Kalaöljy ehkäisee 2/3 rytmihäiriöistä ohitusleikkauksen jälkeen

Kalaöljyn nauttiminen ruoan lisänä ehkäisee merkittävästi ohitusleikkauksen jälkeisiä eteisvärinöitä, raportoivat italialaiset sydänkirurgit. "Tämä on ensimmäinen näyttö sitä, että omega-3:t ovat todella tehokas keino ehkäistä eteisvärinää", kirjoittavat tutkijat 17.5.2005 ilmestyneessä sydänlääkäreiden ammattilehdessä.

Kalaöljyn terveysvaikutuksia on tutkittu jo yli 30 vuotta. Esimerkiksi maailmankuulu GISSI-tutkimus osoitti, että omega-3:t vähentävät merkittävästi sydänpotilaiden kuolemia. Nyt tohtori Leonardo Calon työryhmä San Filippo Neri -sairaalasta on tutkinut kalaöljyn vaikutusta ohitusleikkauksen jälkeisissä eteisvärinössä.

Kaksoissokkotutkimukseen osallistui 160 potilasta, joista puolet sai kalaöljyä ja puolet lumevalmistetta. Kalaöljyä saaneista 15 %:lla ja verrokeista 33 %:lla ilmeni leikkauksen jälkeen eteisvärinää. Sen kesto oli keskimäärin 15 tuntia riippumatta siitä, kumpaan ryhmään potilas kuului. Niistä, joille eteisvärinöitä ilmaantui, koki 16 % useamman kuin yhden värinäkohtauksen. Tässäkään suhteessa ryhmien välillä ei ollut eroa. Kalaöljyä saaneiden sairaalassa oloaika oli keskimäärin päivän lyhyempi (7,3 vrk) kuin verrokkien (8,2 vrk). Rytmihäiriöitä saaneilla sairaalapäiviä oli keskimäärin 9–10.

"Omega-3-hoito vähentää merkittävästi leikkauksen jälkeisiä rytmihäiriöitä. Teho on yhtä hyvä kuin betasalpaajilla (sotalolilla ja amiodaronilla)", kirjoittavat tutkijat. "Lisäksi omega-3-hoito on turvallista ja se sopii poikkeuksetta kaikille ohitusleikkaukseen meneville potilaille", he lisäävät.

Calo L, Bianconi L, Colivicchi F, et al. N-3 Fatty acids for the prevention of atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery a randomized, controlled trial. Journa of American College of Cardiology 2005 May 17;45(10):1723-8 [PubMed].

Tri Tolosen kommentti

Keskimäärin yhden sairaalapäivän säästön luulisi kiinnostavan päättäjiä myös Suomessa. Säästöllä voitaisin hyvin kustantaa potilaiden EPAt vaikka vuodeksi. Yksittäisen potilaan kannalta tärkeämpää on ehkäistä vaarallisia rytmihäiriöitä ja vähentää sydänkuoleman riskiä. Kalaöljyn terveysvaikutukset perustuvat paljolti siihen, että sen EPA-rasvahaposta syntyy kudoksissa resolviini E1:tä. E-EPA sisältää eniten EPAa, jonka vuoksi se on tehokkain kalaöljy. Aspiriini tehostaa resolviinin muodostusta, joten jokaisen aspiriinia käyttävän sydänpotilaan tulisi ottaa myös E-EPAa. GISSI-tutkijoiden mukaan etyyliesteröity kalaöljy parantaa myös beetasalpaajia käyttävien potilaiden ennustetta (lue raportti). Kalaöljyn rytmihäiriöitä estävästä vaikutuksesta on uutta tietoa alla olevassa saksalaisjulkaisussa ja linkeissä.

Dhein S, Michaelis B, Mohr FW. Antiarrhythmic and electrophysiological effects of long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acids. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2005 Mar;371(3):202-11 [PubMed]

C-vitamiini ehkäisee eteuisvärinää
Kalaöljyn sydän- ja verisuonivaikutuksia
E-EPA, kysymyksiä ja vastauksia
Rasvahapot tulehduksen ehkäisyssä ja hoidossa
EPAn anti-inflammatoriset vaikutukset solukalvoilla (kuvia)
Cox-2-estäjät jäykistävät valtimoita
Tulehdusentsyymi 5-LOX ja valtimonkovetustauti
Verenpainetauti on tulehdussairaus