Lasten allerginen ihottuma, astma ja D-vitamiini

D-vitamiini – mutta vain riittävänä päiväannoksena – ehkäisee ja parantaa lasten atooppista (allergista) ihottumaa ja astmaa, osoittavat uudet tutkimukset sekä käytännön kokemus. Monilla allergisilla lapsilla seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) on alle 50 nmol/l. Allergisen lapsen S-D-25 tulee mitata ja nostaa D-vitamiinilla 125-150 nmoliin/l. Se voi edellyttää D3-vitamiinia noin 35 µg/10 kg, mikä on enemmän kuin terveille annettu viranomaissuositus (10 µg/vrk).

D-vitamiini säätää immuunijärjestelmän toimintaa ja vaimentaa elimistössä myllertävää kroonista matala-asteista tulehdusta, joka ilmenee tulehdussytokiinien (IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ) lisääntymisenä veressä. Sytokiinit ovat immuunijärjestelmän viestimolekyylejä. Niiden vaimentamiseen tarvitaan viranomaissuositusta enemmän D-vitamiinia. Viranomaissuositus on annettu vain luuston terveyttä, ei immuunijärjestelmän toimintaa ajatellen.

Raskaudenajan D-vitamiinin, omega-3-rasvahappojen ja maitohappobakteerien vaje voi altistaa lapsen tuleville allergioille, hengitystieinfektioille ja neurologisen kehityksen häiriöille aina 20. ikävuoteen asti. Näitä terveysongelmia voidaan ehkäistä nauttimalla raskauden aikana D-vitamiinia (100 µg/vrk) ja kalaöljyä. Italialaisen Chietin yliopiston tutkimus tukee tätä näkemystä D-vitamiinin suojavaikutuksesta (DiFilppo ym. 2015).

Lastenlääkärit antoivat 39 atooppiselle lapselle (keski-iältään 4 v) D-vitamiinia 25 µg päivässä (mikä on 2,5 kertaa suomalainen viranomaissuositus). Verrokkeina oli 20 tervettä lasta, joille ei annettu D-vitamiinilisää. Atooppisten lasten ryhmässä 3 lapsella (7,7 %) oli lievä atooppinen ihottuma, 18 lapsella 46,1 %) oli kohtalaisen vaikea ihottuma ja 18 lapsella (46,1 %) ihottuma oli vaikea.

Potilaille tehtiin prick-testi ja mitattiin kokonaisimmunoglobuliini E (IgE) ja hengitetyille allergeeneille ja ruoka-aineille spesifinen IgE. Kohonnut IgE osoittaa immuunijärjestelmän reagoivan virheellisesti allergeeniin. Kokonais- IgE oli koholla 90 prosentilla ja spesifinen IgE 79 prosentilla allergisista lapsista. Yhdeksän lasta sai positiivisen testituloksen vain ruoka-aineallergeeneille, 8 lasta hengitetyille allergeeneille ja 14 lasta molemmille allergeeneille. Eniten reaktioita aiheuttivat pölypunkit (17/39 lasta), ihon prick-testi oli positiivinen 31/39 lapsella.

Atooppista ihottumaa potevista lapsista vain 18 prosentilla S-D-25 oli italialaisten laboratorioiden viitearvojen puitteissa eli yli 75 nmol/l. Kolmella neljästä tulos oli 50–74 nmol/l ja 8 prosentilla alle 50 nmol/l. Sekä D-vitamiini- että verrokkiryhmän keskiarvo oli 55 nmol/l, mikä osoittaa että D-vitamiinin puute on lapsilla yleinen riippumatta allergiasta.

Kolmen kuukauden D-vitamiinihoito nosti S-D-25:n keskimäärin 55:stä 72,5 nmoliin/l. Samalla oireet ja tulehdussytokiinit IL-2, IL-4, IL-6 ja IFN-γ vähenivät merkitsevästi. Ainoastaan TNF-α ei vähentynyt. Allergisten lasten sytokiinien pitoisuudet lähestyivät terveiden verrokkien lukemia.

"D-vitamiinin puutteen korjaaminen D-vitamiinilisällä voi parantaa allergian oireita todennäköisesti Th1- ja Th2-lymfosyyttien välityksellä"
, päättelevät lastenlääkärit. Tutkimuksen tulos oli vaikuttava, vaikkei kyseessä ollutkaan satunnaistettu kaksoissokkokoe. Toisin sanoen lapsia ei arvottu satunnaisesti D-vitamiini- ja lumeryhmiin. Muista tutkimuksista tiedetään, että D-vitamiini tuottaa ihossa ja limakalvoilla bakteereita tappavia proteiineja, katelisidiinejä, jotka ehkäisevät ja vaimentavat raapimisesta johtuvaa tulehdusta.

Tohtori John Cannellin mukaan atooppista ihottumaa, astmaa ja ruoka-aineallergioita potevien lasten tulisi ottaa D-vitamiinia noin 35 µg/10 painokiloa. Toisin sanoen, 12-25 kiloa painavan lapsen tarve on noin 75 µg päivässä. S-D-25:n tulisi nousta noin 125–150 nmoliin litraa kohti (Cannellin mukaan jopa 200 nmoliin/l). Esimerkiksi Virossa, Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa S-D-25:n viitearvo on 75–250 nmol/l. Turvallinen yläraja on noin 350 nmol/l.

Cannell JJ, Grant WB and Holick MF. Vitamin D and inflammation. Dermato-Endocrinology 2015;6 (1). Free Full Text pdf
Di Filippo P, Scaparrotta A, Rapino D, et al. Vitamin D Supplementation Modulates the Immune System and Improves Atopic Dermatitis in Children. International Archives of Allergy and Immunology. 2015 Mar 13;166(2):91-96. Abstract