Sydänpotilaan veressä on liian vähän omega-3:a

Sydänkohtaukseen sairastuneilla on yleensä veressään aivan liian vähän kalaöljyn omega-3-rasvahappoja, osoittaa uusi tutkimus. Kalaöljyt suojaavat sydäntä, mutta niiden laaduissa on suuria eroja. Uudet etyyliesteröidyt kalaöljyt ovat huomattavasti tehokkaampia kuin perinteiset "möllerit" ja "pirkat". Mitä enemmän EPAa, sitä tehokkaampi valmiste.

Laajoissa väestötutkimuksissa on todettu, että kalaöljyn omega-3-rasvahapot suojaavat sydäntaudeilta ja -kuolemilta (lue lisää). Tässä työssä sydänlääkärit mittasivat veren rasvahapot 94 äkilliseen sydänkohtaukseen sairastuneelta henkilöltä ja 94 kaltaistetulta verrokilta. Potilaat ja verrokit olivat keskimäärin 47-vuotiaita.

Potilaiden veren omega-3-rasvahappojen pitoisuus oli keskimäärin 29 % pienempi kuin terveiden verrokkien. Transrasvojen pitoisuuksissa ei ollut merkitseviä eroja. Tulosten käsittelyssä otettiin huomioon sekoittavat tekijät, kuten tupakointi, alkoholin käyttö, diabetes, painoindeksi, seerumin rasvat (kolesteroli ym.) ja mahdollinen aikaisempi sydäninfarkti ja pallolaajennus tai ohitusleikkaus.

"Matala veren EPA + DHA -pitoisuus on äkillisen sydänkohtauksen itsenäinen riskitekijä, joka on modifioitavissa (korjattavissa)", päättelevät tutkimuksen tehneet huippukardiologit (Harris ym. 2007). Kirjallisuuskatsaus (Leaf 2007) korostaa, että kalaöljyn omega-3:n käyttö voisi ehkäistä miljoonia kuolemaan johtavia sydämen rytmihäiriöitä.

Kanadalainen Kaitlin Samantha Roke julkaisi 2016 erinomaisen väitöskirjan kalaöljystä. Voit lukea sen kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Roke KS, Exploration of the perceived and actual benefits of omega-3 fatty acids and the impact of FADS1and FADS2genetic informationon dietary intake and blood levels of EPA and DHA. ThesisPresented toThe University of Guelph (Canada) 2016 Free Full text
Harris WS, Reid KJ, Sands SA, Spertus JA. Blood Omega-3 and Trans Fatty Acids in Middle-Aged Acute Coronary Syndrome Patients. Am J Cardiol. 2007 Jan 15;99(2):154-158. Epub 2006 Nov 17. [PubMed]
Leaf A. Omega-3 fatty acids and prevention of arrhythmias. Curr Opin Lipidol. 2007 Feb;18(1):31-4 [PubMed]

Tohtori Tolosen komentti

Yhdysvaltain Sydänliitto (AHA) suosittaa jokaiselle ennalta ehkäisevästi päivittäin gramman omega-3-rasvahappoja. Ne voi saada syömällä vähintään 150 grammaa rasvaista kalaa (lohta, silliä, sardiineja ym.), mutta käytännössä juuri kukaan ei tee niin. Siksi tarvitaan kalaöljyä purkista. Tehokkainta on etyyliesteröity kalaöljy, kuten E-EPA. Sen vaikutus valtimoissa perustuu pääosin siihen, että se tuottaa suonten seinämissä tulehdusta estäviä resolviineja, kuten alla olevasta kuvasta käy ilmi (lue lisää). EPA-rasvahaposta syntyy myös sydäntä suojaavia F3-isoprostaaneja, mikä selittää uudella tavalla E-EPAn sydänvaikutuksia (Gao ym. 2006).


Kuva 1. Valtimon kovettumisen ja ahtautumisen syynä on tulehdus. Silloin verenvirtaus heikkenee ja pahimmassa tapauksessa suoni voi tukkiutua kokonaan. E-EPA ehkäisee ja jopa korjaa valtimotautia. E-EPA ehkäisee ja vaimentaa tulehdusta ja stabilisoi paakkuja ja estää niitä repeämästä ja lähettämästä irtoavia palasia esim. aivoihin (lue lisää).

Kuva 2. EPA muuttuu valtimon seinämässä osittain Resolviini E1:ksi ja E 2:ksi, jotka ehkäisevät ja vaimentavat tulehdusta. Tämä selittää suureksi osaksi E-EPA-tutkimusten erinomaisia tuloksia. Aspiriini (160 mg/vrk) tehostaa resolviinin syntyä.

Sydäntaudin riskiä ja puhjenneen taudin ennustetta kuvaaat AA/EPA-suhde. ja omega-3-indeksi. AA/EPA-Suhteen tulisi olla terveillä ihmisillä alle 3 ja sydän- ja verisuonitautiin sairastuneilla alle 2. E-EPA alentaa korkeaa AA/EPA-suhdetta nopeasti, osoittavat Jyväskylän yliopiston tutkimukset (lue lisää). Maailman suurin kalaöljytutkimus JELIS tehtiin juuri E-EPAlla. Tulosten mukaan se vähentää merkitsevästi kuolleisuutta sydäntauteihin. Omega-3-indeksin tulisi olla yli 8 %.

Uudet E-kalaöljyt syrjäyttävät perinteiset sydäntautien hoidossa
Maailman suurin kalaöljytutkimus JELIS tehtiin E-EPAlla
E-EPAa suositellaan sydänpotilaille USA:ssa
Kalaöljy sydäntaudeissa
Näin valitset hyvän ja puhtaan EPA-valmisteen
Kysymyksiä ja vastauksia etyyli-EPAsta
Kalaöljyjen uudet laatuvaatimukset
Japanissa diabeetikoille annetaan E-EPAa