D-vitamiini ja nuorten naisten masennus

D-vitamiinin vähäinen pitoisuus veressä liittyy nuorten, muutoin terveiden naisten masennukseen, ilmenee Oregon State Universityn uudesta tutkimuksesta, joka julkaistiin Psychiatry Research -lehdessä. Se vahvistaa entisestään käsitystä, jonka mukaan riittävä D-vitamiinin saanti voi ehkäistä masennusta ja nopeuttaa toipumista siitä. Jos suomalaisten D-vitamiinin saanti olisi riittävää, kuten ravitsemustieteilijät väittävät, meillä ei olisi niin paljon masentuneita ihmisiä. Joka vuosi noin 4500 suomalaista jää masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle. Kelan pääjohtajan Liisa Hyssälän mukaan masennus ajaa nuoria yhä herkemmin eläkkeelle.

Masennusta esiintyy eniten nuorilla naisilla, joiden veressä on vain vähän D-vitamiinia, sanoo tutkimusta johtanut psykologian apulaisprofessori David Kerr. Muista tutkimuksista tiedetään, että D-vitamiini ja omega-3-:t edesauttavat serotoniinin tuotantoa aivoissa.

"Masennus on monimutkainen ja monista syistä johtuva sairaus, jossa D-vitamiini on mukana kuvassa. Kun niin monet kärsivät masennuksesta, jokainen pienikin keino tulisi ottaa avuksi sen ehkäisyssä ja hoidossa", Kerr sanoo Science Dailyn haastattelussa. Joka neljäs amerikkalainen nainen ja 15 % miehistä kokee masennuksen jossakin elämänsä vaiheessa, sanoo Kerr.

Tutkimukseen valittiin 185 yliopiston naisopiskelijaa, iältään 18–25 vuotta. Veren D-vitamiinin pitoisuuksia mitattiin eri vuodenaikoina ja tutkituista täytettiin viiden viikon ajan kerran viikossa masentuneisuutta selvittävä lomake. D-vitamiinin vaje oli yleistä: 35 prosentilla valkoihoisista ja 61 prosentilla mustaihoisista. Yli kolmannes naisista raportoi joka viikko masennusoireistaan. Tutkimuksessa otettiin huomioon vuodenaika, liikunta ja ulkoilu.

"Ihmiset saattavat yllättyä, että näin monet näennäisesti terveet nuoret naiset kokevat olevansa masentuneita", Kerr sanoo.

Seerumin D-vitamiinin pitoisuudet vaihtelivat vuodenaikojen mukaan: ne alenivat syksyllä, olivat alimmillaan talvella ja suurenivat jälleen keväällä ja kesällä, kuten oli odotettavissa.

Tämä tutkimus ei välttämättä osoita, että D-vitamiinivaje aina aiheuttaisi masennuksen, joskin tämän ja muidenkin tutkimusten tulokset osoittavat selvän yhteyden. Tarvitaan kliinisiä tutkimuksia, joissa terveille koehenkilöille annetaan D-vitamiinilisää, muistuttavat tutkijat. Tällainen hanke onkin jo vireillä Oregonissa. Tutkijat suosittelevat kuitenkin, että masentuneet ihmiset ottaisivat jo nyt D-vitamiinin mahdollisen puutoksen puheeksi lääkärinsä kanssa.

"D-vitamiinivalmisteet ovat halpoja, ja niitä on helposti saatavilla. Niitä ei pidä käsittää vaihtoehtohoidoksi, ja niistä on muutenkin hyötyä terveydelle",  Kerr toteaa.

Monet aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet masentuneisuuden ja D-vitamiinivajeen välisen yhteyden. Esimerkiksi tohtori Anna-Maija Tolppasen johtama tutkimus Bristolin yliopistossa Englannissa osoitti vuonna 2012, että D-vitamiini ja kalaruoka vähentävät lasten ja nuorten masentuneisuutta.

Ottaen huomioon lasten ja nuorten masennuksen suuren merkityksen ja sen, kuinka helposti seerumin D-vitamiinin pitoisuutta voidaan nostaa D-vitamiinivalmisteilla, olisi syytä tehdä satunnaistettuja kliinisiä tutkimuksia D-vitamiinilisien vaikutuksesta tautiin”, Anna-Maija Tolppanen sanoi yliopiston tiedotteessa.

THL:n uusi tutkimus vahvistaa, että suomalaisilla esyyntyy paljon D-vitamiinin puutetta (S-D-25<50 nmol/l), joka altistaa masennukselle (Jääskeläinen ym. 2015).

D-vitamiinin saantisuositusta ei ole annettu mielenterveyden vaan ainoastaan luuston kannalta. Solubiologian ja farmakologian professori Walter E. Stumpf (University of North Carolina, USA) ennusti jo vuonna 1989, että D-vitamiinilla tulee vielä olemaan tärkeä merkitys psykiatriassa. Psykiatrian oppikirjat pitäisi päivittää ja ravintolisähoidot tulisi ottaa mukaan Käypä hoito -suosituksiin, kuten psykiatri Mauno Rauramo esitti lääkäriseura Duodecimille jo marraskuussa 2009. Näin ei ole tapahtunut, koska työryhmän johtajana toimiva psykiatrian professori Erkki Isometsä toimii lääkefirman neuvonantajana. Ravintolisien käyttö kun vähentäisi lääkkeiden myyntiä.

Low vitamin D levels, depression linked in young women, new study shows. Science Daily 18.3.2015
David C.R. Kerr, David T. Zava, Walter T. Piper, Sarina R. Saturn, Balz Frei, Adrian F. Gombart. Associations between vitamin D levels and depressive Symptoms in healthy young adult women. Psychiatry Research, 2015; DOI: 10.1016/j.psychres.2015.02.016
Jääskeläinen T, Knekt P, Suvisaari J et al. Higher serum 25-hydroxyvitamin D concentrations are related to a reduced risk of depression. British Journal of Nutrition 2 April 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0007114515000689