Reumataudit ja D-vitamiini

Reumaprofessori Heikki Isomäki kirjoitti vuonna 2001 Helsingin Sanomien mielipidesivulla, että silloinen D-vitamiinin saantisuositus (5 µg/vrk) oli 50 kertaa liian pieni. Isomäki suositteli 250 µg päivässä, jota hän piti sopivana reumatautien ehkäisyssä ja täydentävässä hoidossa. Isomäen ehdotus kaikui kuitenkin kuuroille korville. Nyt monet uudet kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että Isomäki oli oikeassa - reumapotilailla on usein D-vitamiinin puute, joka huonontaa heidän ennustettaan ja reilu D-vitamiinilisä parantaa sitä. Uusi kliininen tutkimus tulee Varsovasta.

Puolassa kolme neljästä reumapotilaasta potee D-vitamiinin huomattavaa puutetta. Toisin sanoen heillä seerumin D-vitamiinin pitoisuus on alle 50 nmol/l ja 40 prosentilla peräti alle 25 nmol/l, kun viitearvo on 75–150 nmol/l. Vaje heikentää fyysistä ja henkistä kuntoa ja pahentaa taudin etenemistä, kirjoittaa tohtori Anna Raczkiewiczin työryhmä. Nivelrikkopotilaistakin 79 % poti D-vitamiinin puutetta, raportoivat lääkärit.

"D-vitamiinin puute voi lisätä monen autoimmuunitaudin riskiä, mukaan luettuna nivelreuma", työryhmä kirjoittaa. "Puute aiheuttaa myös kroonista kipua, lihasheikkoutta, mielenterveysongelmia sekä kognitiivisten toimintojen heikkenemistä, etenkin ikääntyvillä ihmisillä", lääkärit lisäävät.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimukseen otettiin 97 sairaalaan peräjälkeen tullutta reumapotilasta, 11 miestä ja 29 naista, jotka eivät olleet nauttineet D-vitamiinilisiä. Keski-ikä oli 59,4 vuotta. Verrokkiryhmänä oli 28 nivelrikkopotilasta, keski-iältään 56,2 vuotta. Kaikista mitattiin seerumin D-vitamiini (S-D-25), kalkki, fosfori ja parathormoni.

Potilaat raportoivat itse terveydentilaansa ja kuntoaan lomakkeilla Short Form 36 Health Survey (SF-36), Beck Depression Inventory (BDI) ja Health Assessment Questionnaire (HAQ) sekä kipujen ja väsymyksen visual analog scale (VAS). Taudin aktiivisuutta arvioitiin menetelmällä Disease Activity Score in 28 Joints (DAS28).

S-D-25 korreloi käänteisesti DAS28 scoreen (kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa), eritoten 28 reumapotilaalla, joiden DAS oli yli 2,6. Mitä matalampi S-D-25-pitoisuus oli, sitä enemmän oli nivel- ym. vaivoja. Fyysinen aktiivisuus ja SF-36 korreloivat S-D-25:een, kun taas VAS pain ja VAS fatigue eivät korreloineet. Mitä pienempi S-D-25-lukema oli, sitä enemmän oli masennusoireita (tulos tukee THL:n tuoretta tutkimusta).

"D-vitamiinivaje on yleinen reumapotilailla, ja se heikentää heidän fyysistä ja henkistä elämänlaatuaan", päättelevät lääkärit.

Tulokset vahvistavat sveitsiläistutkimusta, jossa peräti 86 % reumapotilaista todettiin D-vitamiinin puutos. "Huolimatta suun kautta otetuista D-vitamiinivalmisteista vain neljänneksellä niitä käyttävistä oli normaali S-D-25-pitoisuus”, kirjoittivat reumalääkärit sveitsiläisessä lääkärilehdessä (Stoll ym. 2011). He ovat sitä mieltä, että 75 nmol/l on normaalin S-D-25:n alaraja. Uusi meta-analyysi vahvistaa, että reumapotilaiden D-vitamiinitasot ovat tavallista pienemmät (Lin ym. 2015). Yhdysvaltain endokrinologiyhdistys antoi kesäkuussa 2011 viitearvoiksi 75–150 nmol/l. Suomessa THL väittää 50 nmolin/l riittävän kaikille ja että maitoa juomalla saa tarpeeksi D-vitamiinia. Älkää hyvät potilaat uskoko THL:ää!

Vitamin D Deficit Tied to RA Disease Activity, QOL. MedPageToday 7.4.2015
Raczkiewicz A, Kisiel B, Maciej K MD; Tłustochowicz W. Vitamin D status and its association with quality of life" Journal of Clinical Rheumatology 2015; 21(3): 126-130. doi: 10.1097/RHU.0000000000000233 Free Full Text
Lin J, Liu J, Davies ML, Chen W. Serum Vitamin D Level and Rheumatoid Arthritis Disease Activity: Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2016 Jan 11;11(1):e0146351. doi: 10.1371/journal.pone.0146351. eCollection 2016.
Stoll D, Dudler J, Lamy O, et al. High prevalence of hypovitaminosis D in a Swiss rheumatology outpatient population. Swiss Medical Weekly. 2011 May 27;141:w13196. doi: 10.4414/smw.2011.13196.