THL: D-vitamiinin puute altistaa masennukselle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut arvostetussa British Journal of Nutrition -lehdessä tutkimuksen, jonka mukaan suomalaisilla esiintyy D-vitamiinin puutetta ja se altistaa masennukselle. Riittävä D-vitamiinin saanti voisi ehkäistä joka viidennen masennuksen ja säästää miljoonia euroja. Raportti tukee useita muista maista julkaistuja tutkimuksia. Samaan aikaan THL:n ravitsemustieteilijät ja lääkäri Suvi Virtanen vakuuttavat Suomen lääkärilehdessä, ettei Suomessa enää esiinny D-vitamiinin puutetta. Uudet kliiniset tutkimukset osoittavat, että sekä D-vitamini että kalaöljy, lääkityksen lisänä annettuina, parantavat masennuksen oireita ja nopeuttavat potilaiden toipumista.

Tutkimusaineisto koostui Health 2000 Survey -tutkimukseen osallistuneesta 5 371 henkilöstä, iältään 30–79 vuotta. Heistä 354:llä diagnosoitiin masennus ja 222:lla ahdistusoireyhtymä.

Mitä pienempi seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) oli, sitä enemmän oli masennusta ja kääntäen, suuri S-D-25 suojasi masennukselta. Alle 50 nmolin/l S-D-25-pitoisuuteen liittyi 19 % enemmän masentuneita kuin yli 50 nmolin/l-pitoisuuteen. Runsas D-vitamiinin pitoisuus näytti suojaavan erityisesti miehiä, nuoria, eronneita ja niitä, joiden elämäntavat olivat epäterveitä ja joilla oli metabolinen oireyhtymä. S-D-25:n nostaminen yli 50 nmolin/l voisi ehkäistä 19 % masennustapauksista, sanovat tutkijat. Matalia S-D-25-arvoja ja masennusta esiintyi eniten nuoremmissa ikäryhmissä, etenkin yksin asuvilla nuorilla. D-vitamiinivajeen ja ahdistuksen välillä ei löytynyt merkittävää korrelaatiota.

Tulokset tukevat käsitystä, jonka mukaan "suuret S-D-25-pitoisuudet suojaavat masennukselta, myös silloin kun sosiodemografiset, elämäntapa- ja metaboliset seikat otetaan huomioon", kirjoittavat THL:n tutkijat. Heidän mukaansa masennuksen hoitoon käytetään Suomessa miljardi euroa vuodessa. THL:n julkaisu tukee yli 10 000 ihmisen norjalaistutkimusta, jonka mukaan D-vitamiinivaje altistaa masennukselle sekä Oregon State Universityn tuoretta tutkimusta, jonka mukaan D-vitamiinivaje liitty usein nuorten naisten masennukseen (Kerr ym. 2015). Irlantilainen tutkimus tukee näitä sekä THL:n tuloksia: D-vitamiinivaje lisää etenkin ikääntyvien ihmisten masennusta (Briggs ym. 2018).

Lontoon Psykiatrisen Instituutin tutkimus osoittaa, että psykoosiin sairastuneiden potilaiden S-D-25-pitoisuudet ovat hyvin pieniä (Gauhran ym. 2015). Tutkimus vahvistaa D-vitamiinin tärkeää merkitystä aivojen normaalille toiminnalle.

Yli 5000 nuoren (11–17 v) saksalaisen tutkimus (Kinder- und Jugendgesundheitssurvey) osoittaa, että seerumin D-vitamiinin pitoisuus korreloi nuorten hyvinvointiin (Schäfer ym. 2016).

Saksassa on tehty laaja tutkimus seerumin D-vitamiinipitoisuuden ja masennuksen yhteydestä. Aineistona oli 6331 aikuista, 18–19 vuotiaita (German Health Interview and Examination Survey for Adults 2008-2011 DEGS1). Heistä mitattiin S-D-25 eri vuodenaikoina ja tuloksia verrattiin masennuksen vakavuuteen. D-vitamiinivaje liittyi masennukseen, mutta erikoista kyllä, enemmän kesällä kuin talvella. Tutkijat päättelevät, että D-vitamiinivaje voi olla pikemminkin masennuksen seuraus kuin sen syy (Raberberg ym. 2+16). Olisiko niin, että masentuneet eivät juuri oleskele kesällä auringossa ilman paitaa?

Iranilainen kliininen tutkimus vahvistaa, että D-vitamiini, 178 µg/vrk, lääkityksen lisänä, parantaa masennuksen oireita. Silloin S-D-25 nousee yli 100 nmolin/l (Alavi ym. 2018).

Tähän saakka THL on vähätellyt vitamiinien, hivenaineiden ja muiden ravintolisien merkitystä ja pitänyt niiden käyttöä tarpeettomana ja suorastaan haitallisena. "Älkää hyvät ihmiset syökö vitamiineja, säästäkää rahanne oikeisiin lääkkeisiin", neuvoi THL:n edellinen pääjohtaja Pekka Puska. Kelan edellisen pääjohtajan Liisa Hyssälän mukaan masennus ajaa nuoria yhä herkemmin eläkkeelle.

Vitamin D - depression link seen in 5000-strong study. Nutraingredients.com 7.4.2015
Jääskeläinen T, Knekt P, Suvisaari J et al. Higher serum 25-hydroxyvitamin D concentrations are related to a reduced risk of depression. British Journal of Nutrition 2 April 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0007114515000689
Low vitamin D levels, depression linked in young women, new study shows. Science Daily 18.3.2015
David C.R. Kerr, David T. Zava, Walter T. Piper, Sarina R. Saturn, Balz Frei, Adrian F. Gombart. Associations between vitamin D levels and depressive Symptoms in healthy young adult women. Psychiatry Research, 2015; DOI: 10.1016/j.psychres.2015.02.016
Low Vitamin D Permeates All Stages of Psychosis – Lack of vitamin linked with poorer function, higher depression scores. MedPageToday 8.4.2015

Gaughran F, et al. Vitamin D and its clinical correlates in early and established psychosis. ICOSR 2015; Abstract 2118519.
Schäfer TK, Herrmann-Lingen C, Meyer T. Association of circulating 25-hydroxyvitamin D with mental well-being in a population-based, nationally representative sample of German adolescents. Quality of Life Research. 2016 Jun 24. Abstract
Rabenberg M, Harisch C, Rieckmann N, et al.  Association between vitamin D and depressive symptoms varies by season: Results from the German Health Interview and Examination Survey for Adults (DEGS1). Journal of Affective Disorders. 2016 Jun 15;204:92-98. doi: 10.1016/j.jad.2016.06.034.
Alavi NM, Khademalhoseini S, Vakili Z, Assarian F. Effect of vitamin D supplementation on depression in elderly patients: A randomized clinical trial. Clinical Nutrition. 2018 Sep 19. pii: S0261-5614(18)32449-X. doi: 10.1016/j.clnu.2018.09.011. [Epub ahead of print]

Briggs R, McCarroll K, O'Halloran A, et al. Vitamin D Deficiency Is Associated With an Increased Likelihood of Incident Depression in Community-Dwelling Older Adults. Journal of American Medical Directors Assocociation. 2018 Nov 20. pii: S1525-8610(18)30579-6. doi: 10.1016/j.jamda.2018.10.006. [Epub ahead of print]