Urheilijan D-vitamiinin tarve

Kova fyysinen treenaus lisää hengitysinfektioiden riskiä, kuten kaikki urheilijat kokemuksestaan tietävät. Englantilaiset urheilufysiologit ja -lääkärit tutkivat D-vitamiinilisän vaikutusta urheilijoiden infektioiden ehkäisyyn. Tulosten mukaan 125 mikrogrammaa (µg) päivässä parantaa urheilijan vastustuskykyä infektioita vastaan. Tulokset tukevat muualla tehtyjä tutkimuksia, joiden mukaan D-vitamiini torjuu infektioita. Suomen viranomaissuositus 10 µg on homeopaattinen.

Tutkimukseen osallistui 39 tervettä urheilevaa miestä, jotka kaltaistettiin ja arvottiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä sai 14 viikkoa 125 µg päivittäin D3-vitamiinia ja toinen ryhmä lumetta. Koehenkilöistä mitattiin plasman katelisidiinin pitoisuus ja syljen sekretorinen immunoglobuliini (SIgA), katelisidiini, laktoferriini ja lysotsyymi. Veri- ja sylkinäytteet otettiin vaikutusjakson alussa sekä 7 ja 14 viikon kuluttua. Tutkimusjakso oli talvella, jolloin myös laboratoriotutkimukset tehtiin.

D-vitamiini lisää katelisidiini-nimisen antimikrobisen peptidin
sitoutumista soluliman DNA:han, jolloin immuunijärjestelmä alkaa toimia paremmin. Tämä tiedetään ennestään.

Plasman D-vitamiinin pitoisuus (P-D-25) lisääntyi keskimäärin 130 % D-vitamiinia saaneessa ryhmässä, mutta aleni 43 % lumeryhmässä (koska oli siirrytty talviaikaan). Erot olivat erittäin merkitseviä (P = 0.001). Plasman ja syljen katelisidiinin pitoisuus suureni D-vitamiinia vaan ei lumetta saaneilla. Samoin D-vitamiini lisäsi SIgA-pitoisuutta, mikä paransi limakalvojen vastustuskykyä infektioita vastaan.

"Päivittäinen 125 mikrogramman D-vitamiiniannos vaikuttaa suotuisasti urheilijoiden SIgA:n ja katelisidiinin pitoisuuksiin talvisaikaan, jolloin vastustuskyky hengitystieinfektioita vastaan paranee", päättelevät tutkijat huhtikuun Journal of Sports Science -lehdessä.

Tutkimus tehtiin seuraavissa laitoksissa:

  • School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University, Loughborough, Leicestershire LE11 3TU, UK
  • Norwich Medical School, Faculty of Medicine and Health Sciences, University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ, UK
  • Norfolk and Norwich University Hospital, Norwich NR4 7UY, UK
He CS, Fraser WD, Tang J, et al. The effect of 14 weeks of vitamin D3 supplementation on antimicrobial peptides and proteins in athletes. Journal of Sports Science. 2015 Apr 10:1-8. Abstract