D-vitamiinin saantisuositus ei korjaa puutetta

Turun yliopiston sydäntutkijat selvittivät, saavatko suomalaiset riittävästi D-vitamiinia ja turvaako D-vitamiinin viranomaissuosituksen noudattaminen riittävän saannin. Tulos osoittaa, että D-vitamiinin puute on yleinen myös saantisuositusta noudattavilla. Suositus on siis aivan liian pieni, sillä sen noudattaminen ei korjaa puutosta. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan tulisi heti nostaa suositus tutkimustiedon edellyttämälle tasolle.

Tutkimusaineisto kerättiin Turun yliopistossa käynnissä olevasta 27-vuotisesta seuruututkimuksesta, jossa selvitetään nuorten henkilöiden sydäntautien riskitekijöitä (Cardiovascular Risk in Young Finns Study). Seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) mitattiin 994 mieheltä ja 1 210 naiselta - he olivat 30-45-vuotiaita. D-vitamiinin puutteena pidettiin alle 50 nmol/l S-D-25-pitoisuutta. [Muualla maailmassa alle 75 nmol/l merkitsee puutostilaa.]

D-vitamiinin puute oli yleinen: miehistä sitä poti 38 prosenttia ja naisista 34 %. D-vitamiinipitoisten ravintolisien nauttiminen, aurinkolomat ja naisilla e-pillereiden käyttö vähensivät puutteen riskiä. Sitävastoin ylipaino, tupakointi, talviaika ja kaksi genotyyppiä (rs12785878 ja rs2282679) lisäsivät puutoksen riskiä. D-vitamiinin puutetta esiintyi myös henkilöillä, jotka saivat päivittäin D-vitamiinia viranomaissuosituksen mukaisen määrän, 10 µg.

Johtopäätöksiä: Useat seikat liittyivät D-vitamiinin puutteeseen. Puute oli yleinen myös virallista saantisuositusta noudattavilla henkilöillä. Tulokset puoltavat ravintoaineiden vitaminointia ja D-vitamiinivalmisteiden käyttöä, kirjoittavat tutkijat. Heidän olisi pitänyt sanoa suoraan, että saantisuositus on aivan liian pieni. Se tulisi nostaa tutkimustiedon edellyttämälle tasolle (100 µg:aan).

Voipio AJ, Pahkala KA, Viikari JS, Mikkilä V, Magnussen CG, Hutri-Kähönen N, Kähönen M, Lehtimäki T, Männistö S, Loo BM, Jula A, Marniemi J, Juonala M, Raitakari OT. Determinants of serum 25(OH)D concentration in young and middle-aged adults. The Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Annals of Medicine. 2015 Apr 23:1-10. PubMed

Tohtori Tolonen kommentti

Jos puutostilan kriteeriksi olisi valittu <75 nmol/l, olisi puutoksesta kärsivien turkulaisten osuus noussut huomattavasti suuremmaksi kuin nyt. On selvää, ettei D-vitamiinin nykyinen saantisuositus 10 mikrogrammaa (µg) riitä nostamaan läheskään kaikkien ihmisten S-D-25-pitoisuutta yli 75 nmolin/l. Esimerkiksi Virossa, Ranskassa ja Espanjassa S-D-25:n viitearvo on 75–250 nmol/l. Äskettäin julkaistu THL:n tutkimus osoittaa, että D-vitamiinin puute altistaa masennukselle. Harvardin yliopiston uusi tutkimus osoittaa, että yli 75 nmolin/l S-D-25-pitoisuus suojaa sairaalaan joutuvia potilaita sekavuustiloilta. Alle 50 nmol/l -pitoisuudet ovat yleisiä äkillistä hengitysvaikeusoireyhtymää (ARDS) sairastavilla, osoittaa uusi englantilainen tutkimus. S-D-25:n suositeltava pitoisuus on 75–150 nmol/l.