Lasten korvatulehdukset ja D-vitamiini

Korvatulehdusta sairastavilla lapsilla on usein piilevä D-vitamiinin puute, ilmenee turkkilaisten lastenlääkäreiden tekemästä tutkimuksesta. Suomalainen D-vitamiinin saantisuositus on liian pieni, ja sen noudattaminen on omiaan lisäämään lasten, nuorten ja aikuisten turhia sairastumisia. Lastentautiopin dosentti Outi Mäkitie vaatii suosituksen palauttamista arkkiatri Arvo Ylpön ohjeen mukaisesti 100 mikrogrammaan (µg) päivässä.

Tutkimus tehtiin Turkissa Ataturk-yliopiston lastenklinikalla, jossa mitattiin 169 akuuttia keskikorvan tulehdusta potevan lapsen ja 81 terveen verrokin seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25). Lapset olivat iältään keskimäärin kuusivuotiaita (± 3,4 v). Korvapotilaiden S-D-25 oli keskimäärin 52±25 nmol/l ja verrokkien 60±25 nmol/l (p<0.05). Parathormonin ja kalsiumin pitoisuuksissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.

Akuuttia keskikorvantulehdusta potevien lasten seerumin D-vitamiinin pitoisuus oli merkitsevästi pienempi kuin terveiden verrokkilasten. Tulos osoittaa, että D-vitamiinin puutteella on osuutta lasten korvatulehduksissa, päättelevät lastenlääkärit.

Tulehduskierteessä olevien lasten S-D-25:n tulee olla vähintään 90 nmol/l, ilmenee viime vuonna julkaistusta israelilaisesta tutkimuksesta (Borella ym. 2014). Siihen osallistui 116 toistuvista korvatulehduksista kärsivää lasta, joista puolet sai D-vitamiinia ruoan lisänä 4 kuukautta. Lapset olivat keskimäärin vähän alle 3-vuotiaita. Ennen D-vitamiinihoitoa keskimääräinen S-D-25 oli alle viitearvon alarajan 75 nmol/l. D-vitamiinia annettiin 25 mikrogrammaa (µg) päivässä, jolla pitoisuus nousi keskimäärin 90 nmoliin/l. Se on ilmeisesti juuri se pitoisuus, joka tarvitaan mikrobitulehdusten ehkäisyyn, kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa on tullut ilmi. D-vitamiinilisä ei aiheuttanut lapsille mitään sivuvaikutuksia. D-vitamiini on hyvä luonnon yleisantibiootti kaikkiin infektioihin, kirjoittavat israelilaiset lastenlääkärit.

D-vitamiini tuottaa valkosoluissa ja limakalvoilla antimikroobisia yhdisteitä, katelisidiinejä, mikä selittää D-vitamiinin tulehduksia ehkäiseviä vaikutuksia (Weber ym. 2005) Leaf ym. 2015).

Cayir A, Turan MI, Ozkan O, Cayir Y. Vitamin D levels in children diagnosed with acute otitis media. Journal of Pakistani Medical Assocociation. 2014;64(11):1274-7. PubMed

Vitamin D Cuts Kids' Recurrent Ear Infection. MedPageToday 13.9.2013
Borella E, Nesher G, Israeli E, Shoenfeld Y. Vitamin D: a new anti-infective agent? Annals of  New York Academy of Sciences. 2014 Mar 4. doi: 10.1111/nyas.12321.