D-vitamiinilisä parantaa postmenopausaalisten naisten kuntoa – jopa aurinkoisessa Brasiliassa!

D-vitamiinilisä kohentaa vaihdevuodet ohittaneiden naisten lihasvoimaa ja fyysistä suorituskykyä ja ehkäisee vanhuusraihnaisuus-oireyhtymää, osoittaa brasilialainen kliininen kaksoissokkotutkimus. Naisten D-vitamiinin tarve, jopa Brasiliassa, lähellä päiväntasaajaa, on suomalaista viranomaissuositusta suurempi.

Kokeeseen osallistui 160 vaihdevuodet ohittanutta brasilialaista naista. Heidät arvottiin ja kaltaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen (n=80) sai ruoan lisänä 9 kuukautta päivittäin 25 mikrogrammaa (µg) D-vitamiinia ja toinen ryhmä (n=80) lumetta. Naiset olivat iältään 50–60-vuotiaita. Heidän kuntonsa testattiin vaikutusjakson alussa ja lopussa. Lihasmassa mitattiin DXA-laitteella (total-body dual-energy X-ray absorptiometry) ja lihasvoima testattiin mittaamalla käden puristusvoima ja tuoliltanousukyky. Plasman D-vitamiinin pitoisuus (P-D-25) mitattiin kokeen alussa ja lopussa.

P-D-25 oli alussa keskimäärin 38–42 nmol/l. Se suureni 9 kuukaudessa D-vitamiinia saaneilla keskimäärin 69 ±  25 nmoliin/l (+ 45,4 %), mutta aleni verrokeilla 35  ± 15 nmoliin/l (- 18,5 %). Alaraajojen lihasvoima lisääntyi D-vitamiiniryhmässä merkitsevästi (+ 25,3 %). Lumeryhmässä laiha lihasmassa kutistui 6,8 %. D-vitamiinia saaneilla se säilyi ennallaan tai lisääntyi hiukan.

D-vitamiinilisä, 25 µg/vrk – jopa aurinkoisessa Brasiliassa, lähellä päiväntasaajaa – parantaa merkittävästi postmenopausaalisten naisten lihaskuntoa ja ehkäisee sarkopeniaa (lihasmassan katoa), päättelevät lääkärit.

Tutkimus saa vahvistusta Porissa tehdystä yli 500 ikääntyvän ihmisen (70 % naisia) tutkimuksesta, jossa lihaskunto heikkeni eniten niillä, joiden S-D-25 oli alle 75 nmol/l. Joka viidennen tutkitun S-D-25 oli alle 50 nmol/l ja heidän lihaskuntonsa oli huonoin. D-vitamiinivaje aiheuttaa lihaksissa lievän hapetusstressin, joka hajottaa lihasten proteiineja, ja kääntäen, D-vitamiinilisä ehkäisee lihasten hajoamista, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta (Bhat ja Ismail 2015).

Suomessa ravitsemustieteilijät vakuuttelevat mediassa, etteivät suomalaiset tarvitse enää D-vitamiinia purkista (niinhän he ovat väittäneet vuosikymmeniä). Joka heitä uskoo, saa kärsiä huonommasta kunnosta. Suomessa viranomaissuositus (alle 75-vuotiaille) on vain 10 µg/vrk. Seerumin ihanteellinen D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) on 125–150 nmol/l.

Cangussu LM, Nahas-Neto J, Orsatti CL, et al. Effect of vitamin D supplementation alone on muscle function in postmenopausal women: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Osteoporosis International. 2015 May 9. PubMed
Bhat M, Ismail A. Vitamin D treatment protects against and reverses oxidative stress induced muscle proteolysis. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2015;152: 171–179 Abstract