen masennuksen hoitoon puhdasta 90-prosenttista E-EPAa (jossa on mukana D3-vitamiinia) noin 2 grammaa päivässä, kunnes masennus on väistynyt ja sen jälkeen 1 gramman päivässä jatkuvasti taudin uusiutumisen ehkäisyyn.

Park Y, Park YS, Kim SH, et al. Supplementation of n-3 Polyunsaturated Fatty Acids for Major Depressive Disorder: A Randomized, Double-Blind, 12-Week, Placebo-Controlled Trial in Korea. Annals of Nutrition and Metabolism. 2015;66(2-3):141-148. DOI:10.1159/000377640
Mazza M, Marano G, Traversi G, et al. The complex interplay of Depression, Inflammation and Omega-3: state of the art and progresses in research. La Clinica Terapeutica. 2015 May-Jun;166(3):e242-7. doi: 10.7417/T.2015.1859.