Statiineista ei olekaan luvattua hyötyä – päinvastoin

Suomessa alettiin 20 vuotta sitten määrätä kolesterolia alentavia statiinilääkkeitä kaikelle kansalle. Niiden luvattiin vähentävän viidessä vuodessa sydänkuolemia 40 prosenttia ja kokonaiskuolleisuutta 30 prosenttia. Noin miljoona suomalaista on syönyt ja lähes 700 000 syö parhaillaan statiineja. Niihin on käytetty rahaa ainakin miljardi euroa. Tilastokeskuksen keräämät tiedot kuolinsyistä osoittavat, etteivät lupaukset statiinien hyödyistä ole toteutuneet, päinvastoin, sydän- ja kokonaiskuolleisuus ovat lisääntyneet. Iltatehti kirjoitti aiheesta kahdesti (11.5. ja 17.5.). Keskustelu jatkuu somessa vilkkaana.

Amerikan lääkärilehti JAMA myöntää, että rasvoilla pelottelu ja hiilihydraattien suosittelu – jota ravitsemuseliitti on harrastanut 40 vuotta – on ollut täysin virheellistä oppia (Mozaffarian ja Ludwig 2015). Statiinihoidot ovat perustuneet pääosin tähän virheelliseen dogmiin, jonka piti olla lopullinen ja "järkähtämätön totuus".

DI Leino Utriaisen uusin yhteenveto statiiniaikakauden sydänkuolemista (16.8.2015)

Statiinien ostajat Suomessa 1995-2014

Statiinien käyttäjämäärä kasvoi hurjasti vuodesta 1995 alkaen. 25.10. 2010 YLE esitti tv:ssä MOT-ohjelman KOLESTEROLIPOMMI, jossa kyseenalaistettiin statiinien hyödyt ja tuotiin esille niiden haittoja. Ohjelman jäöleen käyttäjämäärän tasaisena jatkunut kasvu pysähtyi, ja noin 30 000 suomalasista lopetti statiinien syönnin. Sen jälkeen käyttäjien lukumäärä on laskenut vielä hieman. Kuva on Leino Utriaisen "väitöskirjasta".

Statiinihuuma onkin ollut miljardiluokan moka, sanoo asiaa tutkinut jyväskyläläinen diplomi-insinööri Leino Utriainen Iltalehdessä (11.5.2015). Hänen ja hänen taustavoimanaan toimineen lääkäriryhmän esittämät Tilastokeskuksen luvut ovat puhtaita, koko kansaa käsittäviä. Ne eivät ole valikoituja otantoja eikä lääketeollisuus ei ole päässyt niitä manipuloimaan, kuten omia tutkimuksiaan.

Suomi alkoi etulinjassa toteuttaa statiinihuumaa vuonna 1995. Sitä edisti mm. Kansanterveyslaitoksen ylijohtajana tuolloin toiminut professori Jussi Huttunen, joka uskoi statiineihin kuin pukki suuriin sarviinsa. Muita tunnettuja statiinien puolestapuhujia – ja sivuvaikutusten vähättelijöitä – ovat olleet oululaiset professorit Timo Strandberg ja Antero Kesäniemi sekä helsinkiläinen kardiologian professori (kurssitoverini) Matti J. Tikkanen ja Sydänliiton ylilääkäri Mikko Syvänne. Herrat ovat toimineet yhteistyössä lääketeollisuuden kanssa sekä myös Käypä hoito -työryhmässä, joka on suositellut lääkäreille statiinien määräämistä potilaille. Heidän "ansiostaan" Suomessa käytetään statiineja enemmän per capita kuin Ruotsissa ja Norjassa. Norjalaiset sydänlääkärit sanovatkin nyt suoraan, että terveet syövät turhaan kolestrolilääkkeitä. Leino Utriainen kertoo, kuinka Suomeen saatiin yli 1,4 miljoonaa "kolesterolisairasta". Statiinit alentavat tutkitusti kolesterolia, mutta niiden vaikuttavuudesta sydän- ja valtimoterveyteen ei ole mitään näyttöä. Haittavaikutuksia sitävastoin on paljon.

Fimean lääketurvallisuudesta vastaava professori Erkki Palva myöntää Iltalehdessä, että Utriaisen esittämät tiedot saattavat hyvinkin pitää paikkansa. Palvan mukaan Suomessa ei ole oltu kiinnostuneita tutkimaan riittävästi statiinien vaikuttavuutta eikä niiden sivuvaikutuksia. Tutkijat ja tutkimuslaitokset ovat uskoneet aikanaan esitettyihin ennusteisiin ja lääketeollisuuden antamiin tietoihin. Niiden perusteella statiinien etuja on liioiteltu ja sivuvaikutuksia on vähätelty.

Viime aikoina on käynyt ilmi muun muassa, että statiinit lisäävät naisten diabetesriskiä 48 %. Kanadassa statiinit aiheuttavat diabetesta. Kuopiolaisen akatemiaprofessori Markku Laakson johtama tutkimus osoitti, että statiinit tuplaavat miesten riskin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Riski on siis paljon luultua suurempi. Amerikkalainen ja japanilainen kardiologi varoittavat, että statiinit ovat suorastaan myrkkyä sydämelle. Statiinit estävät K2-vitamiinia, jolloin valtimoiden kalkkiutuminen lisääntyy (kalkki ohjautuu luuston sijasta valtimoihin). K2-vitamiini ehkäisee valtimoiden kalkkiutumista, osoittaa uusi hollantilaistutkimus. Ranskassakin statiinien haittavaikutukset ovat yleisiä.

Ennakoin statiinikatastrofin tulon jo vuonna 2011 yhdessä Leino Utriaisen kanssa julkaisemassani kirjassa Suuri Kolesterolihuijaus – kolesterolilääkkeiden edut ja haitat (Readme Oy).

Voit kommentoida tätä uuutista Facebook-sivullani

Lue koko juttu alla olevista linkeistä

Iltalehden sivu 16 (11.5.2015)

Iltalehden sivu 17 (11.5.2015)

Kolesterolilääkeille kovaa ryöpytystä: Miljardimoka
Iltalehti 17.5.2015
Iltalehdessä 17.5. on myös DI Leino Utriaisen ja professori Erkki Palvan lyhyet videohaastattelut, kannattaa katsoa.

Lue Leino Utriaisen "väitöskirja" statiinien pitkäaikaiskäytön seuraamuksista Suomessa.

Päivitys 24.5.2015:
Leino Utriainen vastaa turkulaiselle professori Juhani Knuutille tämän Turun Sanomiin laatiman hävyttömän kirjoituksen johdosta.

Päivitys 25.5.2015
Lue Iltalehden toimittaja Tuula Malinin vastine professori Juhani Knuutille

Päivitys 1.6.2015
Iltalehti peruutti julkaisemansa artikkelin ilmeisesti Knuutin tekemän valituksen vuoksi. Utriaisen esittämien tilastotietojen analysointi jatkuu riippumattoman ja kiistaan osallistumattoman professorin voimin.

Päivitys 12.7.2015
DI Leino Utriaisen keräämiä uusimpia tilastoja sydäntautikuolleisuudesta statiiniaikaikaudella, sekä ikävakioimatta että ikävakioituina. Kuolemat eivät ole vähentyneet, kuten prof. Juhani Knuuti blogissaan väittää.

Mozaffarian D, Ludwig DS. The 2015 US Dietary Guidelines: Lifting the Ban on Total Dietary Fat  JAMA. 2015;313(24):2421 doi:10.1001/jama.2015.5941