Kolesterolilääkkeistä diabetesta

Huonot uutiset kolesterolilääkkeistä jatkuvat. Ne tuplaavat miesten riskin sairastua tyypin 2 diabetekseen, ilmenee Itä-Suomen yliopistossa akatemiaprofessori Markku Laakson johdolla tehdystä tutkimuksesta. Riski on paljon suurempi kuin aikaisempien tutkimusten perusteella on uskottu. Statiineja ei tulisi määrätä lainkaan terveille ihmisille, joiden kolesterolilukema ylittää vain hiukan viitearvon, korostavat tutkijat. Tutkimuksen perusteellla voidaan laskea, että kymmenet tuhannet suomalaiset ovat saanut statiineista diabeteksen. Statiinit tulevat siis valtavan kalliiksi yhteiskunnalle.

Kuopiossa seurattiin kuusi vuotta lähes 9 000 satunnaisotannalla valitun miehen terveydentilaa. Kenelläkään heistä ei ollut diabetesta tutkimuksen alkaessa. Vähän yli 2 100 miehistä söi statiineja. Kaikille tehtiin muun muassa kahden tunnin sokerirasituskoe, mikä löytää uusia diabeetikkoja yleensä enemmän kuin paastoveren sokerimittaus keski-ikäisessä väestössä. Seurannan kuluessa 625 miestä sai diabeteksen.

Statiineja syövässä ryhmässä riski sairastua tyypin 2 diabetekseen suureni peräti 46 prosenttia verrattuna lääkitsemättömiin miehiin. Statiineja syövistä sairastui 11,2 % ja muista 5,8 %. Sen lisäksi statiinit vähensivät insuliiniherkkyyttä ja insuliinin eritystä. Atorvastatiini ja simvastatiini lisäsivät diabetesriskiä sitä enemmän, mitä suurempi lääkkeen päiväannos oli. Muut statiinit (pravastatiini, fluvastatiini ja lovastatiini) eivät lisänneet diabetesriskiä. Tosin näitä muita statiineja käyttävien miesten määrä oli niin pieni, ettei varmoja päätelmiä voitu tehdä.

Statiineja ei pidä määrätä terveille ihmisille, joiden kolesteroliarvot ylittävät vain jonkin verran viitearvot. Kolesteroli ei aiheuta sydän- tai valtimotauteja. Statiineista voi olla hyötyä niille, jotka ovat sairastaneet sydäninfarktin ja aivohalvauksen - ilman niitä statiineja ei kannata syödä. Statiinit huonontavat insuliinin eritystä ja aiheuttavat insuliiniresistenssiä, korostaa professori Laakso Iltalehden haastattelussa. Hän huomauttaa, että myös nesteenpoistolääkkeet ja beetasalpaajat voivat aiheuttaa diabeteksen.

Ensimmäinen meta-analyysi statiinien aiheuttamasta diabetesriskistä julkaisiin Lancetissa vuonna 2010. Siinä analysoitiin tulokset 13 eri tutkimuksesta, joihin oli osallistunut yli 91 000 henkilöä. Heistä 4278 sairastui 4 vuodessa diabetekseen (2226 statiineja syövistä ja 2052 verrokeista). Tässä aineistossa statiinihoito lisäsi riskiä 9 %. Tulokseen suhtauduttiin vähätellen. Suomalaistutkimuksen valossa on ilmeistä, että diabeteksen riski kasvaa sitä enemmän, mitä kauemmin statiineja syödään.

Ruotsalainen Lundin yliopiston sydänprofessori Peter M. Nilsson kommentoi suomalaistutkimusta sanomalla, että statiinihoidon ja diabeteksen välillä vallitsee kiistämätön yhteys. Vuonna 2013 julkaistussa meta-analyysissa statiinit lisäsivät suuren sydäntautiriskin potilailla diabetesriskiä 18 prosenttia. Kuopiolaistutkimuksessa satunnaisotannalla valittujen miesten riski oli paljon suurempi. Tutkimus julkaistiin maaliskuussa amerikkalaisessa Diabetologia-lehdessä, ja se on herättänyt maailmalla suurta kiinnostusta.

Statiinien muita yleisiä sivuvaikutuksia ovat lihasten väsyminen ja kivut, nivelkivut sekä uni- ja muistihäiriöt. Sydänlihaksen rappeuma, rabdymyolyysi, ja haimatulehdus ovat harvinaisempia mutta vakavampia haittavaikutuksia. Haittavaikutuksia ilmenee eniten ihmisillä, jotka eivät syö riittävästi D-vitamiinia ja ubikinonia suojaksi statiinien haittoja vastaan. Minusta on järjetöntä, että lääkärit määräävät diabeetikoille statiineja, jotka aiheuttavat diabetesta. Kun yli miljoona suomalaista on syönyt  viimeisten 20 vuoden aikana statiineja, ja ne aiheuttavat yli 5 prosentille käyttäjistään "ylimääräisen" diabeteksen (jota nämä eivät olisi muutoin saaneet), voimme laskea, että ne ovat aiheuttaneet diabeteksen kymmenille tuhansille suomalaisille.

"Statiinihoidolla on ollut tutkimuksissa yllättävän vähän vaikutusta kuolleisuuteen (2-6 vuoden seurannoissa). Statiinihoidon lopettamista tulisi harkita potilailla, joiden elinajan odote on rajallinen ja/tai jotka saavat statiineista sivuvaikutuksia", kirjoittavat tanskalaiset tutkijat (Lopez Kristensen ym. 2015) BMJ Open 2015;5:e007118 doi:10.1136/bmjopen-2014-007118.

Suosittelen lopettamaan turhat statiinit tai vaihtamaan ne berberiiniin, ubikinoniin, kalaöljyyn ja karnosiiniin. Ne ehkäisevät sydän- ja verisuonitauteja paljon paremmin kuin statiinit, ja lisäksi ne ehkäisevät diabetesta, muita kroonisia sairauksia ja ennenaikaista vanhenemista.

Cederberg H, Stančáková A, Yaluri N et al. Increased risk of diabetes with statin treatment is associated with impaired insulin sensitivity and insulin secretion: a 6 year follow-up study of the METSIM cohort. Diabetologia, published online 4 mars 2015. DOI: 10.1007/s00125-015-3528-5. Free Full Text