Keuhkoahtaumatauti, kalaöljy ja D-vitamiini

Suomessa on arviolta 300 000–400 000 keuhtoahtaumatautia (COPD) sairastavaa ihmistä. Tautiin ei ole parantavaa hoitoa, mutta tutkimusten mukaan D-vitamiinilisä ja runsas rasvaisen kalan syöminen ja kalaöljyn lisääminen ruokavalioon voi parantaa COPD-potilaiden kuntoa ja elämänlaatua. Tehokkaasta kalaöljystä, kuten D-vitamiinia sisältävästä E-EPAsta, voi olla heille huomattavaa hyötyä.

Tupakointi on COPD:n yleisin aiheuttaja. Tämä tauti on viidenneksi yleisin kuolinsyy maailmassa ja lisäksi se aiheuttaa kantajilleen huomattavaa haittaa (hengenahdistus, krooninen yskä ja limaneritys sekä hengityksen vinkuna). Oireet lisääntyvät rasituksen yhteydessä ja hengitystieinfektioiden aikana. Keuhkoissa vallitsee krooninen tulehdus, fibroosi (sidekudoistuminen) ja potilaita vaivaa myös sairaalloinen laihtuminen, joihin ei ole ollut tehokasta hoitoa.

Vuodesta 2002 lähtien on käynyt ilmi, että kalaöljyn omega-3-rasvahapoista (EPA ja DHA) syntyy elimistössä tulehdusta ehkäiseviä, vaimentavia ja sammuttavia nanomolekyylejä: resolviineja, protektiineja ja maresiineja. Vuosina 2012–2013 monet tutkimukset osoittivat, että veren omega-3-rasvahappojen pitoisuus korreloi käänteisesti krooniseen matala-asteiseen tulehdukseen ja eri sairauksien ennusteeseen. Lisäksi tiedetään, että COPD:ssä myllertää vapaiden radikaalien aiheuttama hapetusstressi (Antus ja Kardos 2015). Kalaöljyn omega-3-rasvahapot, erityisesti EPA, on erinomainen antioksidantti, joka voi pysäyttää solukalvojen hapetusstressin. Nämä havainnot ovat innostaneet keuhkolääkäreitä ja epidemiologeja tutkimaan, olisiko kalaöljystä mahdollisesti apua COPD:ssä.

Yhdysvaltalainen suurtutkimus osoitti, että yli 4 rasvaista kala-ateriaa viikottain syötynä vähentää COPD:n oireita. Aineistona oli 120 000 terveydenhuollon ammattilaista, naista ja miestä, joita seurattiin Nurses’ Health Studyssa ja Health Professionals Follow-up Studyssa (1984–2000). Yhteensä todettiin 889 äskettäin diagnosoitua COPD:ta. Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen uskottiin hillitsevän COPD:tä (Varroso ym. 2015).

Japanissa kliiniseen kaksoissokkotutkimukseen valittiin 64 COPD-potilasta, joiden keuhkojen toiminta oli alentunut merkittävästi (spirometriassa uloshengityksen sekuntikapasitetti FEV1 < 60 % normaalista). Kukaan tutkituista ei ollut tupakoinut ainakaan 6 kuukauteen, eikä ollut käyttänyt antibiootteja tai tulehduslääkkeitä ennen tutkimusta. Puolet potilaista sai kaksi vuotta ruokaan sekoitettuja kalaöljyn omega-3-rasvahappoja ja puolet potilaista toimi verrokkeina (jotka söivät kuten ennenkin). Kaikille tehtiin veri- ja sylkikokeita, joista mitattiin tulehduksen merkkiaineita (biomarkkereita), ja potilaiden kuntoa testattiin 6 minuutin kävelykokeessa. Lisäksi mitattiin hengenahdistuksen vaikeusastetta ja valtimoveren hapetusastetta.

Kalaöljyä saaneiden henkilöiden – mutta ei verrokkien – hengenahdistus lieveni 6 minuutin kävelytestissä, valtimoveren hapetusaste väheni ja tulehdussytokiinien (leukotrieeni B4 ja TNF- α ja IL-8) määrä väheni veressä ja syljessä. Kalaöljy siis kohensi merkittävästi COPD-potilaiden fyysistä suorituskykyä ja elämänlaatua.

Tutkijat suosittelevat kalaöljylisää COPD:n täydentäväksi hoidoksi. Kalaöljy on tehokasta ja turvallista, he vakuuttavat. Tutkimusraportin voi lukea kokonaan maksutta alla olevasta linkistä. Uusi bulgarialainen tutkimus kertoo, että yli 83 %:lla keuhkoahtaumatautia potevista sairaalapotilaista on D-vitamiinin puute, joka huonontaa heidän ennustettaan (Mokov ym. 2015).

D-vitamiinivaje keuhkoahtumataudissa

Kuvan tutkimuksissa on osoitettu kuinka suurella osalla (%) keuhkoahtaumatautia potevista ihmisistä on D-vitamiinin puutos (hypovitaminoosi). Punaisella merkitty uusin tutkimus Puolasta (Mekov ym. 2015).


Uusia tutkimuksia tekeillä

Clinical Trials -rekisterissä on tällä hetkellä viisi käynnissä olevaa tutkimusta kalaöljyn ja muiden ravitsemustekijöiden vaikutuksista COPD:ssä. Kalaöljyn uskotaan ehkäisevän myös COPD-potilaiden lihaskatoa, ilmenee mm. Texas A&M Universityn tutkimussuunnitelmasta NCT01624792. Siinä COPD-potilaille annetaan 2 g/vrk E-EPAn ja E-DHA:n yhdistelmää, mikä antaa omega-3-rasvahappoja paljon enemmän kuin ruoasta saadaan. Nykyisin tutkimuksissa käytetään peruskalaöljyjen sijaan uuden polven väkevöityjä etyyliesteröityjä kalaöljyjä, koska niillä saadaan pienemmällä päiväannoksella parempi hoitomyöntyvyys ja suurempi hoitovaikutus.

Varraso R, Barr RG, Willett WC, et al. Fish intake and risk of chronic obstructive pulmonary disease in 2 large US cohorts. American Journal of Clinical Nutrition. 2015 Feb;101(2):354-61. doi: 10.3945/ajcn.114.094516.

Mekov E, Slavova Y, Tsakova A, et al. Vitamin D Deficiency and Insufficiency in Hospitalized COPD Patients. PLoS One. 2015 Jun 5;10(6):e0129080. doi: 10.1371/journal.pone.0129080. eCollection 2015.

Matsuyama W, Mitsuyama H, Watanabe M, et al. Effects of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Inflammatory Markers in COPD. Chest. 2005;128(6):3817-3827. Free Full Text

Wood LG. Omega-3 polyunsaturated fatty acids and chronic obstructive pulmonary disease. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care. 2015 Jan 8. PubMed

Antus B, Kardos Z. Oxidative Stress in COPD: Molecular Background and Clinical Monitoring. Current Medinal Chemistry. 2015;22(5):627-50. PubMed

Hakusanoja: keuhkoahtaumatauti, COPD, kalaöljy, omega-3, D-vitamiini