Berberiini suojaa diabeetikon munuaisia

Diabeteksen aiheuttama munuaisvaurio, diabeettinen nefropatia on vaikea lisätauti, joka uhkaa kaikkia diabeetikoita. Berberiini on oivallinen, paljon tutkittu ja suosittu ravintolisä, joka suojaa diabeetikon munuaisia, kirjoittavat kiinalaiset lääkärit uudessa kirjallisuuskatsauksessaan. Se vahvistaa ja lisää näillä sivuilla olevaa tietoutta berberiinin edullisista terveysvaikutuksista.

Joka kymmenes suomalainen on diabeetikko. Heistä 10 prosenttia potee tyypin 1 ja loput tyypin 2 diabetesta. Viimemainituista puolet ei ole vielä saanut diagnoosia, mutta heillekin kehittyy jo elinvaurioita.

Tyypin 1 diabeetikoista 20–30 prosentilla alkaa noin 15 vuoden sairastamisen jälkeen erittyä liikaa valkuaista virtsaan, mikä on ensmmäinen merkki munuaisten vaurioitumisesta. Noin puolella heistä munuaisvaurio etenee hiljalleen vuosien kuluessa oireita aiheuttavaksi ja hoitoa vaativaksi munuaissairaudeksi.

Tyypin 2 diabeteksessa joka viidennellä (20 %:lla) todetaan jo sairauden toteamishetkellä valkuaisen liiallista erittymistä virtsaan. Kymmenen vuoden kuluessa valkuaisen erittyminen lisääntyy 30 %:lla ja on huomattavan runsasta 5 %:lla.

Munuaiskeränen. Kohonnut verensokeri vaurioittaa sitä herkästi, mutta berberiini suojaa vaurioilta, osoittavat useat pätevät tutkimukset.

Diabeteksen munuaisairaus on etenevä tauti, jolle on tunnusomaista munuaiskerästen ja tubulusten tyvikalvon paksuuntuminen, solunulkoisen aineksen (matriksin) kertyminen ja mesangiaalisten solujen liikakasvu (hypertrofia). Munuaisvauriota aiheuttavia tekijöitä ovat veren rasva- ja sokerihäiriöt, verenkierron vaikeutuminen, hapetusstressi ja krooninen matala-asteinen tulehdus (inflammaatio).

Diabeteksen munuaisvauriota voidaan ehkäistä ja jarruttaa diabeteksen hyvällä hoidolla, johon kuuluvat vhh-ruokavalio (tyypin 2 diabeetikoilla), kuntoliikunta ja ravintolisät. Valitettavasti läheskään kaikki lääkärit – eivät edes Suomen diabetesliiton tai Pääkaunkiseudun diabetesyhdistyksen diabeteslääkärit – näytä tuntevan ravintolisien edullisia vaikutuksia, eivätkä he osaa antaa lisätautien ehkäisemiseen diabeetikoille tarpeellista ravintolisähoitoa.

Berberiinillä on monia lääkkeellisiä vaikutuksia, kuten kohonneen verensokeri- ja rasvapitoisuuden alentaminen sekä hapetusstressin ja kroonisen matala-asteisen tulehduksen (inflammaation) vaimentaminen ja lihomisen ehkäisy, ilmenee viime vuosina julkaistuista tieteellisistä tutkimuksista (Zhang ym. 2015). Berberiini parantaa tutkitusti insuliiniresistenssiä. Näiden ominaisuuksiensa perusteella berberiini voi olla terapeuttinen aine diabeettisen munuaisvaurion ehkäisyyn ja hoitoon. Niinpä berberiiniä tutkitaankin vilkkaasti, toteavat kirjoittajat. Tämä artikkeli – jonka julkaisee Euroopan johtava farmakologien ammattilehti – käsittelee niitä biokemiallisia mekanismeja, joilla berberiini suojaa diabeetikon munuaisia ja korostaa berberiinin potentiaalista merkitystä diabeettisen nefropatian hoidossa. Sama tiedelehti julkaisi samasta aiheesta hiiritutkimuksen jo vuonna 2010 (Liu ym. 2010). Myös karnosiini suojaa diabeetikon munuaisia. Usean ravintolisän samanaikainen käyttö antaa paremman suojan kuin yksittäinen ravintolisä.

Ni WJ, Ding HH, Tang LQ. Berberine as a promising anti-diabetic nephropathy drug: An analysis of its effects and mechanisms. Review. European Journal of Pharmacology 2015 Apr 23. pii: S0014-2999(15)00350-7. doi: 10.1016/j.ejphar.2015.04.017.
Liu W, Zhang X, Liu P, et al. Effects of berberine on matrix accumulation and NF-kappa B signal pathway in alloxan-induced diabetic mice with renal injury. European Journal of Pharmacology. 2010; 638(1-3) 150-155 Abstract
Zhang J, Tang H, Deng R, et al. Berberine Suppresses Adipocyte Differentiation via Decreasing CREB Transcriptional Activity. PLoS One. 2015 Apr 30;10(4):e0125667. doi: 10.1371/journal.pone.0125667. eCollection 2015. Free Full Text