Berberiini voi ehkäistä eturauhassyövän metastaaseja

Eturauhasen syöpä on Suomessa miesten yleisin syöpätauti ja nykyään myös koko väestön tavallisin syöpäsairaus. Siihen sairastuu vuosittain yli 5 000 miestä. Eturauhassyöpä on pääasiallisesti iäkkäiden, yli 70-vuotiaiden miesten tauti. Ilmaantuvuus suurenee 50. ikävuoden jälkeen. Yli 70 % eturauhassyövän etäpesäkkeistä (metastaaseista) sijaitsee luustossa. Nämä etäpesäkkeet eivät ole herkkiä hormoni-, säde-, eivätkä kemoterapialle, joten syöpätutkijat etsivät uusia tehokkaita ja turvallisia hoitomuotoja. Uusi tutkimus osoittaa, että vakiohoitoon lisätty berberiini voi estää eturauhassyövän etäpesäkkeitä.

Berberiini tunnetaan monia syöpälaatuja estävänä perinteisenä kansanlääkkeenä, jota on käytetty tuhansia vuosia. Taiwanilaisten ja amerikkalaisten syöpätutkijoiden yhteisessä hankkeessa tutkittiin berberiinin vaikutusta molekyylitasolla eturauhassyövän metastasointiin.

Tuloksista kävi ilmeiseksi, että berberiini estää metastaattisten syöpäsolujen liikkumista ja tunkeutumista muihin kudoksiin. Vaikutus perustuu pääosin berberiinin kykyyn vaimentaa epiteeli-mesenkymaalista transitiota (EMT) säätäviä geenejä, jolloin potilaan ennuste paranee, päättelevät tutkijat. EMT on monimuotoinen ilmiö, joka on havaittu monen syövän kehityksessä ja metastasoinnissa. Kasvainsolut menettävät organisoituneen yhteyden toisiinsa ja saavat kasvua ja leviämistä edistäviä ominaisuuksia. Epiteelisoluista tulee liikkuvia aggressiivisia soluja (migratory cells), jotka tunkeutuvat (tekevät invaasion) muihin kudoksiin, tässä tapauksessa luustoon. Epiteelisolut muuntuvat mesenkymaalisiksi kantasoluiksi, jotka voivat sitten erilaistua monen tyyppisiksi soluiksi. Useamman EMT-säätelytekijän ilmentyminen yhtä aikaa kasvainsolujen tumissa viittaa erittäin huonoon ennusteeseen ja on myös syövän itsenäinen ennustetekijä. Sitä on tutkittu mm. nielusyövässä Itä-Suomen yliopistossa korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Anna Jouppila-Mätön tuoreessa väitöskirjassa.

Tutkijoiden mukaan berberiini säätää EMT:tä niin hyvin, että berberiiniä voidaan käyttää yhdessä syöpälääkkeiden kanssa eturauhassyövän etäpesäkkeitä vastaan.

Tutkimus tukee aikaisempia raportteja, joiden mukaan berberiini estää eturauhassyöpäsolujen kasvua ja leviämistä muualle elimistöön (McCarthy ym. 2014, Huang ym. 2014).

Vaikka lisää tutkimusta kaivataan, mikään ei estä jo nyt käyttämästä berberiiniä, D-vitamiinia, E-EPAa ja muita tutkittuja ja turvallisia ravintolisiä syövän tukihoitona, joka voi parantaa potilaan ennustetta.

Liu CH, Tang WC, Sia P, et al. Berberine Inhibits the Metastatic Ability of Prostate Cancer Cells by Suppressing Epithelial-to-Mesenchymal Transition (EMT)-Associated Genes with Predictive and Prognostic Relevance. International Journal of Medical Sciences. 2015 Jan 1;12(1):63-71. doi: 10.7150/ijms.9982. eCollection 2015.
McCarty MF, Hejazi J, Rastmanesh R. Beyond Androgen Deprivation: Ancillary Integrative Strategies for Targeting the Androgen Receptor Addiction of Prostate Cancer. Integrative Cancer Therapy.Review. 2014 May 26. pii: 1534735414534728.
Huang ZH, Zheng HF, Wang WL, et al. Berberine targets epidermal growth factor receptor signaling to suppress prostate cancer proliferation in vitro. Molecular Medicine Reports. 2014 Nov 12. doi: 10.3892/mmr.2014.2929.