D-vitamiini ehkäisee valtimoiden jäykistymistä

Liian niukka D-vitamiinin saanti jäykistää valtimoita ja altistaa valtimonkovettumataudille, osoittaa kaksi uutta tutkimusta, toinen Suomesta ja toinen Irlannista. Suomalainen tutkimus tehtiin lapsilla, irlantilainen ikääntyvillä ihmisillä. Ravitsemustieteilijöiden suosittelema seerumin D-vitamiinin pitoisuus 50 nmol/l on vaarallisen liian pieni: sen tulee olla vähintään 75, mieluummin 125–150 nmol/l. Siihen pääseminen edellyttää viranomaissuositusta suurempaa D-vitamiinin saantia.

Suomalaistutkimus

Suomessa lasten D-vitamiinin saantia ja sen yhteyttä aikuisena ilmenevään valtimonkovettumatautiin selvitti työryhmä, jossa oli tutkijoita Turun, Tampereen, Helsingin ja Oulun yliopistoista, Kuopion yliopistollisesta sairaalasta, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) sekä Melbournen Royal Children’s Hospital -sairaalasta.

Aineistona oli 2 148 aikuista, joiden S-D-25 oli mitattu vuonna 1980 heidän ollessaan 13–18-vuoden iässä. Sydäntaudin riskiä tutkittiin vuonna 2007 kaulavaltimoista ultraäänellä osallistujien ollessa tuolloin 30–45-vuotiaita. Tutkimuksen nimi on Cardiovascular Risk in Young Finns. Vuonna 1980 D-vitamiinin saantisuositus oli vain 5 mikrogrammaa (µg) päivässä.

Seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) oli keskimäärin 45 nmol/l tai alle, kun kansainvälinen viitearvo on nykuýisin 75–150 nmol/l (Espanjassa ja Ranskassa 75–250 nmol/l). Liian vähän D-vitamiinia saavat lapset sairastuvat muita todennäköisemmin sydän- ja verisuonitauteihin, ilmeni tutkimuksesta. Riskit näkyvät valtimoissa jo 30–45-vuotiaana, ilmenee tuloksista.

Joka viidennellä vähiten D-vitamiinia lapsena saaneista oli kaulavaltimoiden sisäkerroksissa merkkejä paksuuntumisesta ja kehittyvästä ateroskleroosista. Vastaavia muutoksia oli vain 13 prosentilla runsaammin D-vitamiinia lapsena saaneista (tosin nykykäsityksen mukaan heidänkin saantinsa oli liian vähäistä vuonna 1980). D-vitamiinivajeen ja valtimoiden kovettumisen välinen yhteys havaittiin riippumatta perinteisistä sydänriskitekijöistä kuten verenpainetaudista, tupakoinnista, kolesterolista ja ylipainosta.

Tutkimus on laajassa kansainvälisessä levityksessä muun muassa
Science Daily
- ja Nutraingedients.com -sivustoilla
Vitamin D deficiency linked to atherosclerosis. Nutraingredients.com

ja Vitamin DF Councilin sivustolla
Do childhood vitamin D levels affect risk of atherosclerosis during adulthood?

Suomessa lääkäriseura Duodecim on levittänyt uutisen tiedotusvälineille, mm. YLElle: D-vitamiinin vähyys lapsuudessa lisää aikuisiän sydäntautiriskiä

Irlantilainen tutkimus

Irlantilaiseen tutkimukseen osallistui 119 ikääntyvää ihmistä, joiden S-D-25 oli alle 50 nmol/l. Heille annettiin kerta-annoksena lihakseen joko 1 250 tai 2 500 mikrogrammaa (µg) D-vitamiinia. Suuremman annoksen saaneessa ryhmässä keskimääräinen pulssiaallon nopeus pieneni 12,2 -> 11,6 metriin sekunnissa (m/s) kahdessa viikossa. Samalla valtimon jäykkyyttä kuvaava augmentaatioindeksi pieneni merkitsevästi.

Hämmästyttävää oli, että 2 500 µg:n kerta-annos nosti vain kolmen koehenkilön (51:stä) S-D-25:n yli 75 nmolin/l.

Johtopäätös kuitenkin oli, että 2500 µg:n kerta-annos vähensi merkittävästi valtimoiden jäykkyyttä kuvaavaa augmentaatioindeksiä, vaikka S-D-25 jäi valtaosalla koehenkilöistä alle viitearvo alarajan (75 nmol/l).

Aiemmissakin tutkimuksissa D-vitamiinin saannin vähyys on altistanut sydänkohtaukselle ja aivohalvaukselle (klikkaa viereisen palstan linkkeihin).

Nämä ja monet muut tutkimukset
tukevat englantilaisen tohtori David Grimesin teoriaa, että valtimotaudit johtuvat D-vitamiinin puutteesta – eivät kolesterolista.

Juonala M, Voipio A, Pahkala K, et al. Childhood 25-OH Vitamin D Levels and Carotid Intima-Media Thickness in Adulthood: The Cardiovascular Risk in Young Finns Study. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2015; jc.2014-3944 DOI: 10.1210/jc.2014-3944
McGreevy C, Barry M, Davenport C, et al. The effect of vitamin D supplementation on arterial stiffness in an elderly community-based population. Journal of American Society of Hypertension. 2014 Dec 31. pii: S1933-1711(14)00917-6. doi: 10.1016/j.jash.2014.12.019.